ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ   

   ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОРИЦА ЗАВЕТЪТ

 

 ПОЗИЦИЯ НА ЕКИПА „РУНИТЕ ГОВОРЯТ 2” 

ОТНОСНО КОЙ ДНЕШЕН НАРОД Е ЗАКОНЕН НАСЛЕДНИК НА ДРЕВНОТО МАКЕДОНСКО ЦАРСТВО

 

Гърция е създадена в следствие на големите лъжи на патриаршията в Константинопол и реализирана като проект на Цариградската патраршия през 1830 година след възстание срещу Османската империя.

За създаването на държавата Гърция принос имат Великобритания и Франция.

Намерете исторически източници, кога в древността  е имало Гърция?

Имало е Елада, но тя няма нищо общо с днешна Гърция. Омир пише за Елада, че е тирейско (популярно тракийско) царство. Автентичният, древният елинизъм е свързан с единствено и само с Великата тирейско-българска цивилизация. Т.нар. пет  „древногръцки” езика със съответните наречия са тирейски езици. Днешният гръцки език е смесица от множестно балкански, индоевропейски елементи и семитски такива… Официаленият език  до скоро катаревус и  димотика. И още десетки различни говори.

Проф. Д-р Г. Сотиров дава много добър пример за гръцкия език, с няколко глагола, в неговата „Elementa Nova Pro Historia Macedono-Bulgarica“ (1986), Канада. Днешния гръцки не е напълно хомогенен език, като българския, а съставен от различни елементи, и това си личи и днес, колкото и да е обработвано през годините и столетията.

Източната римска империя никога не е била гръцка империя. Столицата на Източната римска империя е тирейският град Бизантион (Биза и пр.). Преобладаващото население на Източната римска империя е тирейско-българско.  Източната римска империя никога не е имала грък император, повечето императори са тиреи. Единствената институция в Източната римска империя, която е била овладяна от данайците е патриаршията в Константинопол.

Нека гръцките историци ни покажат генеалогията на гръцките царе или на данайските царе от древността до XVIII век. Кои са владетелите на „древна” Гърция или Даная? Знаем писанията им за тирейско-български владетели и царства представяни за „древногръцки” владетели и царства, затова ще им представим нашите доказателства и тези, че те са неделима част от Великата тирейско-българска цивилизация!

На древна Македония и Аелександър Велики единствени законни наследници сме ние, българите!

Какви претенции могат да имат днешните гърци и Гърция? Племето на Дан може да има претенции към прародините си Индия и Етиопия. В Аргос (Пелопонес) племето на Дан е мимикрирало в тирейски царства и никога не е имало собствено царство и държава в древността на Балкански полуостров. Който желае да узнае повече, нека прочете трагедията на Есхил „Молителките”, в нея абсолютно достоверно се показва произхода на данайците.

Позицията е изготвена от екипа, в състав:

Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Поли Паскова, Стефан Ганев, Николай Иванов, Даниел Калчев
Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments