КОРИЦА ЗАВЕТЪТ

  ” Орфиците са гностици, те са вярвали, че ако водят чист, добродетелен и хармоничен живот, ще се слеят с божественото и ще се преродят.

Осъвремененото  Познание  и  Учение  е изучавано и тълкувано на ежегодни събори от Духовните водачи на всички български родове, които първоначално са провеждани на остров Фила на река Нил, Египет – до  IV век,  след това на полуостров Крим и от времето на Царя на Царете Астир  в манастира до Мадара, в Пловдив и в Сердика.

Кръщаване на българите е извършвано в действащи нимфеуми – светилища с термални извори. Отличителен елемент от облеклото на духовните лица на българите е зейрата, позната още като ямурлук, поради свойствата на вълната и кройката на този тип дреха да  запазва чисто енергийното поле на човек.

Твърди се, че Никейския събор 325 г. или т.нар. „Първи вселенски събор” от 22 май до 14 юни са взели участие едва 318 епископи основно от Римската империя. Общо са били поканени 2018 епископи, с императорска грамота на Константи Велики. Мнозинството от тях са с български произход, повечето от които не живеят в Източната римска империя. Историята  с т.нар. „Първи Вселенски събор” е сътворена след Константи Велики, тъй като епископ Урфила (Княз Болг) е личният духовник на император Константин Велики до неговата смърт, а както се признава с половин уста епископ Урфила  е „арианин”. Българските  духовни водачи провеждат собствени ежегодни събори. Като преки носители на Древното Познание, първоприемници на осъвремененото Учение  и кръвната връзка с Исус няма нито една основателна причина да участват в някакви други събори, където участниците в тях дори не познават и не разбират  Учението.

Всъщност от Учението на Исус е премахнат  гностицизмът, прераждането и пр., на практика е създадено християнство, което обслужва интересите на Римската империя и властта на императора.

Вторият Вселенски църковен събор е в Константинопол  през 378 г. под егидата  император Теодосий I. На него окончателно се утвърждава Никейския символ на вярата – Светата Троица. Епископът на Константинопол става Патриарх с власт, втора след епископа на Рим – Папата, тъй като Константинопол е втори Рим.

Процесът на институционализиране на християнството в Римската империя с този събор по същество е почти  завършен. Открит е пътят за налагане на приетите канони от двата вселенски събора в много случаи  насилствено, както вътре в Римската империя, така и в други царства.

Вселенските християнски събори са копирали по форма българските събори, но не и по съдържание, тъй като за нашите Духовни водачи основна идея, повеля и задача е била да пазят чисто Учението, казано с други думи  Познанието. ”

Откъс от книгата ЗАВЕТЪТ

Автори Екип 2- Руните говорят в състав:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Под редакцията на:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Графично оформление:

Българско Археологическо Сдружение

Стилов редактор:

Анюта Йорданова

Оформление на корицата:

Славян Стоянов

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments