Митовете и легендите са единомислие предадено в различен времеви периоди, според развитието на обществото.

Такъв е и митът за египетското  Сътворението – Зеп Тепи. Във всички интерпретации през времето се приема, че светът е възникнал от безжизнените води на хаоса, наречен Ну. Те  включват  пирамидалната  форма – могилата  наречена  Бенбен като първото нещо излязло от водата, от тук и древното име на Гиза –Бендера, преминало по-късно във Венера.

Слънцето- Сотис, известно ни като Ра, Ре, Ри  е тясно свързано с този мит. Версията е, че то се появява директно от Могилата под формата на чапла, лотос, скарабей, което по-късно се заменя с митът  за космическото яйце, като заместител на първичната могила.

Учудващо е как „капацитети” от рода на Робърт Бовал могат да донесат от десет кладенеца вода за да напаснат своята теория със сложни термини и математически изчисления, без да познават концепцията на древното Познание.

В миналото не е имало компютърни симулатори,не е имало и сложни изчисления! Имало е очи и поради тази причина думата за Познание е именно тази-оки!

Всички ще се запитат защо?

Защото човешкото око има същата структура като Властелинът на Свещената геометрия- Кубът на Метатрон, който  представлява мултиизмерен модел на Вселената.

КУБЪТ НА МЕТАТРОН

изложба кубът на метатрон

Човешкото око свързваме със Светлината и начина, по който то я възприема!

изложба човешко око

Това е ключът за Древното Познание- без сложни изчисления, без компютърни симулации!

Приемаме тезата на   Стефка Борисова, български изследовател, която казва  в своята книга „Космическата азбука.Скритото послание на древните”:

“Нашите предци са имали достъп до Вселенския разум и до законите ,по които той твори. Когато търсели най-точния начин да предадат Словото въплътено в знак , те го открили в Свещената геометрия. Целта им била да запазят светлинните честоти, които се излъчват от Първата информационна система в света.

Те “извадили” определени знаци и ги нарекли «руни».

Те са създадени от спиралите на светлината, те не са изобретение на човешкия ум.

Определението, което може да се даде за кунаите(по- късно древните руни)  е, че те са “прошепната тайна” от дълбините на Космоса.

Свещената геометрия е мярката,по която може да се съди за духовната извисеност и държавническото развитие на нашите предци, а те били посветени.

Техните жреци и царе, използвали закономерностите от свещената геометрия, за да ги превърнат в жива реалност на физическо ниво. Познавайки техните сакрални значения можем да възстановим определени знания.”

Или както вече екипът ни обясни :

„ Вселената е устроена така както пи се отнася към фи .”

Двама  български изследователи  Таньо Танев и Ангел Манев (по време на Историческа конференция, Варна 2016) казват:

„ За основа на всички писмености на Земята според  Сент Ив д’Алведр се поставя първата азбука, съществувала още преди потопа на Ной(йон- море), Адамическата азбука – ВАТАН. Азбуката Ватан е в основата на  древните писмености и езици.

Това е свещената азбука на езика на Боговете и Полубоговете.Тази азбука е морфологична, защото в изписването й са отразени конкретни космологични процеси и информация, свързани със сътворението и с еволюцията на човека на Земята.»

Археометъра

Азбуката ватан според Д’Алверд

Според д’Алверд езикът санскрит и неговата азбука са наречие на ватан, а според българските изследователи писмеността, която кодира и декодира информацията на ватана  е глаголицата.

Но къде е грешката на всички ?!

В случая нито санскрит, нито глаголицата могат да бъдат знаците на Ватана, имайки предвид времето на възникването им, защото противоречат на израза

„…съществувала още преди потопа на Ной…“. …“ Отговорът дава Петър Дънов, който недвусмислено ни насочва към българският език и  нашите кунаи, ДРЕВНИТЕ РУНИ.

Архетипи на древните руни са непроменящите се съзвездия на небосклона, а както знаем съзвездиата бележат и космологични цикли!

за смяна на трета страница изложба

Откриваме ги пренесени на по-късен етап в геометрична орнаментика  по съдовете от неолитната епоха. Развиват се постепенно и плавно през хилядолетията и стигат до нас … буквите!

преминаване от орнамент към украса

От способността на хората да възприемат светлината се заражда и първата писмена система в света – така наречената Дунавска писменост, датирана от Харалд Харман V хилядолетие преди христа. Археологическите доказателствата обаче сочат  друго.

На територията на България има хиляди непроучени паметници, било поради мързел,било поради немърливост. За жал на целият ни народ, повечето са унищожени от „доброжелатели” и иманяри!

Най-яркият пример е след покръстването при Борис I, насилствено налагане на Цариградските догми и норми и унищожението на ранно хриатиянските комплекси в България, избиването на посветените родове и т.н.

Нашият екип се стреми да възстанови доколкото може енциклопедичното Познание на предците ни, което надминава конвенционалната наука по това, че само с линийка, пергел и нашите  очи могат  да ни се  разкрият тайните на Вселената!

( Използван е  архив на Руническите надписи- Тайната история)

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments