СТЕФКА ЗА САЙТА

“Истината – това е неизменният природен закон, който влияе върху нас, без значение дали го разбираме или не.

Предизвикателство е да се представи под формата на стих. Приех го с единственото намерение да окуража различните, търсещите… Тях винаги ги е имало и ще ги има…

Творци са онези, които са се научили да различават, да осъзнават, да изразяват дълбочината на чувствата си, да превръщат знанието в действие.

Те са тези, които са предприели дългото пътешествие към… себе си.

Когато опознаем собствената си същност ще останем удивени, учудени от ТОВА, КОЕТО СМЕ…

Тогава ще прозрем онова, което вероятно винаги сме знаели: ние сме вечни, уникални… Притежаваме силата да изразим себе си, смелостта да променим това, което не ни харесва, и волята да създадем един свят изпълнен с вдъхновение… Свят, който приветства Човека!”

Стефка Борисова

 

*****

Пребродих древни градове,

видях мозайки стари,

в разноцветните им светове

оживяха образи отдавна тук живяли.

 

В ефирна, небесна красота

блестеше дворецът на могола…

Тадж Махал –

изграден от светлина,

гравирана върху мрамора от хора.

 

Съчетал у себе си така

скъпоценностите скрити.

Те блестят като душа

щом огряват ги лъчите.

По изгрева на утринта

светят в розово изцяло,

отразяват любовта –

вградено в камъка начало.

 

В мраморната белота

оглежда се лицето

на любимата жена,

която спътница била

във битието.

Сърцето не забравило това,

което скрито поначало,

отвъд наште сетива

отразява то всецяло…

 

Затова…

в отблясъците на лъчите,

възпяло в залеза така –

мястото…

където се събират пак душите…

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments