Нашият екип след многогодишен труд успя да възстанови оригиналния метод, като код на древните тирейско-български историци, наричани томири (поради липса на езикови норми в древността и ранното средновековие понятието може да се изписва още, като: тамир и тумир) и информационна система,  чрез които нашите предци са записвали лаконично страници от историята на Великата тирейско-българска цивилизация. Констатираме, че за нашите предци историята е сакрална наука и за нейното усвояване и практикуване подготовката на представители на аристокрацията и жреците е продължавала над 20 години, познание познато единствено на ариите. Въоръжени с описаният по-горе инстументариум и системни интердисциплинарни изследвания ние, успяхме:

1.Да разчетем повече от половината от скрития текст на поемата „Илиада” от великия (Т)Омир. Оказа се, че тази поема крие пълната история за всички поселения на ариите и създаваните от тях царства. Още първите държавни обединения на нашите предци са управлявани от царе. Всяко тирейско царство е управлявано от Цар-първожрец и неговата династия, жреци и конници-войни, като при възцаряването в посочената последователност са полагали клетва (завет), като Пазители на чистото учение (древното познание) на Великите учители Тир и Тис. Ритуалът по спазване на завета е изпълняван с танец (хоро) и пиене на вино с билки. От зората на Великата тирейско-българска цивилизация благородните съсловия са познавали писменна система, с която са записвали основно астрономически наблюдения за календара на стопанската дейност и важни събития от историята. Първите тирейски царства са се състояли от три рода или колена. При нарастване на популацията на тирейско племе по генетични причини се е разтроявало, като трите нови племена взимат част (сричка или срички) от името на племето, от което произлизат.  Именно скрития текст в „Илиада” ни даде основание да наречем Омир – Баща на тирейско-българската история.

2.Да разчетем в скритият текст на „Илиада”, които Бащата на тирейско-българската история изброява имената на над 100 тирейски царе. Известно е твърдението на Херодот, че тиреите са втория многоброен народ след индийския. От нашите изследвания ние, категорично твърдим, че тиреите не само не са изчезнали, но с днешна дата, популацията на нашите предци е пропорционална на популацията на индийците. Тезата, че тиреите са изчезнали е голяма данайска лъжа на полуграмотни или контролираните летописци, хронисти и пр. повече от хилядолетие антибългарска пропаганда на патриаршията в Константинопол (в едно с нейните правоприемници до днес), Ватикана и редакторите на Библията – наречени от български владетели и духовни водачи „трите демона”. Въпросната антибългарска теза е популяризирна с назаоваване на тирейски племена и народи най-често с географски понятия и политика на отродяване и противопоставяне на тирейски народи от българския народ.

Титлата поради липса на езикови норми в древността е изписвана Сар- Цар или Т’сар, а титлата на първия Управляващ род на българите Дуло е Цар на царете. Гутите и Кутите са един и същ народ, който е обитавал древен Шумер. В официалната история  пише,  за Царство и Царе на Гути/Кути. Династията на Кутите завършва с поражението на последния Цар Тириган –Tirigan(от Тир, чието име носят тиреите) от Урук – за справка:

Reallexikon der Assyriologie от Ерих Еблинг, Бруно Мейснер, 1993, Валтер де Грутер, ISBN 3-11-003705-X (Reallexikon der Assyriologie by Erich Ebling, Bruno Meissner, 1993, Walter de Gruyter, ISBN 3-11-003705-X ); 2.Гутеа и неговата династия, Дитц Ото Едзард, 1997, Университет на Торонто Прес ISBN 0-8020-4187-6 (Gudea and His Dynasty, Dietz Otto Edzard, 1997, University of Toronto Press ISBN 0-8020-4187-6); 3. Саргоничните и Гутианските периоди (2334-2113), Дъглас Р. Фрайн, Университет на Торонто Прес, 1993, ISBN 0-8020-0593-4 (The Sargonic and Gutian Periods (2334-2113), Douglas R. Frayne, University of Toronto Press, 1993, ISBN 0-8020-0593-4); 5. Кралските надписи на шумерски и акадски език: предсаргонични надписи, Jerold S. Cooper, Eisenbrauns, 1986, ISBN 0-940490-82-X (Sumerian and Akkadian Royal Inscriptions: Presargonic Inscriptions, Jerold S. Cooper, Eisenbrauns, 1986, ISBN 0-940490-82-X) и т.н. все академични публикации.

В края на 19-ти век френско-германският асириолог Юлиус Оперт свързва кутите/гутите от далечна древност с по-късните готини (готи, гети), които Птолемей познава през 150 г.пр.Хр. като „Гути„. Този асиролог твърди, че титлата на техните владетели е Цар. В други източници Гутите/Кутите се казва, че живеели в планините Загрос (Zagros), по време на Акадската империя.  Саргон Велики ги споменава и сред подчинените му в земите  между Лулуби, Арману и Акад на север, а Никук и Дер на юг.  Апропо, титлата е Цар, а името му е Гон на известният СарГон.

Кралският списък на шумерите доказва, че Гути е управлявал Шумер от няколко поколения след падането на Акадската империя.

Царство на медите. Съюзът между медите и бунтовническата нео-вавилонска империя, скитите, халдейците и кимерите, помага на медите да завладеят Ниневия през 612 г.пр.Хр., което довежда до срив на нео-асирийската империя до 605 г.пр.Хр. Впоследствие Медите успяват да установят своето средно Царство (с Екбатана като свой кралски център) отвъд старата си родина с територия, простираща се грубо от североизточния Иран до р. Kızılırmak в Анатолия. След падането на Асирия между 616 г. и 605 г.пр.н.е. се формира единна Медианска държава, която заедно с Вавилония, Лидия и древен Египет се превръща в една от четирите големи сили на древния Близък Изток.

Друг изследовател, който казва, че титлата е Цар е проф. Хил Предчет от Университета в Пенсилвания, САЩ . Той пише:

„Тогава за първи път се употребява титлата „Цар”, под формата „Шар”, в един надпис на кутите, където той самият се титулува:

„Аз, могъщият шар на кутите, владетел на четирите четвъртини на света”.

Могат да се преведат и други примери, но не е необходимо за твърдим категорично, че титлата на българските владетели е Цар или Цар на царете и никога не са имали друга титла.

3.От изследванията на нашия екип на артефакти –  лични печати,  монограми, утвар, сребърният орел на Астир( познат като Аспарух) и други,  които  те са притежавали установихме:

От съкровището на великия Цар на царете Кубрат, открито в кенотофа (символичен гроб, без тленни останки) в Мала Перешчепина, Полтавска Област, Украйна.

Царя на царете Кубрат е продължил традицията на предците ни, като е покръстил всички български родове на 5 юли, петък, 638 година.

Царят на царете КУБРАТ (от коб(в)ри -Сърп) е приел акта на кръщение както е повелявала  традицията на нашите предци. Предците ни са възприемали Учение на ИСУС, като надграждане на Учението на ОРФЕЙ. Интерес представлява, казаното от Платон за по-древното Учение на Магите от това на Орфей:

ЗАБРАНЕНАТА ИКОНА НА ОРФЕЙ 11

(Domatilla Catacomb, Rome, 3C CE)

„ Религията на Магите или по-късно орфизмът са толкова сходни, че използвайки едната  система се тълкува  другата”.

( Plato Prehistorian , стр.251)

Историците обикновено премълчават и не публикуват древни паметници, свързани с Духовното учение на нашите предци, които противоречат на официално приетата версия.

Исус  недвусмислено е идентифициран с Орфей, Месотес-едно от имената на мисзите. В периодът на ранното християнство Божия син е изобразяван, като Орфей, наричан е „втория Орфей”. Знае се, че първите векове от новото летоброене е имало икона на Орфей, но тя е обявена за неканонична и масово унищожена.

С приемане Учението на ИСУС, Царя на царете КУБРАТ е приел сакралното  име  ТОМА Близнака, което подсказва произхода на Апостолите – разполагаме с други доказателства за произхода на Апостолите. Той е покръстил цялата царска династия на първият  Управляващ Род:

синовете му – Принц БАЛД, Принц АСТИР  и Принц АЛДСАИ,  снаха си Принцеса БЕЛА, внука си Принц ТИ(О)ДОР – популярен по-късно, като Цар на царете ТЕРВЕЛ, братята си – стратезите на българската войска Княз КУБОР, популярен като КУБЕР,  Княз БАТОР, популярен като Княз БАТИЙ.  Актът на кръщение е извършил лично от  Преподобни  КОЗМА, евнух.

„Купи си роба царят, роди се Тома – Учителят, славата влезе от Пазителя! Изораха тоя вал да се засее,  да тръгне името! Та, когато Тидор порасне да отвори гроба! Самарските клони на Буто (нарицателно име за Родина) са.  Частите на родовете събраха се и Господът тръгна! От синовете в Царството и Слънцето, верига иззида се – Пазители родени са! Три извора ще бъдат родени от камъните и лъва, за да се слепи гроба (да се възстанови връзката с дедите и бащите)! В рова при Илу,  де учителя Лин сам е. При водата на рудата е, пази я. Ще се роди от Бога, ще се построи при Белите от камъните. И пак ще се прероди в човек! В Бароа пи Сидоре от Милостта, а Левит разбра за Извора сам. Мидите (медите) събра и по пътя към Господа зави ги, тяхната бедност секна.”

(част от превода на пръстена на Царя на царете Кубрат)

Самият Цар на царете Кубрат се е слял с Белия, т.е. с Исус. Белият Крал Исус мисза – Исус роденият Миза (масуо,Мизиец-роденият)! Божият син е наричан мизиец по линия на неговата  майка Богородица, която е от един и същи род с Царя на царете Кубрат и всички български владетели я  наричат Леля.

Кутите (кучетата) от белите синове са от първия  род  на мисзите (Масзо, родените да строят, великите) и от бащиното царство (българската земя)!”

(цитат от царският пръстен)

Братът на Царят на царете  КУБРАТ – КНЯЗ БОЯН  или  КНЯЗ ЕСИР, популярен като КНЯЗ  БАТ БАЯН не е приел Учението на Исус.

Сребъреният орел с текст на младия Цар на царете Астир сред съкровището, обредните съдове и основно бойното оръжие намерени в братската могила в село Вознесенка, Украйна. Братската могила е ритуален масов гроб на загинали български войни и на брата на нашия владетел Кубрат, Княз Боян. Българската империя е била нападната от съюзните войски на Княз Боян, управлявал Волжка България и на каган Кабан , владетел на Хазарския хаганат , тъй като Княз Боян се е противопоставил на възцаряването на Астир по Новият закон – Заветът.  В тази битка младият български Цар на царете Астир е победил съюзните войски.

Основателят на Българската империя е Царят на царете БРИГ , приел истинското Учение  на Исус, с акта на кръщение, популярен с името-титул  А*ТИЛА – вуйчо на Българската царица БЕЛА, съпруга на Царя на царете АСТИР и Духовен водач и книжовник под псевдонима КОЛАД. 

Българската династия от първия  Управляващ Род (Дуло) е продължила традицията на основателя  на Българската империя Цар на царете БРИГ, наречен А*ТИЛА или Етикос Истрос да ползват създадената писменост от ТОТ, идващо от тотс-пречистен или известната като коптска азбука днес. Българска азбука (неправилно наричана коптска) е представена и адаптирана в нашите земи от Никита Изкин известен като Никита Ремесиански. Царят на царете БРИГ под името Етикос Истрос  е създал две писмени системи – глаголици и космографско-философски трактат,  а КНЯЗ БОЛГ, популярен с името УРФИЛА е създал трета писмена система – преходна между глаголица и азбуката на Тот , известна като готска азбука и богослужебна  книжнина.

Понятията:

  1. Хан означава закон, законен . Това понятие се употребява най-често в комбинацията Цар или Цар на царете по закон;
  2. Кан –част има много думи запазени с тази основакантар, кана, канта, кания и т. н.;
  3. Кхан на фарси е пълководец, което не е удачно в случая;
  4. Кан ас ю (иу) Б(р)иги- Част от звездата на б(р)игите-  бригите или бигите  са тирейско племе;

….и  понеже в публичното пространство има облог, нашият екип реши да представи от собствени изследвания  доказателства по дискутираните теми.

Ако има желаещи можете да наддавате!

Екипът2-Руните говорят: Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Поли Паскова, Стефан Ганев, Николай Иванов и Даниел Калчев

Всички права запазени по действащия закон!

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments