ЗА САЙТА ТРИБЕЛИЯ

Схема на разчитане

 

От Тир и Бела е Тадор, от Царя Брит.В  Тир вярата ги сроди и от Алеб преплуваха. Трив(б)елии Учителя е Тидор –царя от Брит. Вярата на Тир сроди ги , преплуваха от Алеб и врекоха се. Цар на Царете от Управляващият Род на Брит единият.Тидор царят от Бела е, виж,  от тирека Брит е хляб! В  купът от  Тир са съдовете посяти и вярата сроди ги! На Сардика построи вратите , от ситите на Тир учи. От вярата дадени  са войските, от знанието на кедара. Брит е вуйчото на царя, разбра, че той е царят Атила. Направил Селита с Рес в полуострова (итака) на кутрите( Крим). Избра си  тук  де е знанието на Тис  и  вречен бе като А’Тиле царя! Беше скъсил корабите  и направил бе  морската войска  Брит. От Тир са белите в  царството  на Тидор и с виждащите напълнено е. Посади Тидор в Сердика на Брит вярата. В царството от  Тир са съдовете при  Родът на Рес и Тилас.

Бела дари им  разбраното в Тир  от Сотир, от  посятото  в Ида, и в  Крит  са  царе от Алеб. Там де направиха баща му пазител на водата в Алеб и вречен бе Царя  на Царете( Астир, познат като Аспарух). С брат си царството деляха и той( брат му)  царя на Витите  беше. И тибресите( арабите)  за Господа биха , разсекоха ордите. По река Аксие, в Дебра от същият род са на Брит и Тир.

И посято е от Битката за Тир в Илу  и запазиха го от бедата , виж  мърсотия е  направеното. Засадените  при  Трив(б)елаи от  трите царства излязоха. На вати, от ситите кръста е направен за да се завърне Управляващият Род небесен. Тръгни по конеца от Удри, от Белият Сар(цар), от ситите е построеното.

На кутите корабите направени от небесният баща са, а молитвата от Тир. В итака(Крим) виж гроба им. Рови тръгна напълнен от Тирсите, от пътя към Фиторе сияйните са тук. От Брит заровеното пази се от Управляващият Род на Сотира в Тилеи. Дойдоха пазители и посяха го, пази войската му потеклото от виното( кръвта на Иса). Огънят (Сати) на илирите сроден е  с Елор  небесният Господ на иксите . Построиха заровени домове на водата при Фроле, златният барс с крила в домът тяхната звезда е. В Рила заровеното  видя Фотии, за  бялото царство и кръста на А’Тила. Молитвата разпръсната бе с колесници от великият Левеит, това де извади напълнено е от  илирите.

В  Рила заровен е Фотии добрия в селището на Господа, пазител е от  пътя с неговият брат.Торба със слитъци направени са тук  за Слънцето,  от Фирбод напълниха се  илирите. Астир от Сар избра да бъде Колед Учителя, да строи ефира. За Небесното слънце и битката с тохарите, за делото написа( с краснопис)  на Брит.  Кубрат беше от белият сар и построи с добро молитвата на Орфе . От Ефроти сияйния с  виното дойде и с копието и лъва сля се  като Пазителя на Хляба.

Братя са скитите на Небесният Брит и на илира от ситите   Лир( морето) . В Рила с Тис и Слънцето свързаха се, от  небесният Тир на Бал децата са  от Соти пазят се.

От  Кутите е Орфа , помазаният,  Царя на царете (Тоад), царя им съребреник на Тир е и пътя от Ил.

Литнаха събрани от Кир , сраснаха се дадените от Иле, от Афррои са тук.

Братя на Тидор са Брис и Тилус , построиха нишката и вречени са му. И направиха небесното да се завърне в Сулит и Сирбе роди се от клетвата. Саребрен е Управляващият Род на Сотир, а Фотиа свързан е чрез Кир с А’Тила. От Сияйните са пазителите  на пътя към Тоф(б)ри и този град дар е от Рес.

Огъня за кръста беше във Фести, но водата дойде и скри го под вир. Слънцето в Блирки от  Адрей на  Сефо е, от либите и на Тир звездата построи. Булката на Тидор Сефира е от Беотиа , де бе войната на Илит  от ириките. На Сефира от Управляващият Род е  Тилирик, от Брис е. Събра от Тир сияйните клони, от кораба и пояса на вярата. В Сулит и царството Тала виж. Врекоха  през водата Латсио , по пътя пет врати са от рудата , потече Мирото и молитвата на Орве.

С търпения бялата,  Учителката Бела  на Тир от слитъците(свитъци) пося, изпятото за  Атила е. Конницата изсипана от Тир в  Бордок срина Лев и тръгна Орвас.

Тидор-Трив(б)елии  Учителя петият е Сотир, събраното е в  коня виж. Посяха се клони от ситите във вашият сияен пояс и пак се родихте!

Родиха се клоните в Рила три- на Укил Учителя, Вокил, а на Сотир от мрежата са певците.

От построеното в Пилу клоните напълниха се на Вит , преплуваха и в Ирта, при вратата на асите от Лир.

В Сердика клоните са от Брит, Бела, Пулиа , Сулит и на сита Орве от  царството. Руйна словото построено, виж на Тилус е Домът с  вълка, а лъвът от Тир потече в Кидрас. .

Саребрен е Управляващият род в Тисо, на Балтика построен от питото на Лир и  на Сотир. Братята скити по царството пееха за бащите, търсеха гробовете им по водата.

Знанието от пътя посято е в Рови , по ридовете де  пиха и вричаха се на Тилус(А’Тила) . В итаки(Крим)  до днес пазят се. Тилирик от Брис е, от Управляващият род тия са, от  Бела  дадени и потекоха от сърпа на Сулит. Прости им за заровените в Тале  и изваяха го хората като Тоас ( Цар на царете) Кирилит. Цар на Ариите и белият Управляващ род   е Трив(б)елии  построи от  пътя на Сотис  и дадена му е бялата роба!

На Господа при вратата  пи от ситите и токата му сля се с лъвът  и вречен е той-  Лъв, домът да пази и Звездата.

(Следва продължение)

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

(Всички права запазени!)

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments