Какво знаем от най-новите изследвания на българската история?

за сайта смяна

Като следваме историческата истина се налага да коментираме накратко деликатна материя.

Първо. От скрият текст в  четвърта песен поемата „Илиада”,  Бащата на българската история Омир пише:

 

„В Елеф клоните чуха и с техният Сим и камъните построиха Кааб (първото име на Йерусалим).”

Елеф е нарицателно име на историческа област в древността в Мала Азия на Мизия, управлявана първоначално от Царя-Първожрец Телеф, който е и родоначалник на пергамските царе.

Сим(означаващо билката) за него вече знаем, че е български (тирейски) Цар-Първожрец, който е строителя на Йерусалим, който при основаването си е бил наречен Кааб(е)(пълен откъдето и каба гайда).

В Елеф родовете (клоните) са чули волята на своя Цар-Първожрец Сим  и са построили Кааб (Йерусалим), където са пренесли писаните камъните.

Определено считаме, че познатият от всички, нас, текст на Библията е редактиран и не отговаря на историческата истина:

В Библията е писано, че Сим е библейски патриарх, първороден син на Ной(Йон-море,естествено изопачено.Няма податки за съществуването му в нито един текст от времето на библейският потоп). Според сказанието в книга Битие, Ной го благославя да бъде пръв между братята си (Бит. 9:26). Живее 600 години (Бит. 11-12 -няма археологически данни за такава продължителност на живота).

Не е истина, че родоначалникът на българите е Заези. Произходът на българите е описан подробно от Бащата на българската история Омир в томирски разказ, в скрития текст на поемата „Илиада”.

В „Анонимния Римски хронограф” (354 г.) за родоначалник на българите посочен Зиези,Сиези,Изаи Зиаи, който е пряк потомък на Сим.

Второ.

От различни артефакти:

Пръстенът на Цар Кубрат, пръстенът на Св.Козма, плочата от село Гела,  които са писани през  различни периоди от време по категоричен начин установяваме, че Богородица, Божията Майка, Дева Мария – по старобългарски наричана Мара е мизийка или българка от първия род.

Самият Божи син ИСУС е наричан от нашите предци Мисзо( мизиец,роденият), без да оспорват по какъвто и да е начин неговият Божествен произход или неговото Божествено Учение!

Нещо повече, считаме, че Божият син – ИСУС проповядва Божието слово най-вече сред своя народ – българите. Познатата ни от някои писания т.нар. „секта на есеите” или сектата за която се твърди, че са били съмишленици на ИСУС са българските книжовници от рода Есгил – избити през IX век безпощадно от Цар Борис I при поредното покръстване през 864 г. под диктата на император Михаил III на Източната римска империя и на Цариградската патриаршия, както и натиска на Ватикана.

Отново определено считаме, че познатият от всички, нас, текст на Библията е редактиран и не отговаря на историческата истина.

Трето.

Изцяло заставаме зад становището на проф.д-р Асен Чилингиров, че в днешните земи на България Първоапостола Св.Павел, които по това време са обитавани от българи под властта на Римската империя.

В Деяния на светите Апостоли, а и в Посланията на Св.ап.Павел до римляните и до филипяните се съдържат сведения, които не съответстват на интерпретацията им, възприета от Цариградската Патриаршия и Римокатолическата църква.

Нещо повече – те очертават началото на християнството в Европа по начин, който не отговаря на наложените от източната и от западната страна представи. Независимо от наличните различия помежду им, двете църкви  показват пълно единомислие по отношение представянето на свързаните с него събития, последствията от което намират отражение в невярната интерпретация на фактите и тяхната манипулация.

Първата християнка Лидия в Европа е от Филипопол (Пловдив) и първата християнска община в Европа е със седалище във Филипопол (Пловдив), а епископската катедра е оглавена от Св.Ерм през 62 г.сл.Хр.  

Деяния 16 глава и Посланието към Филипяните говорят за нас, а не за гърците – по това време няма дори идея за държава Гърция или за гръцка нация – те ще се родят след XII век в Цариградската Патриаршия и с нейна подкрепа ще бъдат реализирани през XIX век.

Четвърто.

На 5 юли 638 година, петък великият Цар Кубрат и цялата царска династия, от рода на Великия учител Тир е покръстен от Св.Козма – бесът (българско племе, което най-първо има Библия Бесика,беса означава клетва пред Бог,която само Бог може да развали.Използва се до днес в албанският език и неговите диалекти).

БЕСИКА7

При покръстването на Цар Кубрат и на Българската империя е приел християнското име Тома.

Актът на покръстване е извършен от  българският владетел и царската династия на първия Управляващ Род на българите в с.Мала Перещепина, Полтавска област, Украйна е подготвен дълго и старателно, за което ни говори огромния брой обредни предмети и подаръци от всички племена, които не са загубили българско самосъзнание през VII век.

ТОВА Е КЕНОТАФ-МНИМ ГРОБ БЕЗ ТЛЕННИ ОСТАНКИ,ПОСТРОЕН НА ОСОБЕНО ВАЖНО МЯСТО!

ЦАР КУБРАТ Е ПОГРЕБАН В БЪЛГАРИЯ,КАКТО И ВСИЧКИ НАШИ ЦАРЕ!!!

Покръстването Българският Владетел и царската династия от първия Управляващ Род на българите в с.Мала Перешчепина, Полтавска област, Украйна е и символичен акт на покръстване на всички български племена с българско самосъзнание – това е важно да се коментира, тъй като в Западна Европа през VII век вече е налице отродяване на български племена и държави в резултат на политиката и технологията на манипулации на Римокатолическата църква.    

КУБРАТ ТАВА ПОКРЪСТВАНЕ 02

От надписите на пръстените на великия Цар Кубрат и тези на царската династия и на Св.Козма се потвърждава огромна част от историята на българските племена, написана подробно от Бащата на българската история Омир в томирския разказ, в скрития текст на поемата „Илиада”.

Пето.

Тората или Старият завет в нейния оригинален вид е написана от Орфе(й) или както вече го наричат в ранното средновековие Орве. Това е изписано в пръстените на великия Цар Кубрат и в пръстена на Св.Козма.

Не е случайно, че Божият син ИСУС в първите векове  (I – III в.сл.Хр.) е наричан „Вторият Орфей”.

Шесто.

Великият Цар Кубрат е с душата на принц Илес – това е родоначалникът на българите. Клон от Бога (Цар Кубрат – Тома) е и името му от селището (в което е символичния гроб)  ще научим, където се пази учението на ИСУС (Хляба).

Ще се върнат ситите на мястото и ще четат за идното поколение (бъдеще).

СИТИТЕ СА:

ПЪРВАТА ЖРЕЧЕСКА КАСТА НА БЪЛГАРИТЕ -7500Г.ПР.ХР..ЧЛЕНОВЕТЕ И НОСЯТ ТИТЛАТА ЕССЕИ,ЕКВИВАЛЕНТ НА ЖРЕЦ,А ПЪРВОЖРЕЦА ЕРИССЕИ.ТОВА Е НА  ПО-КЪСЕН ЕТАП НАЗВАНИЕТО НА САМАТА  КАСТА,КЪМ КОЯТО ПРИНАДЛЕЖИ ИСУС.

Ситите са описани от Омир,Порфирий под името синтии,еквивалент на пеласги.По нареждане на данайското племе те са заличени като название и опорочени.

Това е от надписът на Св.Козма.

Седмо.

Поболял се е от мъка Великият учител Тис, че знанието (учението) на ИСЕЕ(дилактно на есее) – ИСУС е от нас, но е обсебено от Изриу. Коментарът е излишен.

Кодовете техни прочети и виж семето от рода на Тис и Знанието.

Да се чете от всеки от рода. От зидът ще се родят клоните- родовете на ситите -българите.

Това е от надписът на Св.Козма.

Великият Цар Кубрат на Българската империя, както и Свети Козма са били сигурни, че ще дойде време, когато техните послания  ще бъдат научени от всички българи – Божия народ в света:

Изворът-Знанието ще се роди и ще тръгне това лето(година). И пази се мрежата-на българите и ние ще разпръснем извора и това лято (година) ще се даде.

КУБРАТ КРЪСТ 9

Покръстването на всички български племена направено от великият Цар Кубрат на Българската империя е извършено с добро, както ни учи Божия син ИСУС. Начинът, по който е извършено покръстването на нашите предци ни дава основание да твърдим, че Цар Кубрат е велик български владетел и истински свят българин. Тези исторически факти от житието на Цар Кубрат от първия управляващ род, ни мотивира да предложим на

Светия Синод на БПЦ  Цар Кубрат, приел християнското име Тома, да бъде обявен за Светец на Българската Православна Църква и всички българи!

КУБРАТ 4 СТАТУЙКА ПОКРЪСТВАНЕ

В никакъв случай не трябва да се мислим за Богуизбрани, за всеки има място под Слънцето,както се казва всички сме божии чада!.

Ние,българите, имаме най-великата мисия!

Богуизбрани сме:

ДА ПАЗИМ ПОЗНАНИЕТО И УЧЕНИЕТО,ДА СМЕ УЧИТЕЛИ НА ДРУГИТЕ НАРОДИ!

ДА СМЕ ПАЗИТЕЛИ НА ПОЗНАНИЕТО!

Органът,с който говорим ясно го показва-Уста – означава Учител и отново идва от амазихт берберският език.Уста Кольо Фичето е най-яркият пример,за което ни подсети Костадин Харитев и благодарим.

Думата език е с  български и албански бази -ез-извор,ик-диалектно на излез –от извора излязъл.

Екипът2-руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Никито Иванов

Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments