Как всеки един от нас може да помогне на България Днес Българската Асоциация иска да ви запознае с начините, по които всеки един може да помогне да Възроди България. Всеки един Българин трябва да се запознае с този текст. Болшинството от нещата са подредени в един документ, който се казва Българска национална доктрина, която за […]

Read More →

Новото Българско Възраждане Разбихме войските на Чингиз хан с Волжските Българи, спряхме великите монголи в разцвета им. Разбихме, западната и източната Римска робска империя, носихме светлината на знанието и културата из Европа. Облагородихме с наша кръв и властвахме из всички народи и на изток и на запад. Създавахме кралства и писменост носехме материално и физическо […]

Read More →