Време е истината за Ариите- Великата тирейско-българска цивилизация да се покаже пред света

Време е да се напише истинската българска история, истината за Ариите, Великата тирейско-българска цивилизация или позната като тракийско-българска цивилизация. Нарицателното име траки е дадено на нашите предци от племето на Дан и е обида. Буквално означава  нечист, нека да не скверним паметта им.

Самоназванията  на нашите предци са;

  1. Тиреи, тираки, тираси,тирахи, тирки, тиренси и идва от един от родоначалниците на българският род – Великият Учител Тир;
  2. Пели, пеласги, бели – идващо от духовната им чистота и физическата специфика – белият цвят на кожата;
  3. Арии, от древното име Ариана на Балканите.

Грешка е да се дели населението на Балканския полуостров според епохите или:

    неолитно поселение = тиреи = пеласги = арии = българи

Науката история  е:  проучване, познание, придобито чрез  изследване, а ние добавяме чрез интердисциплинарен подход, поради многопластвота информация. Историческото изследване обикновено е систематичен разказ на  поредица  от събития, които се анализират, разкриват обективно причинните-следствени връзки. Ако някой си въобразява, че чужди историци ще пишат истината за българската история се е заблудил. Нека да припомним и какво е казал  Джордж Сантаяна:

 „Тези, които не си спомнят миналото, са обречени да го повторят.”

 Единствено българският  народ няма нужда да присвоява чужда история, за разлика от много други народи, дори и в лицето на наши южни, западни и пр. съседи. Достатъчно е да  разкрием  истината за Ариите, Великата тирейско-българска цивилизация – фундамент на древната Световна цивилизация.

Хубаво е да  знаем, че нашите предци са приемали  историята като сакрална наука. Това се потвърждава от томирската традиция, която съществува само и единствено  при  нас днес – Мечкадарите.

Включва:

  1. Изучаване в подробности историята не само на определен род и племе, а на целия тирейско-български народ .
  2. Томирът-жрец да може разказва историята наизуст, с всички поуки извлечени от нея.
  3. В повечето случаи разказът на томира се изпълнява в речититив на фона на бавна музика.

До преди 30-40 години подобно на томирите-жреци  бяха изпълнителите на така наречените мечкадарски песни.

Това е общодостъпната  страна в обучението на жреците томири, тумири, тамири – различия в изписване на нарицателното им име в зависимост от диалекта.

Това се  дължи на липсата на институция в Древността и Средновековието, която да определя единна книжовна норма.

Втората страна на обучението е да запише историята лаконично чрез скрит код в текст с руни, с общонародни  или с комбиниране от няколко писмени системи, основно в лични имена на поеми, хроники, летописи, жития и пр. така, че дори публичният текст да бъде редактиран,  да остане историческият текст и да може да го разчете  томир от друго поколение. Срокът на обучение на томирите е надхвърлял двадесет години.

След обучението томирите, които са  тирейско-българските историци, е трябвало:

  1. Да изнасят цикъл от беседи по история основно пред младежите на рода и племето;
  2. Да участват в ежегодни турнири на седемте томира на племето за определяне на главния томир;
  3. Да създават код с руни, с общонародни или с комбинирани от няколко писмени системи скрит текст в лични имена  за  историята на род, племе, народ.
  4. Да притежават съвършени познания по астрономическата методиката за разчитане чрез звездното небе, астрология и нумерология, със съпътстващи изчисления – духовният клон от историята.

Самите томири са автори на проза, жития, звездни и географски карти и т.н.. Томирите по правило са от Управляващия  Род, т.е. от българската аристокрация. Най-известните томири от древността са (Т) Омир – Баща на тирейско-българската история , от който ние разбрахме за тази традиция. Ето какво казва той за тях:

„Влезе чистотата при Рамес. От светлината на Илис (Слънцето) и камъните (Писаното слово по камъните) е неговата клетва. Направи и врече тамирите (томири, тумири). Мъжете-войни, дето разпръскваха небесната Светлина без ръце (устно). От  Извора на вечната Светлина даваха на войските. Сами са те, клонове нямат (специално обучени). Излизат сами, господари на себе си са (те решават къде и как трябва се изпише историята). Царете пазят в техните ритми и  Слънцето.  Попаднаха в Лареса да разпръснат Светлината без ръце (устно) и с танеца  да кажат за великия  Енел, за Войните на Светлината, за чистите, Учителите. Повеляваха се те сами.”

МОНЕТА ОМИР 1

Монета сечена в чест на Омир

Друг томир е Аполоний Родоски,  епически поет и граматик,  главен библиотекар на Александрийската библиотека (260 – 247 г.пр.Хр .), един от възпитателите на Птолемей III. Както се знае добре от историята, основоположникът  на династията на Птолемеите в Египет (Кими) е Птолемей I Сотер, наследник на Александър Велики, койтое безспорно от тирейски произход.                                                                                                                                                      Аполоний Родоски  пише „Аргонавтика“ – поема, в която описва похода  на аргонавтите в търсене на Златното руно. Той  специално се заема с похода на аргонавтите, защото претендира да разкаже за по-големи герои от Омировите. Те са по-големи, защото са по-стари от поколението на Омировите герои. Това са техните бащи. Аполоний ни подсказва, че е томир с думите:

 “Аз имам дарба и вдъхновение и сега ще напиша книга”. ”Не само мога да пиша поезия, а мога и да разкажа точно митовете, и да ги свържа убедително, в съгласие с източниците. Е, а моите колеги могат или само едното, или само другото.”

 Всички български владетели от първия Упраляващ род (Дуло) на българите са томири и Духовни водачи на своя народ. Нито хилядолетният сблъсък на тирейско-българската цивилизация  с „трите демона”, както са ги назовали българските  владетели от първия Упраляващ Род (Дуло) – Патриаршията в Константинопол (в едно с нейните правоприемници), Ватикана и редакторите на Библията, нито масовото унищожение на писаните извори за нашата история, нито системната кражба на тирейско-българската история от де факто съюзници на „трите демона” е в състояние да заличи истината за тирейско-българската история, благодарение на възраждането на томирска традиция.

На приятели и опоненти трябва да е ясно, че истината за Великата тирейско-българска цивилизация с днешна дата се знае от немалко българи, а скоро ще се узнае и от всички по света, които искат да знаят кой е народът създал основите на древната човешка цивилизация.  Да се спори задочно с безсмъртния  Омир, с енциклопедиста Аполоний Родоски и с легендарните владетели и Духовни водачи от първия Упраляващ Род (Дуло) на българите е предварително обречена кауза.

Години екипът ни работи без никаква материална и морална подкрепа от държавните институции, но за сметка на това не сме принудени да възпроизвеждаме наслоени и наложени  по същество антибългарски тези за българската история – туранска, иранска, славянска и пр. Българите по произход сме Арии, Тиреи. Нашите предци след Черноморския потоп са изпълнили своята мисия, изпълнили са завета пред Великите учители, като Пазители са предали познанието на всички древни етноси и са се завърнали в изконната българска земя.  Днес, нас ни радва многобройната аудитория българи в страната и зад граница, които с ум, сърце и дух на българи възприемат истинската наша история. Ние не желаем чуждопоклонници да творят истината за Великите Арии,  тирейско-българската цивилизация.

Време е за истината, която нашият екип ще ви предаде такава каквато е изречена от нашите предци!

Екипът- Руните говорят 2: Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Стефан Ганев, Николай Иванов, Даниел Калчев

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments