Богът на Цар Кубрат е Белият,символ на Светлината и Божествената енергия, Просветление и Знание, роденият от Божествения Дух!

Самият Цар Кубрат се е слял с Белия, т.е. с ИИСУС. Белият Крал ИИСУС МИСЗА – ИИСУС роденият Миза (масуо,Мизиец-роденият)!

Цар Кубрат се завръща с потира – чаша с високо дъно, където става освещаването на виното и претворяването му в Кръв Христова – и хляба (анафора, нафора) – осветени при литургия малки късчета (преломен) хляб – които възпоменават пришествието (за спомен)  или тялото на Господ Иисус Христос. Потира и хляба закриват (покриват) идолите.

С хляба три врати е отворил Божия дух и Царя го е постлал по родовете, т.е. Цар Кубрат е покръстил всички български родове през 5 юли,петък,638 година.

Тук се налага да направим следните разяснения:

1.Св.Св. първоапостолите Павел и Андрей са покръстили всички народности около Черно море непосредствено след възкресението на ИИСУС ХРИСОС.

2.Св.Павел е покръстил народностите в Балканите, като е основал първата християнска община в Европа, не във Филипи (каквато е късната редакция на Новия завет), а в тогавашния Филипопол (ис) (днешен Пловдив). В Деяния 16 глава и Посланието към Филипяните говорят за нашите предци, тиреи – в Източната римска империя, Балканите са населени основно с тирейски родове или български родове

(проф. Георги Сотиров, Покушението над Юстиниан, С, 2016 г.; проф. д-р. Асен Чилингиров Филипи или Фипопол, Българската църква в 2 книги,С, 2014 г.  Петър Георгиев, Траките, които създадоха християнството, С, 2015).

3.Цар Борис I се прекръстил на Михаил през 864 г. и е покръстил българите?!

Последното покръстване или препокръстване е извършено под силния натиск на Патриашията в Константинопол,на Източната римска империя под претекст, че българите са еретици и изповядват арианство, павликянство и пр.

4.Същата тази Патриаршия в Константинопол ще разработи вторичния елинизъм и преименова тирейската писменост в “древногръцка” писменост – така ще се роди гръцката “народност” по време на османското иго и след разпада на отоманската държава ще се реализира проекта – днешна Гърция, която ще си присвои и продължава да си присвоява Великата тирейска цивилизация.

5.Написани са тонове хартия за т.нар. „трите основни етноса”, които създали българската народност и чрез покръстването да станат един народ – има само българи или това са старите тиреи, наричани още народ на писаното слово (съкратено словени).

6.Няма славяни и никога не е имало, народите на писаното слово – това са всички тирейски родове.

7.Винко Прибоевич в „Слово за увенчаните със слава славяни” си измисля, къде от недостатъчна образованост и най-вече по политически подбуди термина „славяни” , за пръв път през 1593 г., и заедно  с  „илирската идея”, като платформа за освобождаване и обединяване на южните славяни в нова Душанова империя, т.е. идеята за „Велика Сърбия”.

8.Искаме да отбележим само, че няма по-богата именна система, в който и да език по света в сравнение с  тази  на родният ни български език.

9.Има единствено народ на писаното слово(много показателно нарицателно име,за „безспимените ни” предци), което се отнася за българите и всички тирейски родове, защото са разпространявали познанието и чрез писаното слово,но традицията е да се използва само от посветените в тайните му-нашите Царе-Първожреци,Конницата и духовно грамотното общество.

10.Не напразно до 10в.сл.Хр. се запазват кунаите(руните) – най-старото българско писмо в света,фундамент на всички останали писмени системи в древността,като свещено писмо видно от надписи по керамични фрагменти,стените на Плиска и Преслав.

Спазва се и още една традиция –словото да е записано на камък и глина,за да не се заличава.

11.Хилядолетните данайски лъжи, че тиреите – създатели на Великата тирейска цивилизация фундамент на световната древна цивилизация – са безписмени продължава да се насажда от наши и чужди „учени” – не вярвайте на тази антибългарска пропаганда. Спираме до тук, защото са теми на друго изследване.

С масло (елей) Цар Кубрат е намазал тавата и ръцете си от Отеца – Господ, т.е. е помазан – какъвто е ритуала за помазване на приелите християнството царе. И тогава извая се Християнското Царство и Бога Бял сам се завърнал – ИСУС .Нашият Цар Кубрат приел Светото кръщение (завърнал) сам.

Цар Кубрат е покръстил (преобърнал) и кутите – трите български народности, които е управлявал – откъснал ги е от идолите.

Кути(кучетата) е друго нарицателно име на българския народ през VIв. – VII в. Сл.Хр.

При Отеца е Божия Дух, в кутия е маслото (елея, мирото).

На 5 юли 638 г. (петък) Цар Кубрат е покръстен – единствената точна дата от живота на великия български цар.

Легендарният български Цар Кубрат, който е разработил националната доктрина,следвана не само от неговата династия, но от всички династии български царе от Управляващия Род (Дуло) на Първото и Второто Българско Царство.

От тъмнината Знанието на Бога се роди и вратата е слепена-връзката с Бога е възстановена. В Белият врече се сам и дадха му  се  (покри) очи(знанието) за Бога!

От тавата кусна първия си лек. Към милостта завърна се и Светлината (Християнството)  хвърли надолу (към народа, българите) и то става ОБЩОНАРОДНА  вече религия !!!

Таморите (тумирите) са пеели песни, които разказват историята за легендарния Цар Кубрат.

Цар Кубрат се слепил със старите Светци- изпълнил е заръката им!!

Друга интересна подробност и думи,които вече можем да докажем е –ЦАР КУБРАТ Е РОДНИНА НА МАЙКАТА НА ИИСУС –БОГОРОДИЦА.

Не напразно нарицателното име Богородица използвано в родният ни език за Мара(Дева Мария) означава-родила от Божият Дух,Роднина на Бога  и двете трактовки са верни(Бого,родица).Това става още по ясно от артефактите положени в кенотафа(мним гроб без тленни останки),които ще прикачим  КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО.

Трябва да се поясни,че това  не е същинският гроб на Цар Кубрат,а кенотаф-мним гроб без тленни останки с негови вещи,построен на особено важно място.

Обикновено тези мними гробове са строени по границите на царствата.Предполагаме ,че подобни има по всички краища на Велика България.Тази традиция се спазва от хилядолетия примерите са много и са предмет на разяснения в следващите ни материали.

ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И БЪЛГАРСКИ „УЧЕНИ” ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ,ЧЕ ОСТАНКИТЕ НА НАШИТЕ ЦАРЕ СЕ ПРЕНАСЯТ В БЪЛГАРИЯ!

САМО И ЕДИНСТВЕНО НА РОДНАТА НИ СВЕЩЕНА ЗЕМЯ!!!!

Пръстенът на Цар Кубрат втора част:

Кубрат 2 с продължението

Оригинално звучене:

Бог ти Кубрато Пелок Масуа.

У сам коле потар буки т’Бог(гоб).

Бука врате Бог Оти тре послам у лок.

Масло клеп таво рукоа Богат.

Таго б(в)аок уро Б(В)ат Пел кол сам.

Бога Оти арб(в)о куте плика масло.

Олс амак ил петук ков(б)раи тоа гоб.

Тоба у око Бог мас рол к’леп!

Пелк л’ ор сам гоб око у Абот.

Таво перва масло куса лек!

Ке ласу кол самав репо в(б)ат.

Тамор глоса  Кубрато к пел.

Лепко тарбу кас олгро мат(и).

Оса Кубрато Бог л’Пелк

Маро лек Бог слоп бук

Мас Бог слето вор па бук.

Ку ба п’ров тепс гоб сам.

Бог слето вор па бук ку полс гоб кело рам

ку полс гоб кело рам.

Клеп гоб обар бук асу.

Съвременен текст:

Богът на Кубрат е Белият,роден от Божият Дух (масуо-мисза-роденият ).И сам завърна се с потира и хляба(покри се) от идолите.И с хляба отвори му Божият дух три врати и постла го по родовете.С масло намаза се тавата и намаза ръцете си от Отеца.И тогава извая се Царството и към Бога бял завърна се сам.И преобърна и кутите от идолите.При Отеца е Божият дух,в кутия е маслото.И издържа.Името на 5 юли 638година петук затвори се и покри се .От тъмнината Знанието на Бога роди се и вратата слепи се.В Белият врече се сам и покри очите си с Богът!От тавата кусна първият си лек.Към милостта завърна се и Светлината хвърли се надолу и достъпна бе.Таморите(тумирите) с гласа си за Кубрат пееха.Залепиха се светците заровени и не се огъна великият.Клон Кубрат е  от Бога(Божият дух) Бял,от нежността на МАРА .Бога с хляба  затвори. С  Роденият  от Божият Дух слепен  е гроба.,де с рудата ,с пояса и покривалото сам е,де добродетелта  е покривалото за да се завърнеш при блажените.Слепено е покривалото  за да не сте жадни, с хляба и звездите!

Галерия доказателства:

 

КУБРАТ 4 СТАТУЙКА ПОКРЪСТВАНЕ

КУБРАТ 7 ХРАМЪТ

КУБРАТ ПОТИР 01

КУБРАТ ТАВА ПОКРЪСТВАНЕ 02

КУБРАТ КРЪСТ 9

за стамов лъв проекция

за сайта смяна

Всички снимки от съкровището на Цар Кубрат можете да намерите тук:

https://archive.org/details/TreasureOfKhanKubrat

Нашият екип не спира да се възхищава от величието,енциклопедичното Познание на нашите предци,но и не спира да се възмущава от безхаберието на българските “учени”!При толкова факти от артефакти все още позволяват да се петни и краде нашата история!Докога!!!???

Размислите за вас:

“…отнеми от народа неговата история и след едно поколение ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение можеш да го управляваш като стадо.”-Гьобелс

…..това ли искате да бъдете!!!

Екипът2-руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments