КОРИЦА ЗАВЕТЪТ

” Потвърждение за това ни дава и Царят на царете АСТИР,  като Духовен водач и книжовник  под псевдонима КОЛАД. 

Нашите деди никога не са криели своето Познание от други народи, а винаги  с готовност са предавали  знанията  на всички етноси, с които са имали досег, без разлика на раса, пол или друг признак, но когато е ставало дума за историята на народа ни, винаги са оставяли  скрити послания към идните поколения  чрез нашите томири – това не са знаели двете църкви.

Томири, аеди, бардове са носители на тирейско-българската историческа школа, които дават познание за миналото на своя народ и поуки за новото поколение българи, които свирейки и пеейки балади, легенди за славни царе и герои, а понякога в римуван разказ. Томирите и тяхното творчество е било видимо за всички, а невидимото за чуждите етноси са техните скрити послания. Достигналите до днес записи на древни митове и легенди са томирски разкази и послания,  най-вече сред европейските народи.

„На учението на   ИСО- ИСУС,  приши се болест, направи го родът на Дан и поповете!”

 Ясно и категорично българският Цар на царете АСТИР  сочи, кой е изопачил Учението на ИСУС, това е родът на данайците и техният  инструмент Патриаршията в Константинопол (вкл. от нейните правоприемници) , Ватикана и редакторите и съставителите на Библията. Горчивите плодове на системното и безмилостно унищожаване на повечето писмени  извори и други артефакти от Патриаршията в Константинопол (вкл. от нейните правоприемници) , Ватикана са обслужили не само редакторите на Библията, но са отродили основно, почти всички европейски народи от техните исторически корени, за да наложат своята духовна нищета и безплодие.

Тези две църковни институции са в основата за тъмните векове в европейската и световната история.

Всеизвестно е, че в закритите секции на техните библиотеките се крият много тайни не само за историята на народите, но и техните престъпления към човечеството.

Благодарение на томирската традиция, която е жива до днес, можем да разкрием тайните от  българската история. Тази традиция става днес проблемът на двете църкви, тя разкрива техните грехове, за които рано или късно ще отговарят!

Когато нашите учени се опитат да не отдават значимост на писанията от църковни хронисти и апологети, а извършват собствено изследване на исторически артефакти, митове и легенди, да приложат съвременни методи и инструментариум за изследване на отминали епохи,  ще открият истината за човешката история, в противен случай ще са подвластни на допотопни и неверни представи за нея.”

Откъс от книгата ЗАВЕТЪТ

Автори Екип 2- Руните говорят в състав:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Под редакцията на:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Графично оформление:

Българско Археологическо Сдружение

Стилов редактор:

Анюта Йорданова

Оформление на корицата:

Славян Стоянов

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments