Известните геоглифи Наска,  намиращи се на територията на пустинята Наска в Перу, на около 400 километра от Лима са включени в списъка на Юнеско за опазване на Културно Историческото Наследство . Открити през 1939г. от американският археолог Пол Косък, който прелетял над платото със самолет.Да се забележат с просто око било невъзможно   поради внушителните  си размери. С  появата на авиацията и развитието на технологиите  станало възможно да се разгледат и заснемат. Теориите за линиите Наска са много, но нито една не е потвърдена официално. Смята се, че геоглифите са подтроени от местно население, наречено Култура Наска живяло по тези места до 200г.пр.Хр.

За да можем да разберем значението на геоглифите ще трябва да припомним:

1.Познанието на нашите предци е енциклопедично, което изисква интердисциплинарен подход.

2.Познанието на предците ни надминава конвенционалната наука по това, че само с линийка, пергел и нашите очи могат да ни се разкрият тайните на Вселената!

3.Митовете и легендите са единомислие предадено в различен времеви периоди, според развитието на обществото.

4.Закодираното знание в традицията е СВЕЩЕНО. То е било достъпно за определен кръг от хора с високо духовно ниво на Познание:

Царят-Първожрец ,Жреческата каста и избрани конници-войни.

Тази писменост не може да бъде разчетена с мисленето на съвременния човек. Трябва да вникнем в системата на Познание на древните, да разберем тяхното мислене; как са възприемали света и тогава можем да стигнем до сакралното Познание , т.е. до неговото разчитане.

5.Методологията, която използваме е преродена от Познанието на нашите предци и се основава на духовният и физическият им светоглед за  Божественото устройството на Вселената и физическият свят, в тяхната неделима връзка или казано ясно според Космогонията им.

6.Обобщената представа на нашите предци за устройството на Вселената, респективно и на заобикалящият ни физически свят се базира  до голяма степен на Свещената геометрия. Чрез физическа закономерност тази представа може да се изрази по следният начин:

Вселената е устроена така, както се отнася пи (π=3,14) към фи (φ = 1,618…) или при взаимодействието  между тези две константи се получава кодифицирано  Знание, по подобие на съвременните интегрални схеми! В никакъв случай обаче не трябва да се разбира, че Свещената геометрия дава отговора на всички въпроси – не, тя е само едно средство за опознаване същността на видимия и невидимия свят.

7.Всеки един артефакт съдържа многопластова информация.

За да разбереш тайните послания , трябва да се запознаеш с духовният и физическият мироглед в  аспектите на културата, бита, езика,традициите на местното население. Археологически находки от различни периоди, митовете и легендите.

На територията на Южна Америка живее народ с общото название Кечуа, предците на инки, атцтеки и маи. Названието Кечуа идва от езикът, който и днес се говори на територията на Перу, Еквадор и Андите. Характерното за езика кечуа и неговите наречиа е, че те са  полисинтетични и аглутинативни  езици. Един аглутинативен език е език, в който са направени думи съставени  от линейна последователност на отделни  морфеми( най-малките градивни единици на езика, които в аналитичните езици, какъвто е българският могат да съществуват като отделни думи)  и всеки компонент на смисъл е представен от собствен морфема, в които една дума е възможно да съдържа информация колкото едно нормално наше изречение.

Словореда в езика е изразен по следният начин:

Субект-обект-глагол или  субектът насочва вниманието към обекта и действието, което извършва, нещо, което ни е добре познато от нашите преводи.

Пример субект-обект-действие:

На царя майката говори.

Нормален израз:

Говори майката на царя.

Запазен е и вариант на нашата елбетица- Словото на шевиците в тъкането, известна  като  Кипу, записваща рожденна и статистическа информация.

Местните племена са многобройни, респективно на това  и местните диалекти, но някои племена  шокират с имената си.

Най-крещящото измежду тях е Арабела, което ни накара да се обърнем към техният език. Ето нагледно някои примери:

АРАБЕЛА 2

кашикиа-коляно-ашик намих(г)иа-око-намигам рупаа-уста-рупам(диалектна форма) нахакауа-нос-кихам хикиоко-глава-око

АРАБЕЛА 1

саре-царя-куче

 

….и се питаме :

Случайно ли е  кучето да носи титлата Цар? Случайно ли е , че Арика е област в северната част на Чили, която била част от Перу до 1883 г.,след войната между тези страни е присъединена към Чили. Случайно  ли е , че ЧАНАЛИИА е местната дума за камбанен звън, че руко е една от думите за пръст. Случайно ли е , че Бога на сътворението в митологият на инките носи името Кон Тики, нещо, което има обяснение само на български. Случайно ли е, че едно от често срещаните мъжки имена е Истир? Случайни неща няма!

При народа кечуа е запазена устната традиция и разказват все още митът за  Сътворението, еквивалент на легендата за Тиамат от Шумерският епос на Гилгамеш и скандинавската митология, в друг времеви период.

Като доказателство за връзката със Шумер показваме един екземпляр от колекцията на Падре Криспи, намерен в Боливия, около монолита Покотия и неговият превод. Учените смятат, че това е Шумерска писменост и е така, не напразно има племе кутени.За да разбереш виж материала ни: Аргументи защо титлата на българските владетели е Цар

ПОКОТИЯ 1

Даден е Домът Тикуан, даден и построен от Сияйните е. Даден е от пътя на Бащите, от Ило. Единствени са петимата , вашите бащи.От Домът излезли са, построиха на ситите знанието. Езика извиха и думите, от Бащите са думите по клоните. От извора на думите бащини.В Домът на Кокумисо от трима бащи, пет излязоха.На Слънцето от клоните са виж, излязоха и постриха Божествената енергия от Бащиният дом.На Кимо( Египет) от Слънцето е един.От Домът на Слънцето омиките идат, Луната и водата са на токкисите, Богове на водата са петимата, и три клона излязоха с име коки  в домът на Тоох(г)о. Богът Ох(г)уодо бе на сезоните. От чичо ни е Знанието, от Тис великият. Токки(Кон Тики) е в Домът на Слънцето и петимата от милостта са. Мирото това издържа , чрез Титиа свързано(брак) е и то построи науката и даде я да тръгне.

Днес колекцията на Падре Криспи е потънала в тайните архиви на Ватикана!

ПОКОТИЯ 2

Обърнете внимание на фигурата в ляво- не напомня ли облеклото на египтяните!?

 

А сега да се потопим в тайните на Наска, като използваме Познанието на предците ни .

Използвайки Свещената геометрия и методите на проектиране за небе и за  земя  получаваме карта на света след Черноморският потоп, но цялото плато Наска е една огромна карта на нашата Свещена земя, което още един път доказва, че след Световната Просветителска мисия нашите предци се завръщат при тяхната и днес наша Мадара!НАСКА БЪЛГАРИЯ

 

00 СМЯНА САЙТА НАСКА !!!!

Според развитието на континентите от световната карта можем да датираме основните геоглифи, тъй като традицията се е запазила и има наслоявания от различни времеви периоди. Датировката е 2500-3000г. след Черноморският потоп.

Скритото послание:

Извикани са тия, арфата де имаха, преброени учители са от Светлината покрити са.Единствени тия от Рес посадените, де преплуваха отдадени.Тъмнината разпръснаха над заспалите.Имат тези  от чистите в рода. По хората със Светлината затвориха се, свалиха  Светлината и прозряха, от устните им полетя за Звездата. Царете тръгнаха от нас, от Ила. Посятото е от преплувалите, от преплувалите през  Акфраа(Африка) тръгна клетвата. Коня царя е, това с възвишението от Небесните Учители е. От Светлината престола, казана е истината от Илас, а Рес разпръсна го с корабите на дедите. Царя Бал от тях даден е, и Салеп(Алепо), и Саба, де вречени са чистите с пръстена. Ланух пази Слънцето и Господа на чистите, напълни се и помощта от пелите е.  Суад единствен от лъвът е , от расата на дедите  е гласът .С корабите Светлината посадиха. Царя камъните пося и Цар на Царете (Суаф)  на расата е с пръстенът( чрез брак). От коня и Рес пиха клетвата, дадена им е педя от  Бал, от царя на Ансу, от Дусаре. Царя единствен е преплувал с душата на Слънцето, от нашия вуйчо, Учител от Тир. От Господа във Фила записана е клетвата. Извика Тис войските от Фис( Варненското езеро) , с ботушите са, преплуваха, посяха Кусан и врекоха ги в душата си, под Слънцето на Таку майсторите врекоха се. За Звездата в душата си пазят, Звездата на великите лъвове. Звездите преброй на земята, и пази се Звездата на Великите в Арас(област Арика, днес в Чили). Падна мъдростта в ушите им, защото от Слънцето напълниха се. След тъмнината даде им се да я учат с ушите си от сияйните царе. Де времето извикано от Небесата е! Де направена и дадена е арфата, де има от преброените Учители, от Светлината! От нежността са в Ант(д)ите  единствени тия  от Рес, извикани са  тъмнината  да разпръснат с украсата от Слънцето. Истината да дадат преплуваха! Записана е, има там в Алтай( днешна Русия), на ирките в кръговете(ирландците) ! От вековете са кръговете, кръговете думи са, кръговете врати са, пазят виж от  разпръснатото, преброй! Потече от ириса, разспръсна го Алора, тръгна от леда, когато  земята  бе с покривалото, когато  имаше  от Слънцето посяти, тръгна полета от Клетвата, де кучето обичаха .Де клетвата даде се от Звездата, де положен и направен е Небесният престол на Господа с гласът от Светлината. Дойдоха от нас, от Ила посяти са от Царя на Царете през А(к)фрат (Ефрат) с клетвата на Слънцето, през Афла и Бенед. Дари се през времето Небесната Клетва на Тир, дариха се куните и с огъня пазят се от Учителите , от ариите на Илес,от събраните хеди(събраните светци)   в Риле, от Бал и разпръснатите. Кучето посадено е на коня, душата му  е в коня на тирките, награда от (К) Рес са кръговете, когато  на Земята даде се от Тир Алора, ириса да разпръсне за да се брои. В Суси на Слънцето вратата е, в ириса пази се клетвата, предвиденото е в кръга. На Куск царството от земите на царя е де в Крит Управляващият Род(Дуло) зарови се на Ила(Ил). Кидас построи по Звездата и спряха се във вашата Земя, казаха за Светлината ваша и Звездата на Анук, де Фарад пося и Алефа, извикан от Небесната Б(В)енерад.От разпръснатото царство са царате, По ириса и Светлината думите на Господа раздели, в кръга изсечено е за хляба от ръцете на куските, в кръга има, записано е със Светлината. С гласа преброй Управляващият Род до дела на Рила погледни през времето. От Антия до единственият (К)Рес  е Звездата , Учителя от царството на Илас. Свтлината е пътя , от арфата е дара небесен.От Небесата е Бенра, във (А) фраа, с  молитвата пази  корабите по водата на Царя на Царете, царя де времето има! От земята на Бенра тръгва към Геле, дава на Елуд, на Суса , от гласът на парите, когато разбиха ги на прохода, когато кубът напълни се, когато имаха от Туледа поглед до Сирес , расите клон от рода са.

Текстът говори сам за себе си, а ние задаваме  един въпрос:

Кога „академичната историческа” общност в България ще си извади главата от пясъка след като Херодот сам казва, че нашите предци са вторият народ след индийците и ще тръгнат по техните пътищата  извън Балканите!? Безспорно нашите предци са така известните морски народи – изкусни мореплаватели. Скептицизма на “научната” общност  по отношение на придвижването по море отдавна е разбит от  Тур Хейердал. С едноименната експедиция Кон Тики Виракоча  през 1947 г. той и членовете на екипажа му  с балсов сал, копие на древните мореплавателни съдове изминават 8000км. за 101 дни, хранейки се с дарове единствено от морето. Хейердал отплава от Перу , прекосява Тихия океан, достига кораловите острови на Френска Полинезия. Друга негова успешна експедиция е Ра 2, която доказва, че хората от индуската долина са имали връзка и  обмен с хората, населяващи поречието на  река Тигър.

Научи се да слушаш тишината, там скрита е Светлината…..

Галерия доказателства:

ПЛЕМЕНА КЕЧУА 1

ПЛЕМЕНА КЕЧУА 2

ПЛЕМЕНА КЕЧУА 3

КЕЧУА 1

КЕЧУА 2

ЕЛБЕТИЦАИНКА СИМВОЛИ

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

(Всички права запазени!)

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments