КОСМИЧЕСКИТЕ АЗБУКА ЗА САЙТА

Според мен определени архетипи преминават през огромни потоци енергия, които изкривяват тяхното първоначално състояние. Така пиктограмите се явяват изкривен образ на архетипа. Това изкривяване ми напомня лъжичка в стъклена чаша с чай. Спомняте ли си как светлината се пречупва, като преминава от по-ефирен слой (въздух) в по-плътен (вода). Е, аз така възприемам пиктограмите.

Нека видим какво има предвид авторът под “чист език на общуване”. Според мен, преди съзнанието да загуби блясъка на дясното полукълбо, е имало достъп до естествения, универсален език на тази Вселена. Този език е представлявал съвкупност от крайно синтезирани знаци. И колкото по-изчистени са били, толкова повече информация са съдържали.
Друго понятие, което следва да изясним, е архетипът.Лично аз разбирам архетипа като начин на трептене на основната честота. Архетипът е първообраз, първооснова на нещо. Когато се създава първообраз в пространството, той е това, което е и не притежава никакви характеристики като “добър” и “лош”. Например триъгълникът. Енергиите, които създава архетипа, имат определени цветови нюанси. Всичко това съдържа преливащи се звуци от мелодии (честоти). Архетипът се образува чрез трептене (вибрации, които имат цвят). Трептенето може да образува различни видове форми. Зависи каква е основната дължина на вълната. Основната дължина на вълната е “носител” на други съпътстващи трептения. Дължината на основното трептене (или тон) определя дали ще се оформи кръг, триъгълник, пирамида или човешко ДНК. Съзнанието по-късно не притежавало тази първична честота и се появила необходимост от разкодиране на информацията, постъпваща от лявото полукълбо. Физиологически това станало като шишарковидната жлеза променила функциите си. И отново според Свердлов “шишарковидната жлеза започнала да създава пиктограми върху символите на хиперпространството….пиктограмите са свързани в единство, за да може умът да ги разбере…” Сега нека да видим какво представлява пиктограмата. От старогръцки пиктограма означава “картина”. Аз го приемам като стилизиран образ на предмет, явление, преживяване. Като следваме тази логика, естествено е да се запитаме какво представляват графичните знаци, наречени букви? Те пиктограми ли са? Пиктограмите обикновено свързват нещо познато с нещо непознато, като му придават ново значение. Дали е така? И още – пиктограмите са създадени върху “символите на хиперпространството”. Какви са тези символи на хиперпространството? Може ли да се каже, че те са първата информационна система в материалните светове? И ако е така, вече стигаме до куба на Метатрон, който е и една от първите информационни системи. Според Мелхизедек, Яйцето на Живота, тор и Плодът на Живота, създават всичко на този свят. С Плода на Живота са свързани 13 информационни системи. Кубът на Метатрон, произлиза от Плода на Живота. Кубът на Метатрон е една от най-важните информационни системи във Вселената, един от основните модели на битието.”.
Очевидно е, че облакът над Сатурн спазва перфектно пропорциите от куба на Метатрон. Това само доказва, че Космосът следва определен порядък, създаден от първата информационна система. Искам да отбележа, че това, което ние виждаме като определени линии и форми , фактически е непрестанно движеща се разумна енергия, която чрез форма манифестира своята цел и присъствие. Геометричните тела са създадени, за да обяснят естествените процеси, които протичат в Космоса.(тук има снимка на шесоъгълен облак на Северния полюс на Сатурн от НАСА) и (куба на Метатрон.) Ще ги прикача след текста.
Смяташе се, че Платоновите тела са открити в Древна Гърция преди около 6000 години. нови археологически разкопки намират идеално изсечени от камък платонови тела. Определят възрастта им на около 20 000 години. Това, че Платон е бил посветен, няма съмнение, но той не е откривател на телата, наречени на негово име. И както казва самият Платон, “геометрията е знание за това, което винаги съществува,а не за това, което някога става или загива”. И отношението му към онези, които не разбират сакралната страна на формите като изначални и вечно съществуващи, е твърдо. “Наистина те говорят твърде смешно…като казват “да построим четириъгълник”, “да продължим линия”…А пък цялата тази наука е определена за знание.” Ясно е, че Платон има предвид космическото знание, което ние частично наблюдаваме и изучаваме, посредством знанието ни за квантовата природа на нещата. Платон е знаел, че силите, които протичат в Космоса, могат да бъдат “уловени” и изучавани по определен принцип. И още, че тези сили създават съответните форми без значение какво име ще им дадем ние. Наименованието “Свещена геометрия” само разкрива природните процеси и стоящите зад тях разумни сили. Чрез опознаването им ние се опитваме да ги разберем. Свещената геометрия дава представа за съществуването на нещата, такива каквито са…..

за статията пиктограми

(следва продължение)

Автор:

Стефка Борисова

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments