за сайта смяна

КУБРАТ 4 СТАТУЙКА ПОКРЪСТВАНЕ

“Всички български царе от първият Управляващ род след Царя на царете на А*Тила и Кубрат не само са покръстени в Учнието на Исус, но са и неговите Пазители, включително и Цар Борис I.

Всички изложени факти и обстоятелства преодпрелят по-нататъшната историческа съдба на Българската империя в титаничния й сблъсък с Източната римска империя и двете църковни институции в Константинопол и Рим за опазване истинското Учение.
Това налага да се преосмисли нашата история относно мнимото покръстване на българите от Цар Борис I и най-вече на Богомилите, като истински Пазители на чистото Учение на Исус.
Измислици на Цариградската патиаршия от XVIII – XIX са мнимото покръстване от 865 г. на българският народ. Цар Борис I, наричан още Михаил е високообразован и силен български владетел, който отлично е познавал историята на своите предци и истинското Учение на Исус, извън това няма нито вътрешни, нито външни причини да предприеме ново покръстване на династията и българският народ. Единствената причина за сътворяване на фанариотската лъжа за покръстването на българите през 865 г. е да се премести покръстването на българите от VI в. в IX в., с цел да се твърди, че сме приели учението на Исус от Константинопол. Няма избити 52 рода от нашата аристокрация от Цар Борис I . Не е ослепен Цар Владимир, известен с името Расате, защото бил отстъпник от вярата. Отстранен е от трона, тъй като не е бил в състояние да се справя със задълженията на български владетел по здравословни причини. Тези лъжи на Цариградската патриаршия в сговор с Ватикана не трябва да се разлеждат извън контекста на църковния проект „гръцки” етнос и „Гърция”, на които пришиват огромна част от историята на Великата българска цивилизация.
Накратко за църковният проект „гръцки” етнос и „Гърция”, реално създадени през XVIII в.
Няма древногръцки език, а има пет основни тирейски наречия. Катаревусът е създаден през XII век за да обслужва официалните нужди на Източната римска империя въз основа именно на въпросните пет древнотирейски наречия. В древността малобройно, чернокожо племе на Дан е пристигнало на Балканите от Додона, Етиопия, за което няма информация да е имало собствено царство. Племето на Дан е създавало немалко неприятности през вековете на тирейските царства, докато се цивилизова, но никога не е преодоляло навиците се да лъже и мимикрира, тъй са завиждали на силните и образовани българските владетели и царства.
Отново да напомним, в древността няма „гръцки” етност и „гръцко” царство. Ако е имало древногръцко или данайско царство, кои са били техните царе? Няма нито един древногръцки или данайски цар, който да е известен от историята. Елада или царство Елада е царство на тиреите, за което сведения ни дава бащата на българската история Омир в скрития (кодирания) текст на поемата „Илиада”. Еленизмът в древността е единствено и само културен феномен на Великата тирейска цивилизация. Вследствие на прогандната машина на фанариотите в Цариградската патриаршия е формиран изкуствено т.нар. вторичен еленизъм и етнос с гръцко самосъзнание в част от бившото население на Източната римска империя и по-късно е съдадена днешна Гърция, която в мнозинството си е с тирийско родословие.
Откъс от книгата “Заветът”

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев
Всички права запазени по действащият закон!

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments