ТЕЛЕСФОР

 

Писаното слово и богатството на паметта – тирейската история, която са пренесли от царствата край Аксии (Аксий или Axios, т.е. река Вардар) и на Рес ( основно Странджа, а по-късно и в Мала Азия има царе с това име) е посято в царството на добрите Пари – хектите (хетите). Те, хектите, първо посвещават избрани парти в учението на Великите учители от Обителта – храма на красотата – Мадара.

Парите (да не се бъркат с партите) масово се вричат в Завета,с познатият ни мистериален ритуал, научени са да разпознават символите – изваяните овни – апостаз на Боговете. Сиянието на Бога Тир е озарило тирейският цар Енел и учението се разпространило бързо, бурно във великият  Медон (Меония –  старо име на област Лидия в Мала Азия или Мигдония – област във Фригия, чиито жители са преселници от  Тирея (популярна от данайските извори, като „Тракия”).

Мигдонийски се употребява като синоним на тирейски (т.нар.„тракийски”) или лидийски  – Овидий, “Метаморфози”, II 247; VI 45; “Героини” XV, 142.).

Великият Омир е  великият Меонид – нарицателното име на Омир, защото произхождал от областта Меония, с нескрита гордост разказва за своята родна земя Меон  – най-сериозното доказателство за тирейския произход на Омир.

Парите пеят песни за своя велик тирейски цар Еней (Енеле, Енел) за техният предходен бащин дом (земя) остров Лемнос (Лемои) и техния Храм-Светилище на острова (коментира се основния, главния храм-светилище от Омир).

Лемои (Лемнос) Омир не случайно описва с много любов  в „Илиада”,като  божествен, свещен, благоухаещ, анемоеса (пострадал от вятъра), остров на ветровете, огнен. В днешно време на островът са открити седем пласта – градове, строени един върху друг, като най-старият е от V хил. пр. Хр.

На Лемнос има открити изградени правоъгълни каменни къщи, площади, крепостни стени, кладенци, пътища, обществени сгради, но  и  булевтирион –  това е обществено здание, където са се събирали жителите на града да вземат важни решения по общите дела на народа, сходно с днешното Народно събрание.

Булевтирион (мрежата на Тир,в съставното име както е видно участва името на Бог Тир) е първият на острова и въобще в Европа.

Това откритие ни дава основание да твърдим, че Великата тирейска цивилизация е основоположник на първообраза на  демократичните институции, на демокрацията в света,  тъй като е създаден над 2000 -2500 години преди да се появи  класическата демокрация, т.е. това е родината на демокрацията.

Този факт може да бъде потвърден от старата наша история, когато е имало важни проблеми как се е свиквало Народно събрание и как са взимани решенията.

На остров  Лемнос за първи път е организирана спортната дисциплина – пентатлон, която включва бяганескачанеборбахвърляне на копиехвърляне на диск.

Според легендите това състезание е било организирано от Язон и Хипсипила, в чест на аргонавтите. На победителите са били връчени след състезанието богати награди.

Тук е открита и  Лемноската стеладо село Каминия – каменен надгробен паметник изобразяващ лик в профил на воен с копие и надпис, известен като Лемноска стела. До днес се водят спорове между учените от цял свят за точната датировка,  за азбуката и езика, който е използван в надписа. Можем  да кажем на всички, че азбуката на стелата не е „древногръцка”, а сходна  с етруската, тъй като етруските са от тирейско коляно, но най-точно, тя е тирейска азбука.

Обитатели на остров Лемнос са били от тирейски родове (племена): синтиите  или по-точно  казано ситите, т.е. сеещи знанието, карийци, критяни, минийци, пеласги , кабири и етруски – наричани още тиренци, т.е. от рода на Тир – с това слагаме и край на спора какви са етруските. За обитателите на Лемнос са писали  ОмирХеродотТукидит. Писал е и Страбон, но той нарича ситите „крадци”, но могат ли да бъдат наричани крадци създателите на древната цивилизация, която тя предхожда с поне 2000 години въпросната цивилизация на новопристигналите  данайци?!

За Богът Тир парите са чели в Тиедиа – нарицателно име за царството в Лемнос, което идва от първият тирейски цар Тиед (наричан от данайско-ахейските племена Тоант, син на бог Дионис и Ариадна -дъщерята на критския цар Минос, помогнала на Тезей да убие Минотавъра и пр.). А,  споменатите ксанти (нарицателно име от Ксант(ос)) идват от ареала на река в Лидия, Югозападна Мала Азия  (Овидий, “Метаморфози”, IХ 646) учението е подарък от Гела (Гела, Родопа планина) и от цар Андро (предполагаме, че тирейския цар-жрец на царството Гела се казвал Андро).

Има и други поселения на наши предци на остров Лемнос.  Оркадий е успял да обеди скитите (скитащите се) и карите, които са били от законно коляно и са пазили писаното слово чисто, но явно са били прогонени от Киме (Египет) от племена, които не са желаели да пазят чисто учението на Великите учители (това се потвърждава от текстът за иксите, предвождани от Исис, които завладяват Египет и отново е тръгнало писаното слово). Скитите и карите са потеглили от Киме (Египет) с черните кораби и опазените писани камъни. Омир ни разказва, че тиреите,след като са спасили  писаните камъни –  отново изпълнили ритуалът за посвещаване, с клетвата в завета, и с пиенето на вино (с билки) и изпълнение на танеца-хоро. Т.е., по този начин тиреите искали  милостта на Боговете да запазят със себе си за в бъдеще писаните камъни. Цар Оркадий е завел скитите (скитащите се) и карите при своите сънародници миСзите (родените да строят) по върховете на остров Лемнос (Лемне).

На островът е имало двама царе –  Оркадий и Селефор (Бог Телесфор от данайски  Τελεσφόρος  букв. “носещ завършек”). Той е син на Бог Асклепий или Бог Ескулап, “воден от Аполон” (древните етруски много по-точно от данайците са знаели нарицателното му име) – син е на Аполон и нимфата Коронида. (Аполодор, III, 10, 3), но Аполон убил бременната Коронида заради неверността ѝ, взел детето от тялото ѝ и го изпратил да учи при кентавъра Хирон, от когото Асклепий изучил изкуството да се лекува (в митологията от Тесалия са кентаврите), но ние знаем, че Орфе(й) и Зилмоксис са били велики лечители и това познание се предавало от поколение на поколение, освен че са царе и жреци.

Бог Асклепий е цар на Тесалия и велик лечител Синове на Асклепий от неговата съпруга Епиона били ПодалирийТелесфор и Махаон. Асклепий имал и пет дъщери богините  Хигия (“чистота”),  Панацея (“вселечителка”), Ясо (“лечение”), Аглая и Акесо.  На остров Лемнос  са съжителствали в един период  няколко тирейски колена, племена.

Цар Селефор  първоначално е  бил владетел на Тесалия (най-вероятно със седалище Епидавър), но бил известен под името цар Велипир (преди да са заселят в Тесалия са живели в Епир –Херодот (vii. 176; Veil. Pat. i. 3).

Там епирите (епиротите)  са живели  съвместно с карите, първите жители в ареала на Епидавър, според Страбо (65г.пр.Хр –23г.сл.Хр.).

Цар Селефор е бил от коляното на добрия Илай – тук разбираме генеалогията на Бог Асклепий.  Другите синове на Бог Асклепий–Махаон и Подалирий,се споменават в „Илиада“ на Омир. Според преданията всичките му деца са се занимавали с лечителство: дъщеря му Панацея – с лекарства, Махаон бил изключителен военен хирург, Подалирий специализирал вътрешни болести и освен това именно той поставил вярна диагноза на обезумелия Аякс. Цар Телесфор е известен и с фактът, че лекувал хората с помощта на магия. Той често е изобразяван, че придружава сестра си Хигия, като юноша с ямурлук с качулка. Според митологията символизира възстановяването от болест.

Култът към Бог Телесфор е характерен за всички тирейски царства на Балканите, Мала Азия и Италия, основно  на местата,  където има извори на лековити минерални извори. От това време датира традицията – болните, които са излекувани в знак на благодарност да хвърлят във лековитите води скъпоценни предмети, а по-късно монети.

ЛЕМНОСКА СТЕЛА ЗА СТРАНИЦАТА

Ето и превода на Лемноската стела:

Зиези от Ила и Светлината повикаха.
Викаха му на него „навитата змия” и Бог.
От нишката (рудата) на Старите е неговото име.От словото беше на Слънцето в Рила.Те врекоха се във вярата с Азо(извора) и направиха Казирите ,техен вуйчо е Изеиа.
От Ил са клон и от ариите(арам,пазителите ),от домът на Дид .Живееше в Зеба(Себа) техният чичо и в Нивиз свързаха се с Аралите.Живееха с Илаиа и построиха ГО бащите с камъните. Пазеха Дид те техният чичо де извая Мараои и тръгнаха през вратата
.Влязоха ариите(пазителите) ,дойдоха да разбият армиите.На виждащите клетвата пазеха.
Влязоха за да излезе виното от милостта на Забези жреца от великият Бог.От Сияйният извор езикът е направен.
В Светлината на извора врекоха трима от вашите илири.
Илии влезе при реката Амиа,а в домът на Лапта е Варзи(барса).
За Слънцето ,тяхната Майка научиха и за Седемте лъва на Изаиз.

Екипът2-руните говорят

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments