Аполоний Родоски  е древногръцки епически поет и граматик,  главен библиотекар на Александрийската библиотека (260 – 247 г.пр.Хр .), един от възпитателите на Птолемей III. Той пише „Аргонавтика“ – поемата, в която е описан походът на аргонавтите в търсене на Златното руно. Поемата  е митологична . Възможно е през времето от Омир до Аполоний да е имало писано за аргонавтите, но нямаме данни. Аполоний специално се заема с похода на аргонавтите, защото той претендира да разкаже за по-големи герои от Омировите. Те са по-големи, защото са по-стари, самото  поколение преди Омировите герои. Това са техните бащи. Има нещо, което ни подсказва  Аполоний, като изрича  – “Аз имам дарба и вдъхновение и сега ще напиша книга”. ”Не само мога да пиша поезия, а мога и да разкажа точно митовете, и да ги свържа убедително, в съгласие с източниците. Е, а моите колеги могат или само едното, или само другото.”.

Не е трудно да се предположи, че Аполоний Родоски е бил запленен от Орфическият период в световната цивилизация (XIII-VIII век пр.н.е.според официалната наука), от учението на Орфей и личността на Орфей. “Омир заемал стихове и идеи от Орфей.” , казва Йоан Цеца. Велик музикант и поет,лечител , цар, жрец, създател на учение, на мистериите и школи от последователи, който се превръща в Бог.И когато говорим за учението на Орфей за да разберем неговата същност е достатъчно да си припомним неговите думи:

“Светът може да бъде завладян с лира(словобел.авт.),но не и с меч.”,  “Помощ за слабите,утешение за страдащите,надежда за всички.”. И нека не забравяме най-важното, казано от редица древни автори – Алкидамант, че „тракиецът(българинът бел.авт.) Орфей е създателят на азбуката”, Диодор Сицилийски, че „Орфей и Лин са ползвали най-древната писменост”, Еврипид се говори за таблички, на които е написано Орфеевото слово и пр. “И пръв той (Орфей) въвел много от нравствените знания между гърците, а най-много се удава нему и основаването на египетските празници, които празници са били празнувани в чест на богинята Деметра, още и празниците на Дионисия.

Има легенда и за смъртта на Орфей. Разказват, че жените на тракийците решили да го убият, понеже бил придумал мъжете им да го съпровождат в скитанията му. Други обаче твърдят, че Орфей умрял, ударен от божи гръм заради думите, с които учил в мистериите хората.Частите на мъртвия Орфей са събрани и погребани от Музите. Смъртта, а и не добре извършеният погребален ритуал водят до бедствия. Между другото за уталожването им тракийските жени са наказани с белязване – така се обяснява разпространената в Древна Тракия татуировка (Атеней XII, 21).

Едно е ясно Орфей е убит, храмовете разрушени, книгите изгорени, но дали противниците на легендарният Орфей са успели?!

 

Викаха им бетите (омърсените) от Атал са, а от Алеф  се разпръснаха. Цивилизоваха се от небесните и  завладяха управляващите родове, за да седнат на  нашето учение  и писаното от Слънцето. После чуха за Господа, и за Светлината на Учителите. Потече мръсотия под нозоте им и по домовете (храмовете) на дървени шини(златните таблички се пишат на дърво,бел.авт.) записваха за Слънцето, за Бог, за  мъжете (арех). Клетвата пречупиха и разпръснатото от Учителите и Светлината замърсиха. Към великите стъпкана  бе клетвата, към  мъжете клетвата изречена,де бе дадена от техните зетове. Разделиха словото и допълниха даденото.

И завладяха го, и направиха ви роби. В Тир ходиха да лъжат за светлината, в Елем говореха, че са небесни от управляващите родове, че за тях единствено са дните и тяхна е обителта на словото,и,че  полетяло е от тях. И че те посадили са градовете по Нила, и че камъните от светлината са тръгнали на неверниците  от рудата.

Пазеха се витите и запазиха земята си. Пазеха и Лин при тях в дома. И заръка в името на Бога дадоха на Орфе:

Да иде, да се смеси като зет чрез родството с тях да се пребори. Да отиде да изчисти калта и да се смеси като зет при  калните (черните).С ръцете си да се пребори, та половината от Слънцето да остане. За да се разсее и да се  направи пак на Земята.

Отиде в Ракка при братовчедите от светлината, излезли от дома при извора на светлината. Техен е гарванът. И от заровеното де беше, от  учителите записа. Записваше събраното и от направеното роди се отново клетвата и дадена бе. В Тибо-земята от техния творец, в Елеф продължиха с кораба направен от небесата. Небесната стълба на служението и поселението се огъваха. И при старите колони на Сион при извора, но в домът им  беше замърсено Слънцето. От вечните мъже е тяхната земя,от светлината е, от чичо му полетя. На Тир от управляващите родове,от тях са и чу се на Загреа името.

В Калдон, египетският камъните дадени са от Амон.

Лети Орфе, сида! С Лин са от пазителите на бащиното богатство. И построи от камъните думите на светлината. Великите от вашите при Нил и Ефро  скриха светлината и направиха училища и записваха я по малко. Да я запазят от несправедливите. По челото на кучето изпекоха езика и тръгнаха към Дити.И в процепа сложиха го, за да го пазят от нечестивите. Там седи името чисто, в дома от вечността, за да не тръгне нечестивото. И тогава към Инан тръгна от Египет. После от Африка тръгнаха загърнати от небесата чрез клетвата тяхна. Направи се кораба и тръгнах.

С кораба и знанието идеха да го запазят в земята на боговете.  Вино и плодове поднесоха в Ида. Езикът на кучето(Сириус) залепиха. И тръгна – при замърсените – ония (родове) на Толхида в горите, към тях да му се доверят.

 

 

 

В земята Ило и Рила. Там костите разделиха и клетвата със  зета от светлината  Краз пречистиха и учител от горната  светлината стана. Роди се отново мирото в ситската земя на Ила(Родопите). И поета залепи я към началното на  Елес (слънцето). От тоя извор е на Лин небесното слово. Думите са от светлината. От сина е прочетеното. В Ила(селище в Арела на Пловдив)  душата ви е закърпена от писаното богатство на Ида(Родопите). И оградата падна. И завърна се кучето, и богатството,и езика.Там заклаха ги и на късове направени бяха. И запазиха Орфей и Лин във вашето  Аз и он. От небесата са пчелните  пити! В керамични  кивоти положени. Хранилища по земята за небесното масло(миро) .И тяхното име отлетя с камъните и се забрави!!!

Тоя език е от плътта ви и словото запазиха клоновете  от  покланящата се  Исис. От светлината окъпа се и позволено й бе да се завърнат от  Бога-Отец. Словото по пътя дадоха и думите. И дари се копието на миСзите(родените да строят).

Стела с посвещението на Зиези,Зиази,Сиази от Исис Музей Сана,Йемен

 

Тогава миСзите влязоха,  за да запечатат при вас управляващите родове и да разпръснат  словото на Слънцето, законното слово, дадено от Орфей да се чува.И после стана светлината на великата дакийска земя. Умряха от  огъня и мърсотията нечестивите зетове. Сардите дадени от тях се.Родиха се и тях нарекоха ги балга.И в четирте посоки се разпръснаха.

От  мъжете ваши имате земята Мадара (обител земна на светлината), дадена ви е! С меда направена,от небесата е!  Словото върви от бащината земя.Вашите бащи от горната светлина я направиха. Да сияе и посява.И по  ъглите изсекоха нитове в коня, и от тяхната светлина положиха. Потече белият дом (храм) за да не бъде завладяна.

Даде се заекът на Дарий от бащата Кир и поправиха построеното и път към Кавала поеха. Пелагия и Тиви тогава им откраднаха. В Кизик от старите са, но излъгаха за даденото и ръцете им отхапани са. С Хис прекъсна се картината на царските небесни родове по Нил и божествените камъни.

Посяха Дон белите. По Дон в полето са деверите на витите.Но омърсиха  ги фините. Влязоха там и идат от Сим, от белите са зетовете. Камама помогна при тяхната порта да се поклонят и ликийския извор слепиха. Виж Тигъра седи с роденото в керамичния дом.

Звездата на Талид(Давид)  влезе в Рафи.На Самид от звездните клони е, но даде земите си в залог.От милостта е Филад , излязъл зет от земята на Сим.От управляващият род на фаринеите(фарисеите), те роднини са с клона от Сим

Виния, вашата девица открадна. От прочетеното разбра за ярето. И направи си “законната” земя, когато чу, че помощта ще се роди от светлината.

Мара,дето Синът даде посят, излезе от вашата земя за  да ви дари. На сина словото помощ ви даде.

Данък на тях наложен е. Да се завърнете и от дома да слепите извора, де е в земята на Тир(България) и онова око (знание) да построите, дето от Бога имате.И когато бликне от очите ( знанието) светлината ще напреднете.Тогава Тис великият през пръстена божествен ще погледне вашите дела. И словото на тъмнината ще се изгори и разрушен ще бъде портретът в дома. На поднос ще са плочите и ще ги видите вие. И погалени от тях ще се преродите и казаното  е на земята от великата, нашата небесна светлина,а Слънцето само ще дойде.

Без коментар!!!!

(Криптиран текст в “Аргонавтика”)

Автори:

Екип 2-руните говорят:

(Стамов,Мила,Зи и Ники)

 

PS от екипът:

От най-дълбока древност да знаеш своя род, своята общност по родове,

да познаваш своята история, да знаеш управляващите родове и царе,

да  притежаваш  познанието за земята, за природата, за света и за вселената,

да знаеш създателите на своята писмена, да почиташ и пазиш своите писмовници,

да посееш семената на знанието сред чуждите племена, безкористно и безвъзмездно,

да браниш учението дадено ти от Бога чисто, като жертваш дори своите най-добри синове,

да воюваш за свободата на свои и чужди народи, да се бориш за един по-справедлив свят,

да преминаваш всички изпитания на Звяра, през огъня на истината и пак да се съхраниш,

да пренесеш през хилядолетията познанието, като отново създадеш своя държава,

трябва да си многоброен, силен, знаещ и благороден народ за да създадеш ,да запазиш и да прераждаш България!

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments