КОРИЦА ЗАВЕТЪТ

 

“Ранното християнство няма никакви различия с квалифицираното от т.нар. „Първи вселенски събор” през 325 г. в Никея ( днес Изник, Турция), като арианство ( вярата на Ариите).

Никакви години от живота на Сина Божий не се губят, тъй като в това време е обучаван  в Познанието от български книжовници, наричани исеи, есеи в Рила. Друга предпоставка за разпространение на Учението на Исус е произходът  на Божията Майка – Богородица от първия Управляващ Род (Дуло) на българите. Дева Мария и Царя на царете Кубрат са от един и същ род, затова тя е наричана  ЛЕЛЯТА  от всички представители  на Първия Управляващ Род на българите.

Сред първите мисионери на ранното християнство при Ариите,  тирейско-българските племена на Балканите са Св.Карп и Св.Ерм. Те са подкрепяли Учението на Исус заедно с това на Орфе(й). Съществувала  е икона на  Св. Орфе(й),  но след Първия вселенски „християнски” събор иконата на Орфе(й) е била премахната. Забранено е било дори да се произнася името на Орфе(й), но Ариите, тиреи  в Римската империя скришом пеели песните му.                                                                                   Епископ Никита Ремесиански е покръстил бесите през 396 г. Евангелията от Учението на Исус, които разпространявал Никита Ремесиански, са написани  с думите на Орфе(й): „Люби ближния си!”; „Не убивай!”; „Аз съм пътят, истината и животът.”; „Блажени плачещите, защото те ще се утешат.”; „Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.”; „Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.”; „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.”; „Мой бог е любовта.”; „Кръв не проливай!”; „Познай себе си и ще познаеш Вселената и Боговете!”; „Помощ на слабите, утешение на страдащите, надежда за всички”.

Орфиците са гностици, те са вярвали, че ако водят чист, добродетелен и хармоничен живот, ще се слеят с божественото и ще се преродят.

Осъвремененото  Познание  и  Учение  е изучавано и тълкувано на ежегодни събори от Духовните водачи на всички български родове, които първоначално са провеждани на остров Фила на река Нил, Египет – до  IV век,  след това на полуостров Крим и от времето на Царя на Царете Астир  в манастира до Мадара, в Пловдив и в Сердика. Кръщаване на българите е извършвано в действащи нимфеуми – светилища с термални извори.

Отличителен елемент от облеклото на духовните лица на българите е зейрата, позната още като ямурлук, поради свойствата на вълната и кройката на този тип дреха да  запазва чисто енергийното поле на човек.

Твърди се, че Никейския събор 325 г. или т.нар. „Първи вселенски събор” от 22 май до 14 юни са взели участие едва 318 епископи основно от Римската империя. Общо са били поканени 2018 епископи, с императорска грамота на Константи Велики, мнозинството от тях са с български произход, повечето от които не живеят в Източната римска империя. Историята  с т.нар. „Първи Вселенски събор” е сътворена след Константи Велики, тъй като епископ Урфила (Княз Болг) е личният духовник на император Константи Велики до неговата смърт, а както се признава с половин уста епископ Урфила  е „арианин”. Българските  Духовни водачи провеждат собствени ежегодни събори. Като преки носители на Древното Познание, първоприемници на осъвремененото Учение  и кръвната връзка с Исус няма нито една основателна причина да участват в някакви други събори, където участниците в тях дори не познават и не разбират  Учението.”

Екип 2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев
Всички права запазени по действащият закон!

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments