за сайта пръстен козма евнух

Средният пръстен.

ЗА САЙТА 2 КОЗМА ДАТА НА РАЖДАНЕ НА КУБРАТ

Дата на основаването на Велика България,продължителността на царуването на нашият велик владетел Кубрат-47 г. и датата на неговата смърт според пръстенът на Преподобни Козма евнух.

 

Превод:

Потече нашият Управляващ Род и прочете им  Козме бесата(клетвата пред Бога,която само той може да развали) направеното и написаното.
Името на Исе прочете им и за  заровените майстори на Илу.Прочети за Управляващият род от Мара, на ситите наши през  времето .
Сам записа частите (КАНИ) на Божиите синове завърнали се.
От времето добре чети! Съшити са да се види! От нас е построеното, от Извора на Тис са родените!
От Мисза (Роденият) Орве, от Синът е записан Управляващият Род! Прочети от Майсторите за Девойката!
От знанието внесохме  и прочети написаното за Илу(д)!
От Тис нашият в Себ(ро- мъдрото Слово) е  Аза на Сим(билката).
На Мара е Сина със Знанието от Мъдрите  и Учител е ! Заши и построи съдбата ви!
И той заклетият  от Сото(Сириус)  е! За съшитото прочети и построи от Писаното,че от тях потече Богатият мъж!
Астир Мисзо(роденият) синът ще бъде от Майсторите (владеещи древното Познание) потекъл поредният(завърнал се, преродил се).
Зинин написа и при  гущера заровено е от Писанието  на Острова до Симора отиди!
Записано е за  Астир,че принцовете ще  слее в тяхното бъдеще!  
Да се чете от Писаното де е дъба(храма), а аз съм го взел от построеното в Ил с билката(Сим)  от карите и Сатис.
От Преобразеният (Сатир)  са нитовете на Сиози(Зиози,Зиези,Изаи)  в Селу (Петра) при девойката.
Затворено в гората е от Изои (другото име на Зиези) де пише за прогонените звезди (прогонените  тирейски колена).
Занити (пръстенът има белег да не се премества в различни посоки)  и Козме да се чете за Управляващите Родове и  Мъдрото знание(очи).
Знанието от бесите (царско-жречески Управляващ Род-Дуло)  в Илу е. Да се прочете името и да влезе с  Украсата!
Принцовете от Царя са съшити!  От Изворът потекъл на Лин и през времето ще бъдат!
Върху дъбът(храмът на Дендера)  при Нил заровеното виж и наоколо растат билките от милостта на Знанието.
Преместен е Сокор на тишина и сложен е под  дъба!(Става въпрос за храмът на Дендера и,че под прага има заровено Знание).
И ще  бъде родът  построен от Дъщерята, де заровеното ще види и ще съшие Словото да тръгне !!
Ще растат Принцовете от Майсторите и приятелство ще стигне до Солуб!
С булките рода  ще извият  до водата на Вит.
И от билката(СИМ) при водата със  Знанието наше ще бъде Цар Астир!!!
 От Творците на зида е, от  завърналите  се! При оня дъб чети! Прочети на дъното де пръстена върви по водолея (епохата на Водолея,астрологичен цикъл пряко свързан с дискът от Дендера) !
ОГНЕНА ДЕВОЙКА ЩЕ СЕ РОДИ !
СЛУШАЙТЕ Я ЗА НАПИСАНОТО И ДА ПИШЕ ЗА ПОТЕКЛОТО( да пише от разчетеното и да се дава на хората)!
НЕЙНОТО Е ДА ВИДИ ТИС, ЗАРОВЕНИЯТ С АНКХА(живота,гроб 43-Варненски халколитен некропол виж материала КУЛТУРА ВАРНА) !
И РОДОВЕТЕ ДА ИЗКОВЕ С РЪЦЕТЕ СИ ТАЗИ (ДЕВОЙКАТА)!
САМА ЩЕ СЪШИЕ РУНИТЕ И УПРАВЛЯВАЩИЯТ РОД ЩЕ СКОВЕ!
С БОЖИЯТА СИЛА ВЛИЗА В ЦАРСТВОТО!  ОТ ТИШИНАТА РАЖДА Я ТИС!
И от заровените камъни на Мисзо (НА ИСУС)  ще види, ще прочете от нитовете (СКОВАНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ) и ще се завърнете!
При Клоните на Дъбът де е крепостта да влезе да чете! Тогава Билката(СИМ) ще влезе и ще потече!
Сама девойката да чете от нитовете ,от водата бъдещето ще се разтрои!
Ще потече и ще се разпръсне от дъбът, вземи го и влез да прочетеш!
От Тис излиза това и от нас!
Кубрат е нашият баща с душата от принца  Илес! Клон от Бога!
 И името от селището тръгни да прочетеш,де пази се Хляба!
Ще се завърнат ситите на място за да четеш за идното бъдеще!
Кодовете( много показателен израз  за начина на изписване на древнобългарските кунаи,руни) техни прочети и виж семето на Родът от  Тис и Знанието!
Ще искат Управляващият Род  да затрият и в Кеми(Египет) за живота прочети!
Чети по всичките земи  построеното от тях, от ситите разспръснатото и искай от заревеното!!!
От мъката боли го Тис, че знанието на Исее от нас е!
Аз и чичо ми написахме го и посяхме на ситите с ловкият  ум( с техните кодове) !
Ще потече и ще се завърнете, ние ще изместим Изриу(Израел).
И при водата изиданото върви и виж Майстора от дъбът дава го и залепи го!
Самар построен е виж във времето!

 

Пояснения:
Потече (прероди) се нашият Управляващ Род и разказал им е Козма за клетвата пред Бога,която само той може да развали(беса) за направеното и написаното от предците. – канонизиран от църквата, като Преподобни Козма евнух – по произход от българското /тирейското племе беси от лидийският клон .От историята знаем, че бесите са  първото българско племе, което е приело учението на ИСУС и е имало Библия на български език  – Библия Бесика.
Името на ИСУС (ИСЕ) е прочел от погребаните (заровените) Майсторите на Писаното Слово на ИЛЕС (Илу,Ил.Или). Прочел е за Управляващият Род на Богородица (Мара – това е формата на името при старобългарският език), на нашите  – ситите  и тяхната история (през времето).
Сам, Козма е написал частите от историята на Божиите Синове завърнали се през времето чрез ИСУС и добре чети – добре изучи историята на Бога!
Частите от историята са написани така (съшити са), че да се разберат –  да се видят от нас, българите, построени от Извора на Тис .
От Мисза- роденият Орве (Орфе(й)) –записан от Управляващия род, прочети от Майсторите (жреците)  за девойката родила го.
От знанието донесено  и прочети от написаното за Илу(д) –Илис.От Тис нашият в Съребро – Себ(р)о е извора на Аза и от  Сим (билката).
На Богородица (Мара) сина с мъдрите очи и Учител изписа (заши) и построи вашата съдба. И той заклетият от Сото (звездата Сириус) е. От писаното (зашитото) прочете и от от него  построи(доразви) Учението, от тях прероди (потече) се Духовно Богатия мъж.
Астир родният син мисзо(от родените,оз сим-от извора на билката) ще бъде от Майсторите(Жреците), поредният прероден(потекъл).
Зинин записа и отиде при гущера от писаното е заровено на Острова до Симора.
Налага се да дадем някои пояснения по този текст.
Зинин е от българската аристокрация, който е Учител изпратен с мисия да  каже, че великият  Цар Кубрат е последовал Учението на ИСУС и да даде доказателства за рода на Богородица на българските  племена и народи обитаващи земите на Ирландия (Острова).
Гущерът е в герба на аристократичната ирландска фамилия О’Флахей (O’Flaherty / Ó’Flaithbertaigh) и по-късно в герба на Хю Дебелия О’Нийл (Aodh Reamhar  Ó Néill), крал на Тир Тайрън (Tir Eoghain), който е починал през 1364 г., използвал печат, тт който очевидно са се развили по-късните гербове на О’Нийл. Най-старият оцелял келтски хералдически артефакт е печата на Ротеркик (“Ruaidhrí). O’Кенеди (O’Kennedy)”, владетел на своята народ, подпечатал с печат – герб договор, който е сключил с графа на Ормонд през 1356 г. Договорът и печатът са в Националната библиотека в Дъблин, Ирландия.  Тук обръщаме внимание върху името на кралството Тир Тайрън – което е кръстено на Великия учител Тир.
На Острова на гущера е имало заровено от писаните камъни (писаното слово) или от Познанието, най-вероятно свързано с общата история и произхода на Богородица.
Показано е, че Острова на гущера е близо до ареала на Симора, в област Кастилия  и Леон (днешния Замора, Испания) обитаван от други племена и народи с български произход.
По време, когато Самора е под  римската власт града се е наричал Ocellum Duri или “Оченце на Дуеро” – през града минава река с името Дуеро, което според етимологията е Дуло. Твърди се, че днешното име  “Семурит ” идва от арабската дума “крепост”, но ние твърдим, че името идва от мястото, където са обитавали древните – Шумер.
През Средновековието храбрите български племена, с нарицателното име г(х)ети са преименувани в готи от „немски”  произход от двете църкви – Цариградската патриаршия и Ватикана.
В почти целият Иберийски полуостров огромната част до днес от топонимията, хидронимията, оронимията, ойконимията, дромонимията и пр. е с древно български произход, а не както се твърди до днес с „древногръцки” произход.
От надписа на пръстена на Преподобни Козма евнух  ясно е показан българския произход на ирландците, на испанците и португалците и митовете за някакъв немски или друг произход са плод на политиката водена хилядолетия от Ватикана и Цариградската патриаршия, повтаряна папагалски от „авторитетите” в историческата наука.
Темата за произхода на ирландците, на испанците и португалците е предмет на друго наше изследване, затова няма да е развиваме повече тук.
Записано е за Астир – престолонаследникът на великия Цар Кубрат – че бъдещето му е да  предаде християнското учение на ИСУС (се слее) на принцовете. Да се чете писаната българска история, където е дъба” аз съм го взел от построеното от Ил и с билката от карите и Сатис. „
Титлите на децата на българските владетели са: принцове и принцеси. Всички други титли, които им „присъждат” някои „учени” не се отнасят за управляващия род на българите.
Дъбът – е единственото дърво, което може да замести храма, според българските народни поверия.. Някога в селищата, които не са имали още черква, хората се черкували, даже венчавали, под стари дъбови дървета. Най-важните обреди ставали под тях, и досега там се правят курбаните. Тия дъбови дървета дотолкова били почитани и уважавани, че ги считали за свещени и ги използвали за религиозно лекуване. По време на суша под тях се молели за дъжд, както и редица други обреди са свързани с дъба – бъдника на Бъдни вечер е от дъб, полазника на Игнажден носи дъбова клонка и пр.  Златистият цвят на дъба е соларен, слънчев символ в предхристиянския период, а при християнството е символ на ангелите и на апостол Тома. Дъбът като хералдически символ се отъждествява с мъдрост, здраве и разум и в този си смисъл се използва в герба на Република България, където се преплитат свежо откъснати дъбови клонки с техните жълъди.
Ил или Илис(Слънцето) е първият български Цар-Първожрец, счита се за Първородният Син,еквивалент на Адам дал и видял Знанието и Писмеността (така наречената Дунавска писменост,архаичната форма на древнобългарските кунаи,руни). Това се потвърждава от над 50 наши превода.
Билката на карите – В земите на древната империя Гана расте дървото Butyro spermum parkij или Карите – дървото на „живота”, което местните смятат за свещено. От ядките на плодовете на карите се добива масло, което е известно от хилядолетия в медицината и козметиката.
Войните от древната империя Гана и от тази част на Африка са масажирали мускулите на ръцете и краката за да поддържат добра физическа форма. За древната империята Гана пише е скритият текст на девета песен – Пратеници при Ахил. Молби – на поемата „Илиада” от великия Омир, която е от рудата (родовете) Сейдон или древния Тир (днешен Ливан). Легендата разказва, че Нефертити е дължала своята красота, защото редовно е ползвала маслото от карите.
Сатис (наричана също Сатжит, Сатес, Сатет и Сати,сатис-ситас) е древноегипетска богиня – Преподобни Козма евнух  показва връзката между Управляващият Род на българите и този на древен Египет, които са обожествени след смъртта си. Сатис  е покровителка на ловците и на южната граница на Египет -границата с Нубия.
В древна Нубия (днешен Судан) е имало българско царство Мерое, от което пристига Изида (Иссис) в Египет – според скрития текст в Шеста песен – Среща на Хектор и Андромаха на поемата „Илиада” от Бащата на българската история Омир. Сатис се е грижела  враговете на фараона да бъдат убивани. Тя е омъжена за Хнум – Бог на сътворението и занаятчиите, с глава на овен. Символизира благосъстоянието, придобито със собствен труд.
От преобразеният(сатир) са нитовете,от Сиози(едно от имената на Зиези) в Села (днешна Петра, Йордания) при девойката. Закопано (затворено) в гората е от Изои(отново наричателно име на Зиези-от великите), където пише за прогонените звезди. Занитено е  мъдрото знание от Преподобни Козма евнух  да се чете от управляващите родове (на българите). Знанието е от бесите в Илу (Слънцето) за  да се прочете името (на ИСУС) и да влезе в украсата (в шевиците на българите).
Принцовете на Цар Кубрат са посветени (съшити) и през времето ще пребъдат, защото са получили познанието от Извора на  Лин – създател на първата ОБЩОНАРОДНА българска писменост. Върху дъбът (храма) при река Нил виж (открий) заровеното писано слово и край него (храма) билките на милостта и знанието растат, т.е. там са от нашите родове от духовно грамотното общество. Погребан (преместен) е под дъба – храма на спокойствие (тишина)  Сокор(Сокар,Секер)– древноегипетски бог на мъртвиете,в старото царство на заначтчийте и рудодобива,пряко свързан с култа към Птах и Озирис.Често е изобразяван с глава на Сокол.Там е преместено знанието.
 И ще бъде на българите родословието построен  от дъщеря (българка). Ще види заровеното (скритото познание) и ще изпише (съшие) Словото (знанието) да се разпространи (тръгне).
Ще растат принцовете и майсторите – ще се появят много просветлени хора и приятелството ще стигне до Солун (Солуб).
С булките създава се (кове се) родът и ще израсне (извие) до водата на река Вит и от билката при водата, от нашето Знание ще бъде Цар Астир – от Творците на царството (зида) , на завърналите се (българи) и при оня храм (дъб) прочети!
 Прочети по пръстена – надписът върви в епохата на Водолея!
Огнена девойка ще се роди от нашият дом: слушайте я за написаното и да създава (пише) потеклото. Нейната мисия е да види погребаният (заровения) Тис с Анкха (живота,Варненски халколитен некропол,гроб 43) и родовете да изкове(напише) с ръцете си. Сама ще  съшие(съедини)  руните и Управляващия Род (родословието на българите) ще създаде (скове).
С Божията сила влиза в царството,  от тишината ражда я Тис. И от заровените писани камъни на мизийците – мисзо (българите) ще прочете закованата (с нитовете) българска история и ще се завърне славата ни.
При клоните на дъба-храма, където е крепостта да влезе и прочете от закованото (с нитовете) слово, от изворът на знанието в рода ще се разстрои. Ще потече знанието и ще се разпръсне от храма (дъба) и влез, вземи да го прочетеш. От Великият учител Тис произхожда знанието и от нас, българите! Цар Кубрат е нашият баща с душа на принц Илес  Клон от Бога е (Цар Кубрат) и името на селището тръгни да прочетеш, където се пази Бог ИСУС (Хляба). Ще се завърнат ситите – сеещите знание (жреческата каста на  българите) на място в родните земи за да четеш за идното бъдеще. Техните кодове прочети и виж семето на рода от  Тис и Знанието!
Ще искат управляващият род в Кеми – Египет да унищожат (затрият), за техния живот прочети! Чети по всичките земи – където са били българите – за построеното от тях – от ситите разпръснатото искай, от заровеното писано слово!
Боли го от мъка Великият учител Тис, че учението (знанието) на ИСУС (Исее) е от нас.
 Аз (Преподобни Козма евнух) и чичо ми написахме и посяхме истината за ИСУС на ситите  с ловкия ум( тяхната система на кодиране и изписване)!
Истината за ИСУС ще се разпространи (потече), ще се завърнем  и ние (българите), ще изместим Изриу (Израел). При водата знанието от зиданото върви – там е писаното слово – и виж  Майстора  от храма (дъба) го дава и запомни (залепи) го!
 Шумер (Самар) българите построиха, виж кога е било във времето! Прочети за съдбата на българите, които се завърнаха и завзеха родните земи!
 Те, Управляващият Род ще изковат (сковат) новата съдба на българите, днес (преброено е), да чете всеки! От царството  ще се родят записаните родове (клоните) на ситите – българите!
ИЗВОДЪТ ЗА НАШИЯТ ЕКИП Е:
1.ПРЕПОДОБНИ КОЗМА ЕВНУХ ИЗГРАЖДА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА СПОРЕД ЧИСТОТО УЧЕНИЕ НА ОРВ(Ф)Е- ИСУС !!!
2.ТОЙ Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХ!!!
3.ОСТАВА ДО КРАЯ НА ЖИВОТА СИ ДУХОВЕН ВОДАЧ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!

 

Екипът2-руните говорят:
Борислав Стамов
Мила Салахи
Патриция Кирилова
Стефан Ганев
Николай Иванов
Даниел Калчев

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments