Отворено писмо до “титана” на просъветската мисъл, който по необясними причини е и професор – Иво Христов:
Уважаеми другарю Христов,
Българският народ достатъчно е обиждан от външни агресори, но тях нямаме вариант да ги спрем.
Народът ни е Суверен и собственик на България и е изтърпял какви ли не опити за унищожение през последните хилядолетия. Но единствен е запазил името си – налично е още от Троянската война.
Единствен остава в световната история с писменост и духовна култура, която е дал на милиони в днешния свят.
Единствен създава империи без робство, подчинени на Божествените закони. Унищожени от племена, които вие възхвалявате днес и за защитата на които сте готови да зачеркнете собствения си народ!

За българския народ трябва да се говори с любов и с респект, още повече от хора, които опитваха да яхнат държавата с президентски пост, нали не бъркам?
И още повече, че е преподавател и възпитава с тези думи нихилисти и емигранти.
България е застрашена от този нихилизъм, внушаван ни от червените вече 70 години.
Всеки опит да се хули българският народ влияе върху младите българи и ги подтиква към търсене на реализация в общества, които внушават уважение и възпитават родолюбие.
Това е заплаха за нашата национална сигурност във време, когато ежедневно говорим за демографска криза и катастрофа.
Но ако имаме нормална държава и отнемат поне на един антибългарски пропагандатор българското гражданство за заплаха на националните ни интереси, ще се сложи край на тази антибългарска пропаганда.
Защото дори и платените московски активисти са страхливи като мишки!
Виждам, че се извинявате от няколко дни за обидите, но това не променя предателството към собствения род и Родина!
А както знаем – най-големите вреди на България са нанесени не от външни сили, а от родните чуждофили! Защото те нямат ценностна система да пазят род и Родина, а се вричат на чужди държави и интереси.
Силно вярвам, че рано или късно за такива престъпления ще има едно просто наказание – забрана за достъп до Райската Българска Земя!
За да започнете да я цените и да я обичате!

Автор:

Патриция Кирилова

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments