Ще направим едно важно уточнение:
До днес се търси Светият Граал, една легенда причина за много пролята невинна кръв.
Според този мит Светият Граал е потир (вид обредна чаша), в която е събрана кръвта на Исус след неговото разпятие.
Черноризците от Патриаршията в Константинопол ( включително и нейните правоприемници) и Ватикана до днес търсят Свтият Граал, но не са наясно с начина на изказ на нашите предци и духовният им мироглед, приемайки дословно и буквално думите на Писаното Слово, откраднато от нас.
Невежеството на едни духовно осакатени , полуграмотни хора в черни раса създава заблуди и илюзии граничещи с научната фантастика.
Когато говорим за Светият Граал и събраната кръв на Исус , трябва да сме наясно, че това е генетична линия, генетичната линия на Исус.
Това ясно е казано от българската Царица Бела, съпруга на Царя на царете (Тоад) Астир, познат ни като Аспарух. Образът на потир се поражда от думата използвана за едиНеНие- куп или купа.

„Астир от Божия Дух е и чети с ума си, дишай!
Кръвта от Дома ви, в четири групи е построена, от звездите с покривалото е засадена.
Свише, вижте кръвта на Пазителите на Божия Дух – Богаро, от Господа е дадена(чрез Исус). ”
(виж материала КОДИРАНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА НАШИТЕ ПРЕДЦИhttp://www.bulgarianassociation.co.uk/…/kodiranite-poslani…/)
Идентични , но с различен словесен изказ са посланията на Княз Болг/Урфила, на Царя на царете А*Тила,на Царя на царете Кубрат .Така се е родил Свети Дух- посят е чистият код или образно казано Светият Граал!

САЙТА 6 06

Обредно блюдо от кенотафа на Царя на царете (Тоад) Кубрат

Откъс от книгата “Заветът” на Екипът 2-Руните говорят в състав:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев
Всички права запазени!!!

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments