Историческата истина е,че данайското племе е допуснато от тиреите доброволно да се засели в Арголида или Аргея  на полуостров Пелапонес,тъй като са спазвали заръката на Боговете да бъдат Учители на другите народи,както и са направили.

По преценка на посветени тирейски жреци са подбирали подходящи индивиди от данайците за обучение в различните области на тайното познание.Напълно нормално е първоначално обучението на подбраните данайци да е протичало трудно,това е довело до сблъсък на  различни нива на цивилизованост и съвсем нормално у тях да е нараствала съпротивата да възприемат новата парадигма,най-вече на мистериалната обредност и култ на тирейският етнос и общество.Именно този цивилизационен сблъсък на двете култури е причината данайските предводители да потърсят реванш в мистериалната обредност и култ, но това е можело да стане само след като се увеличи популацията на тяхното племе във времето.

Знае се, че при стълкновение между две цивилизации – това се превръща в най-голямата заплаха за мира между носителите й,а при липса на изградени общоприети норми въз основа на двете цивилизации – това е най-краткия път към войната.

Така се случило и с данайците, които са адаптирали според техните представи мистериалната обредност и култ на тиреите.

Боговете са дарили с Тайното Познание единствено на собственият си тирейски народ и за данайците не е оставало нищо друго освен да представят своя версия на Учението, за да могат да претендират, че те са неговите създатели на.Съвсем естествено е, че нашите предци са били предизвикани от опитите на данайците да разпространяват изопаченото Учение, тъй като са дали клетва в завета да го пазят чисто.

Данайците започнали първо да се самонаричат ахейци и са предприемали опустошителни набези в тирейските градовете-държави,като задължително са унищожавали писаното слово на Великите учители, с идеята да могат да проповядват тяхната версия на  Познанието, но това е правено с насилие.

Цивилизационният сблъсък между данайците (по-късно ахейците) и нашите предци е продължил не столетия, а хилядолетия тъй като опитите по агресивен, военен път да наложат тяхната версия  е бил невъзможен, един път поради многобройните тирейски колена и втори път заради многочислените посветени тиреи и особено на жреците-тумири, които не само са учили, но и са възпитавали младите тиреи в поуките от истинската история на техните деди.

Данайските (ахейските) племена нямат аналог в едно отношение в световната история на човечеството – те системно и последователно са представяли историята на тиреите и Познание на Великите Учители  за своя история и свое Учение. Нещо повече, данайците (ахейците)  са натрупали с хилядолетията  опит да присвояват и подменят историята на нашите предци, както и са продължили да разпространяват техните лъжи и по време на създаването на Империята на Александър Велики, на  Римската империя и по-късно на двете нейни части Западна и Източна римска империя (категорично създадени въз основа на Великата тирейската цивилизация). Вярно е, че отделни данайци (ахейци) са взимали участие, както в някои от войните на нашите предци (тъй като са били техни васали), така и в управленските структури на изброените по-горе империи. Характерно е за всяка имперска структура да рекрутира в своите управленски структури представители на победените етноси и народи.Това в никакъв случай не означава, че империята на Александър Велики, Римската империя и по-късно Западната римска империя и Източната римска империя – наречена  само от историците Византия са били създадени от данайския (ахейския) етнос. 

Първи в световната история са данайците (ахейците), които са приложили успешно постулата – една лъжа, повторена сто пъти, става истина – така е с историята и с Познанието,с писмеността на нашите предци, които са станали популярни в света, като древногръцка история, древногръцки науки и древногръцка писменост. Това следва да  го знаят българските учени, когато изследват нашата древна история.

За наша радост има и световно признати учени, които в наши дни задълбочено проучват и изследват историческите факти, артефакти и съответно обективно коментират фрагменти от древната история на Великата тирейска цивилизация.

Най-големият подарък за древната история на Великата тирейска цивилизация днес  ни  направи най-великият поет на древността Омир в скритият текст в „Илиада”.

От  „Илиада”  разбираме, че Омир е бил посветен в най-високата степен тирейски жрец-тумир.Скритият текст в поемата „Илиада” е вълнуващ  разказ за нашата древна история, който се потвърждава от известни историческите факти и безброй артефакти. Разказът на Омир за древната Велика тирейска цивилизация, за  нейната история е лаконичен, понякога митологичен, алегоричен, емоционален или ироничен, но винаги е изключително точен и дидактичен.

Разказът за историята е в тумирски стил, тъй като подсказва и какви поуки трябва да си извлекат тиреите.

Категорични сме, че посветените наши предци са имали различен прочит от данайците (ахейците) на поемата „Илиада”, особено когато разказът от историята преминава на митологично-мистериална основа.

Омир иронизира враговете на тиреите, тъй като явно е знаел, че те не са допуснати специално до тайните на тирейската история и свързания с нея мистериален обред и култ, а това определено е било безопасно за пленения тумир. Тази наша теза, се подкрепя от обстоятелството,че данайците (ахейците) с „Илиада”са започнали обучението в техните училища, а по-късно атинският тиран Хипарх е организирал и фестивал на Панатенея,в чест на „Илиада” и „Одисея”.

Безсмъртният Омир определено е Баща на Българската древна история, а дали не и Баща на древната история на човешката цивилизация – времето ще покаже.

Екипът2-руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

АСОЦ 6

Омир съобщава,че данайското племе е родено в Етиопия,област Оромиа,Додон. Представители на народа Ороми.

АСОЦИАЦИЯ1

АСОЦИАЦИЯ 3

Съвременните гърци.Изводите са ясни.

 

АСОЦИАЦИЯ 4

АСОЦИАЦИЯ 5

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments