От поредицата „Доктрината на Цар Кубрат“ –

ЗАВЕТЪТ

 

Великият български цар Кубрат – Тома е оженил (сродил) синовете (братята) си, с което е изпълнил бащинския дълг. Покръстен (роден) е в християнството и се е завърнал с българските родове в Царството на своите предци! С водата, с която е покръстен (пречистен) е дал клетва да пази учението на ИСУС (на хляба пазител е). Цар Кубрат и ИСУС (Хляба) произхождат от седалището на Извора – свещената българска земя или Едем – както я описал безсмъртния Омир в скрития текст на „Илиада”.

Ще отбележим само, че без написаното в „Илиада” от бащата на българската история Омир е невъзможно да се тълкува вярно написаното на пръстена на Цар Кубрат. Определено можем да твърдим, че Цар Кубрат има почти идентично, енциклопедично познание с тумира (томира) Омир за историята на българите – това означава, че българският владетел е преминал през школата на обучение на жреците, такава каквато я познаваме от Великата тирейска цивилизация  и е бил посветен в най-висока степен първожрец  не само по произход, но и по познание преди да приеме християнството.

Българският Цар Кубрат е от пелите (пелазгите, белите), от разтроеното семе – както знаем вече от аеда Омир, тиреите след увеличаване на популацията на племето се разтрояват в три нови племена и всяко взема част от старото име и добавя нова част към името (това е правено по прагматични,  генетични съображения и по символични, духовни причини да се изобрази триглифа или родината Тирея) – записан е в християнството , като пазител на Извора или Едем = България.

В Сарматия (Сармио) Цар Кубрат със своите зетове е построил град Рово (днешно Ровно, Украйна).

Необходимо е да направим две пояснения във връзка със Сарматия и Ровно:

Несъстоятелността на тезите развити в руската историческа школа, които  наричат Древна Велика България, че  е „номадско-родово обединение”- според Плетньова, Новоселцев. Същите тези „номади” са построили градове, в които и до днес живеят хора и са управлявали огромна  империя – Българската империя, която по територия и население е мерила ръст и мощ с Източната римска империя. От Бащата на българската история Омир знаем, че именно нашите предци създали Великата тирейска цивилизация са строителите на повечето древни градове, които са обитавани до наши дни. Има различни хронисти, които дават откъслечни сведения за градовете построени от българите, като Псевдо-Захарий Ритор, който пише, че българите имат градове и в Предкавказието.

Птоломей – александрийския учен, който в своята географията от ІІ в. сл.Хр. пише, че Сарматия е на българите, като тук той е поставя в границите от Кавказ до Карпатите и съвсем естествено през вековете до управлението на Цар Кубрат тя да променяла своите граници.  Арабския географ  ал-Хорезми, от периода 836-847 г.,  също е писал, че „Бурджан” (арабското име на България по онова време) се препокрива със Сарматия. В състава на Сарматия влизат и други български народности (тирейски), назовавани с различни имена, но всички са признават властта на Цар Кубрат – владетелят на трите български племена – това е съюз обикновено свързан и с династични бракове, но основното, че е прототип на бъдещите федерални държави.

Християнството (Светлината) велият Цар Кубрат е разпространил (изтеглил) надолу към езерото Сулавит – днес Бялото езеро в Украйна, което е разположено на  устието (естеру) на река Днестър в Днестърският лиман. Езерото свързва река Днестър с ръкава ѝ Турунчук заедно с другите езера около Днестърския лиман е уникален биотоп, в който растът редки видове растения (бяла лилия,  воден орех,  жълта водна лилия, мента) и гнездят много видове птици – и Имрас –  днешен Измаѝл (древния град Антифила, а по-късно римска крепост Сморнис), Украйна и е най-големият дунавски град  в  Украина(покрайнина),  Одеска област.

По пътя Белият Цар Кубрат е създавал християнска литература (пишеше от Извора) и приобщавал (събирал) към учението на ИСУС непокръстените (блудниците). На Божията майка Мария или както е назована със старобългарското име Мара славата разпространява (сее) и на Орве (Орфей) от Светлината родени (посяти) от един род – този на българите.

На синът-наследник на великият Цар Кубрат, Цар Астир съдбата е при българските мъже-войни да са Пазители на Извора – християнското учение на ИСУС. Да се свърже с Аза на българите и да тръгнат клоните на родовете, т.е. да се грижи за българският народ, приел християнството.

Съдбата на легендарният Цар Кубрат е била да свърже (слепи) Аза на българския народ с приемане на учението на ИСУС. Призван е от Утробата на Божия син не само да покръсти българите, но и да е пазител на хляба-тялото на ИСУС – да не се омърси. Цар Кубрат с добро – без насилие – е покръстил всички тирейски (български) народи от Балтийско море и Сарматия, успял е да ги приобщи (събрал) на куп в християнството. През Алпите са тръгнали (креенаха) и са изпълнили родината на Лъва –Лав(б)ези –  всички Родове (Ордов). На ската на Рила – това означава, че са владеели по-голямата част от Балкански полуостров още по времето на управлението на Цар Кубрат – виж родовете (роднините) са свързани с Хляба (тялото или учението  на християнството) и със самия Бог. Преброени са били от името на Господа, ситите (сеещите знание българи), които са строили кораби и с тях са обикаляли света да учат другите народи на познание. Императорът Ираклий (по произход е от арменското, тирейско коляно) е успял с думи да убеди (победи) Цар Кубрат да приеме учението (извора) на ИСУС, с българските мъже – това е признание за ролята на императора на Източната римска империя Ираклий от българския владетел.

Така двамата владетели са се свързали да пазят хляба – учението на ИСУС. В крепостта – българската империя – блудният Цар Кубрат – преди да приеме християнството – пази звездата от изминалия път на посветените пазители на познанието.

Азорите (азерите) са от скитите – друго нарицателно име на българите – са пазели също християнското учение и са от рода на цар Косем, от дървото на българите. Те също са били родени  от заровено око на досегашното учение на българите, от Светлината на Атика – прародината им, от разпръснатият извор – разпръснатите родове на българите.Завърнал се е родът на  Богоподобният  Тир, завърнали са се към звездите от хляба и Извора – учението на ИСУС . Тук християнина Цар Кубрат, който преди това е бил Цар-Първожрец  ни подсказва, че българите са от родът на стария Богоподобният Тир – дал първоначално познанието на нашия народ и във времето са се отклонили от познанието, това е причината да се роди Божия син ИСУС, който да изкупи нашата вина и даде звездно, ново,  чисто Учение и Познание – християнството.

Магията, с която се ражда новото учение на ИСУС и ги пази българите е закодирана в пръстена на внука на Цар Кубрат – бъдещият Цар Тадор или Цар Тервел. Това е доказателство, че малкият внук на българския владетел е бил покръстен.

Християнската вяра на Цар Кубрат е дадена в Урал от Св.Козма (Козмос) – скопец от Фаранската лавра (Антиохия), последовател на Св. Анастасий Синаит(да не се бърка със св.Анастасий-Александрийският Патриарх), игумен на Синайската планина, строг постник, твърд пазител на църковните догмати, отлично познаващ Светото Писание.

Преподобни Козма първо се е запознал със същността на живота на Лару (днешна Украйна и по-голямата част от днешна Русия), след което е покръстил русите в християнството и е заръчал да се пази учението на ИСУС по ръба на планината Урал. Руските народности са български, тирейски и древната ни история е обща. По времето на великият Цар Кубрат руските племена, които по-късно са създали Българска Рус наричана по-късно Киевска Рус са под неговия скиптър в българската империя  и също са покръстени в християнството от Преподобни Козма евнух.

Не е случайно, първоначално държавата, която се създава е наричана Българска Рус, а по-късно Киевска Рус  – тезата на Йордан Халачев е, че родоначалник на династията на киевските князе е брата на Цар Кубрат, която приемаме за достоверна. По-късните летописи, по категоричен начин потвърждават хилядолетната традиция на българските владетели да сключват династични бракове между различните български племена и народи: Княгиня Елена  е внучка на Цар Борис I и дъщеря на детронирания Цар Владимир Расате е омъжена за киевския Княз Игор и приела името Княгиня Олга. Синът й Княз Светослав I,  като своя дядо не приема ново покръстване. Князът знае много добре своя произход, поради което предявява претенции към трона на българските владетели. Синът на Княз Светослав I – Княз Владимир също женен за българка от аристокрацията ни –Милолика Анна.  От този брак са Княз Борис (кръстен на българския Цар Борис I) и Княз Глеб, канонизирани от православната църква, заедно с тяхната баба Княгиня Олга. В  Българска Рус или Киевска Рус титлата на владетеля е княз, тъй като държавата е в състава на Българската империя и титлата цар е само за нейния владетел.

През IX век от Българската империя се отродява  Киевска Рус със столица Киев ,наричана още Урус(Царство от преброените)-Рус.

Волжка България има същата съдба, като Киевска Рус, с градове Болгар, Буляр и Казан – в резултат на династично съперничество, подклаждано от Източната римска империя. През X век Волжка България приема исляма и нарича още Ак Булгар.

Когато коментираме създаването на Киевска Рус и нейното отродяване от Българската империя не трябва да забравяме последователната политика на Източната римска империя и особено на Цариградската Патриаршия за разделяне и противопоставяне на българските племена и царства, заради потенциалната военна заплаха, която представлява Българската империя за Източната римска империя.

Аналогичен е случаят на отродяване от Българската империя  на Великото московското княжество, оглавявано от Великия Княз Иван IV Василевич Грозни  в периода 15331547 г. и периода 1547-1584 г. провъзгласил се за първи Цар на Русия. Първият цар на Русия е внук на племенницата на последния император на Източната римска империя София Палеолог, а както е известно от историята династията на Палеолозите са от български произход. Посредством София Палеолог Цар Иван IV Грозни в пряк потомък на българската династия на Асеневци – на Цар Иван Асен III и велбъждския деспот Деян и това го прави наследник на Палеолозите и Кантакузините. По линия пък на своята майка Цар Иван IV Грозни е потомък на Комнините и Комитопулите.  Родословието на Цар Иван IV Грозни е проследено по линия на династични бракове – това е причината в неговата титла да фигурира и цар на българите.

Тук следва да поясним още, че става дума за Св. Анастасий Синаит, игумен на Синайската планина, а не за Светител Анастасий Синаит I (561- 601 г.сл.Хр.), антиохийски патриарх, който е живял преди него:

Св. Анастасий Синаит (починал 695 г.сл.Хр.), игумен на Синайската планина, след свети Йоан Лествичник и неговия брат Георги игумен на Синайската планина.Синайската планина се намира в Египет,най-високия връх е 2642 метра. В Библията  се твърди, че това е мястото, където Мойсей  получава Десетте Божи  В случаят интерес за нас представлява манастира „Света Катерина“, който никога не е преустановявал изпълнението на религиозните служби и е действащ и в наши дни, построен в подножието на Синайската планина в Египет от император Юстиниян I  между 527 и 565 г. Библиотеката в манастира съдържа най-голямата колекция на rykopisi след Ватиканската   библиотека. Част от ръкописите са изписани на коптската азбука и до тези ръкописи не са допускани български изследователи, тъй като манастира се владее от гръцки духовници.

Коптската азбука е създадена също от нашите предци и тя се явява свързващото звено между дунавската азбука и старобългарската азбука.

Великият Цар Кубрат е върнал владението на своя народ над Боспоро (бивше българско царство на Босфора) и го е обединил (събрал) със Зейра (Зеире) – връхна дреха (наметало), част от облеклото на древните тиреи и на тирейските  пеласги(беласги) – един от символите на древните българи от нашите земи.

Българският владетел е врекъл в християнското учение племената – ломбарди живеещи край извора на Самол (днешна Имола, Италия) и тези на ломбардите от В(б)итарб (днешно Витербо, Италия) и се е усукало въжето за блудниците.

Нека да поясним, че: Имола е опустошена от византийския император Юстиниан I през VI в., най-вероятно след покръстването от великия Цар Кубрат на ломбардите, тъй като покръстването не е извършено нито от Цариградската патриаршия, нито от Ватикана. Град Имола е възстановен и укрепен от ломбардите веднага след това.

По същата причината, както при ломбардите е второто покръстване на българите чрез Цариградската патриаршия по време на Цар Борис I през 864 г.

Православието е прието в Царство България, не само под натиск от страна на Немското Кралство, Константинопол и Рим, но е резултат от две загубени войни от императорът Михаил ІІІ на Източната римска империя  през 856 г. и 861 -863 г. През есента на 863 г. е сключен т.нар. „дълбок мир”. В началото на 864 г. в България идва мисия на Цариградската патриаршия предвождана от епископ, която извършва покръстване на народа. От съображение за сигурност Цар Борис І е покръстен тайно нощем, като приема името на императора Михаил ІІІ –  Михаил. Цар Борис І е избил 52 рода от българската аристокрация, които са отказали да бъдат покръстени повторно, а не както е внушавано столетия, че преди това не сме били християни – за това свидетелства и съкровището на великия Цар Кубрат, открито в кенотофа (символичен гроб) в Мала Перешчепина, Полтавска Област, Украйна. Тъй като темата е деликатна, но историческата истина налага малък коментар, ще отбележим само, че покръстването и приемането на учението на ИСУС през ранното християнство е обявено за ерес от Цариградската патриаршия и Ватикана. Същото технология е приложена от двете християнски църкви по-късно с мисията на Св. св. Кирил и Методий при създаване на поредната българска азбука и нейното разпространение от Светите седмочисленици – идеята е била да се разграничи и отдалечи от българската писменост от древните варианти на нашата писменост, която Цариградската патриаршия ще използва при реформата за официалния език в Източната римска империя, който официално е въведен в империята през XII век, но вече е наречен гръцки език. С тази наша теза не считаме, че омаловажаваме делото на Св.св.Кирил и Методий и Светите Седмочисленици, тъй като всеки език се развива и това обуславя съответната реформа в азбуката и начина на изписване на словата. Водени сме от идеята да осветлим българите за политиката и технологията на измамата и лъжите най-вече на Цариградската Патриаршия спрямо нашия народ. Спираме до тук, тъй като ще развием темата в друга наша публикация.

Великият Цар Кубрат е дарявал клетвата пред Бога и само Бог е можел да я развали, покръстил е войските в учението на ИСУС (Хляба). Божият Принц – ИСУС е създал (построи) новото учение!

Пречистили са с християнския ритуал – напръскали са със светена вода и босилек  (вързали са билката)  Мадарския конник (коня) след като са се завърнали от обреда на покръстване на Цар Кубрат с радост в себе си – от гроба (кенотафа) връщаха се в себе си с радост.

На стратегът Батор съдбата му е да врече в християнското учение (извора един) младите (новите) българските племена от ареала на зелените треви, по-късно по тези земи ще бъде създадена Великоморавия или Велика Моравия  – ок. 830 г. След три десетилетия от създаването на Велика Моравия, през 862 г. Княз Ростислав се е „оплакал” от натиска на немците и забележете на българите и е „помолил” същият император Михаил ІІІ на Източната римска империя, да му изпратят духовници за проповядват християнското учение на матерния (в случая българския – това е матерния) език, тъй като християнството се проповядвало на немски език. По този повод императора и Цариградската патриаршия изпращат на мисия дипломати и книжовниците Св.св.Кирил и Методий. Няма отново да коментираме технологията на империята и Цариградската Патриаршия на отродяване на поредното царство и народ от българското царство и българския народ. Родът на Батори може да се проследи в днешна Словакия, като най-видна представителка средните векове е графиня Батори. За нея се знае, че е племенничка и храненица на Трансилванския воевода Хуниади – участник в битката при Варна през 1444 г. между съюзните войски на поляци, унгарци и българи от Трансилвания, водени от полско-унгарския крал Владислав III Ягело срещу османската армия, водена от султан Мурад II. Срещу графиня Батори е било повдигнато от католическата църква обвинение за магьосничество и пиене на кръв от млади девици. Замъкът на графиня Батори е в Словакия.

Синът на Цар Кубрат – Балд след покръстването се завърнал в столицата и се е сродил с Казири – име българското племе населявало ареала на гр.Модрои, остров Лемнос, Северно Егейско море , откъдето е вуйчото на царя. Неговата орис е да бъде книжовник (да пише с ръцете си) и пази в долапи – там където се съхранява хляба – символа на християнското учение или да е духовно лице, най-вероятно е бил подготвян да оглави новосъздадената българска църква.

На стратегът Котар съдба е да покръства в новото учение – християнството и прославя ИСУС по земите на Аксом (Аксум, Етиопия) – според етиопското предание там се съхранява свещеният кивот в църквата „Бет Мариам („Св. Мария) от Цион. Задължението му е да се опази (да не се изнася) новото учение – християнството от земите на трите коня на Тир великия (България), тъй като по дух (в душата) е войник.

Синът на Цар Кубрат Алдсаи е заминал по вода за пристанищния град Бароа (Бари, Италия), където е събрал и покръстил разселилите се (разпръснатите) българските племе в християнството (извора), в учението на ИСУС (Рибата – символ на учението) – който е единадесетият от Великите учители. Отседнал е в Равиа (Равена, Италия). За Цар Кубрат и неговия син Алдсаи  разселилите се български племена са братя во веки от кораба (нарицателно име за родната земя) и от народите на Кир Велики (персите). Учението на ИСУС (Слънцето от рибата) се покълнало (пукна) със словото (езика) и от ръцете (на Бога) се родила (тръгнала) пръчката на новопокръстения род – новия род.

Битието (живота) на царя добре скрито  в Кръста е. И с магия ще се прочете от клоните на  царството. Дървото с ръцете си ще посеят  и построят. Жрецът цар ръцете с нишката и умът от Извора ще им дари! И ще се радва, и ще спрат мъките в ковчега когато от Светлината ще се посее!

Принцовете – синовете на великия Цар Кубрат – са воювали по река Вардар и са покръствали българските племена (към Бога ги вързваха). И по поречието на река Арда се свързват с българските племена и разпространяват християнското учение, та и по река Вит да пазят българите-християни.

От пристанищният град Симор (Самор, днешен Саймур, Индия) са донесени (дадени) съдовете за покръстване в християнската вяра на българите от  Дебро (Дебър, Македония) и се е усукало въжето за блудниците.

Тук се налага да направим уточнението, че в ритуала по покръстването на великия Цар Кубрат са използвани съдове и предмети от всички разпръснати български племена, като символ на общия произход и тяхното единение в учението на ИСУС. Почти всички съдове и предмети открити в символичния гроб са дарове от различни български племена на Царя на българите от първия род Кубрат.

От писаното (светлината) в Тората от Орфе (й) са се учили (кусаха) и така са помогнали на мъжете от войската.

Гробът на мъжа от Аза на българите е при първият изсечен Мадарски конник (кон). Починал е от болест и знанието (поуките) са изписани (шевиците) ПО РОБАТА, с която е бил облечен при покръстването Цар Кубрат.

От Абдера (днес гр.Авдира, Западна Тракия, Гърция) – според легендата е построен от Херкулес, където е загинал неговия приятел Абдер, разкъсан от конете на Диомед – е Белла (съпругата на Астир) мисзийка родена и се учила (пила) от познанието (словото) на великия учител Тир. Тя е от рода на великия сокол (Сокор), на мъничките наредени козлета на Тир са нейни.

Белла е родила Тидор и с това име го кръстил и записал Преподобни Козма (Козме) – с това доказателство следва да се сложи точка на различните имена, с които е наричан българският цар – познат ни като Тервел. С ума си, жената е преброила как ще увеличи (разпръсне) децата в царския двор или символично казано децата със звездата Сириус – кучешката звезда на управляващия род (за рода кучетата пред вратата).

Стратегът Самир е заминал на мисия яздейки кон за да изберат учението на ИСУС другото българско племе – русите. Тук се налага да поясним, че част от племената на русите са се разселили в северните части на българската империя от Лару (Българска Рус, Киевска Рус). Но Самир се е провалил в мисията и клоните на русите не са приели да бъдат покръстени от него, тъй като са разбрали, че служи на Ватикана (Рим).

По дуварът, стената на пръстена са рода (клоните) на Цар Кубрат, а самият Св.Козма ги е изписал (направил). Имената на управляващият род, начело с великия Цар Кубрат и българските племена в кръг са записани и ще го разчетат или разтълкуват само хора от родът на мъдреците от Земята (Края) на Тир, а от земята (края) на Св.Козма (Козме) ще ги разпространят (разпръснат).

И ето в умът на жената се пазят, и когато тръгне пазител на това с ръцете и гласа ще бъде. Родената от белите от частите  на Мадаро (Мадара) и записана  в светилището при водата.

И от робата при водата клоните ще се преродят. Да влезе при водата сама де лъва е, при извора. Учителите от Управляващият род ще я научат като Мария да брани.  Да се топне в извора!

При извора по стъпките да намери гроба и при знанието да дойде, та хората да тръгнат по Орве (Орфей), на Мара (Богородица) , Златното Учение на виното и хляба е при водата на майсторите.

И от камъните да дойде да учи (пие) и от Господа да ги преброи и да ги прибере (обере).

Да премести одеждите на Бога и в кулата да ги събере.

Да пази, босилека на вуйчо си от извора и надеждата да види.

На Укил клетвата пред бога само Бога може да развали (беса), де създаде пещерата и занитиха гроба.

С робата ще влезе Господарят от Слънцето , ще влезе и с мъдрост ще напълни. Пътят вечен на мисзите (родените) ще се роди и от камъните бащини да пише. На Тис Великият от милостта  и изворът на Билката (сими) от ръцете й покривалото ще падне.

От векове са сами при извора и Царството бранят, нишката да не прекъсне.

И от посетите тави (ковчези) де пазят се в гроба, Изворът ще се роди и ще тръгне.

И дава ви се, в тялото от гроба за да се слепи извора на майсторите и гробът! Давам ви тялото от гроба, та извора с майсторите да се събере в него.

И пази се мрежата и ние ще я разкъсаме извора, ще построим и това лято (година) ще се даде.

 

Превод на последната част:

 

Кубрат сроди  братята .Роден  и завърнал се от Царствотое!,С водата заключен е и сам на хляба пазител е.Кубрат Царя и Хляба от селището на Извора е.От Мизите пелите(белите),от разстроеното семе записан пазител на хляба е.В Сармио със зетовете се събраха Раво направиха.Светлината тази изтегли ги надолу към Сулавит,езерото и Имрас.По Пътят  Белият Цар добро пишеше от Извора и блудниците събираше.На Мара славата сееше и за  Орве от Светлината посят от единият род.На Астир съдбата му е при мъжете от Извора .Да свърже Аза и клоните да тръгнат.От бъднините  знаеха,че царят ща дойде!Съдбата на Царя Кубрат бе да слепи Аза с виното .Призван е от Утробата да сее ,пазител на хляба е и бди да не се омърси.С добро Балтика и Сармио врече и събра го(в куп)През Алпите креенаха и напълнаха в Лав(б)ези и Ордов(б).На Рила по ската виж роднините свързани с Хляба са и Бога.Преброени са от името на Господа  от ръцете на ситите де корабите направиха.Иракли царя победи  Кубрат  при извора с мъжете.И свързаха се да пази хляба.В крепоста пази се блудният пази се звезда от пътя на  пазителите.Азорите от скитите се пазеха и от  родът на  Косем и дървото са..Тези родените са от окото заровено,от Светлината на Атика,от разпръснатият извор.Завърна се родът от Тир,звездите от хлаба и Изворът.Магията де роди ги пази се в пръстенът на Тадор.Вярата на Кубрат даде с е в Урал от Козмос.Прогледна  в същтността на живота и в Лару посади  я и пази се хляба по ръба.Върна Боспоро и събра го със Зеире.Врече в извора Самол и усука се въжето потече В(б)итарб.

Даряваше клетвата пред Бога ,и само той Богът  можеше да я развали ,вричаше войските в Хляба !Божият Принц построи!

Вързаха билката с коня и и ето от гроба връщаха се в себе си с радост.

На Батор съдбата му е зелените треви (младите) да врича в извора един.Балд върна се и сроди  се при Казир(и),моят вуйчо.Неговата орис е да пише с ръцете си и да пази в долапи.На Котар съдбата е да врича по пътя и направи Бога по Аксом. И задължението му е да не се изнася новото  от трите коня на Тир великият и в душата войник е.Алдсаи в Бароа по водата пося и събра извора с  Рибата от единайстият ,от разспръснатите.В  Равиа отседна.Братя сте во веки от кораба и извора на Кир.Слънцето от рибата пукна се с езика  и от ръцете тръгна пръчката.(новият род).Битието(живота)на царя добре скрито  в Кръста е.И с магия ще се прочете от клоните на  царството .Дървото с ръцете си ще посеят  и построят.Жрецът цар ръцете  с нишката и умът от Извора ще им дари!И ще се радва,и ще спрат мъките в ковчега когато от Светлината ще се посее!Принцовете по Вардара воюваха и към Бога ги свързаха.И пак се свързаха и Адра посяха ,та вит да пазят.Симор даде съдове в  Дебро и въжето усука.По светлината на Орве куснаха  и помогнаха на войската мъжете виж.Гробът  при първият кон е изсечен на мъжа  от аза.От болест  умря и за поука е изписаното ПО РОБАТА.От Абдера е Бела  мисзийката(родената) на Тир великият от словото е пила.От великият  Сокор(сокол) на Тир са мъничките козлета наредени.Роди Бела Тидор и с кръста Козме го записа.И преброи с ума си жената,че ще  разпръсне за рода кучетата пред вратата.Яздеше Самир за да еазбератг русите вярата.Но клоните изгони ето на Рим служеше.По дувара(стената) са клоните на Кубрат  сам направи ги Козме . Имената в кръг са записани и хора ще ги прочетат само от родът на мъдреците от Края на Тир,а от края на Козме ще се разпръснат.И ето в умът на жената се пазят,и когато тръгне пазител на това с ръцете и гласа ще бъде.Родената от белите,от частите  на Мадаро и записана  в светилището при водата.И от  робата  при водата клоните ще се преродят.Да влезе при водата сама де лъва е,при извора.Учителите от Управляващият род  ще я научат като Мария да брани. Да се топне в извора!При извора по стъпките да намери гроба и при знанието да дойде  та хората да тръгнат по Орве,на Мара ,Златното Учение на виното и хляба е при водата на майсторите.И от камъните да дойде да пие и от Господа да ги преброи и да ги обере.Да  премести одеждите на Бога и в кулата да ги събере.Да пази босилека  на вуйчо си от извора и надеждата да види.На Укил  клетвата пред Бога само Бога може да развали (беса),де създаде пещерата  и занитиха гроба.С робата  ще влезе Господарят от Слънцето ,ще влезе и с мъдрост ще напълни. Пътят вечен на мисзите(родените) ще се роди и от камъните бащини да пише. На Тис Великият от милостта е и изворът на Билката(сими) ,от ръцете й покривалото ще падне.От векове са сами при извора и Царството бранят нишката да не прекъсне.И от посятите тави(ковчези)  де пазят се в гроба Изворът ще се роди  и ще тръгне.И дава ви се в тялото от гроба  за да се слепи извора на майсторите с гробът! Давам ви тялото от гроба  та извора  с майсторите да се събере в него.И пази се мрежата и ние ще я разкъсаме извора ще построим и това лято(година)ще се даде.

Галерия-обицата не Бела-съпругата на Астир:

ЗА САЙТА БЕЛА 3

за сайта бела 5за сайта БЕЛА 1

ЗА САЙТА БЕЛА 2

Екипът2-руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments