ЗА РУСЕВ ТАМГИ
Бог да пази България и Българският Род!!!

“И деца на барса(вид лъв) и дървото(родът) сме,на коня,на вълка сме,виси-раса от Радапои(Родопите) сме!Войските сме от Бога дадени,от мирото!От нашето Слънце е майката и от нея е помощта!Идем пазители(арите) от меда и земята на Конника -родът на белите сме!”
Кодиран текст в Илиада

И в исторически извори се съобщава, че Тир или Тирас е обединил (след потопа) народа на тиреите и,че данайците дават названието ТРАКИ!!!Данао значи кредитор от там думата данък.Изводите за вас!!!
Йосиф Флавий:
” Наследниците на Ной, даващи имена на народите – тирас / тираси, но гърците ги наричали траки.”
Исидор Севилски – „Etimologiq ( 9,2 -31 ):
„Tiras ex quo Thraces, quorom non satis immutatum vocabulumest quasi Tiraces”

Екипът2-руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments