Всички снимки от съкровището на Цар Кубрат можете да намерите тук:

КУБРАТ 4 МОНОГРАМ 1
https://archive.org/details/TreasureOfKhanKubrat
Нашият изследователски екип на българската история не спира да разкрива все нови и нови фрагменти от различни епохи в древността и ранното средновековие от истинската наша история, които будят единствено възхищение от величието й, от енциклопедичното Познание на древните български владетели, от Великата българска цивилизация, създадена от нашите предци.
Всичко, което досега сме написали за българската история е въз основа на приложен интердисциплинарен подход и системен анализ на писмени извори и артефакти, в нашето изследване.
От нашето изследване, като цяло установихме, че две институции – Цариградската патриаршия и Ватикана почти веднага след Първият вселенски събор – проведен в град Никея (днес Изник) през 325 г. – страхувайки се от силата и мощта на „втория многоброен народ след индийците” –Херодот и най-вече от силата на притежаваното от тях Познание са започнали да водят срещу българските родове и по-късно народи, срещу техните държави политика: „разделяй и владей” , за отродяване от българските корени, за противопоставяне един на друг българските народи и държави. Същите две институции системно през вековете са унищожавали всичко писано от нашите предци и са подменяли българската история. Нещо повече Цариградската патриаршия, в сговор с Ватикана, въз основа на първата българска писменост създават предшественика на съвременния гръцки език и лансират тезата за гръцки етнос – гръцкият етнос е продукт на „мозъчния тръст” в Цариградската патриаршия. Цялата древна българска история и българска писменост са представени, като древногръцка история и древногръцка писменост, като древногръцко познание и древногръцка цивилизация. Произходът на Богородица е подменен, а Учението на нашия Бог ИСУС е представено в угода на двете църковни институции. Българите са първият народ в света приел изцяло учението на ИСУС. Да се слави името му!
Нашите предци са представени, като диваци и варвари, които нямат своя писменост и са покръстени насилствено втори път от най-големи врагове на българския народ, за съжаление с успели да създадат невярна представа за нас и да се представят за наши добродетели, но истината винаги излиза наяве. Няма в човешката история до днес сътворена по-голяма измама и по-голяма лъжа от тази на двете църковни институции поддържана хилядолетия, които са не само обида за българския народ, но и са престъпление към човечеството, тъй като е подменена история на света.
Българската история е история на Цивилизацията. Тя принадлежи не само на българския народ, а на народи с български произход в Европа, Азия и Африка. По тази причина казваме „Недостойни” на Цариградската патриаршия и на Ватикана!
Историческата наука, най-вече в България е време да се сбогува с догматиката и комплексите за малоценност, защото днес се пише истинската история за Великата българска цивилизация. Не трябва да се робува на фалшиви тези за историята на българите не само в България, а за всички днешни народи с български произход, написани „авторитети” у нас и в чужбина. Никой не може да има „монопол” върху истинската история на българския народ, никой не може да си присвоява повече нашата история. Световните музеи са пълни с артефакти от Великата българска цивилизация и е време да се каже истината за техните творци.
Размислите за вас:
„…отнеми от народа неговата история и след едно поколение ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение можеш да го управляваш като стадо.“-Гьобелс
…..това ли искате да бъдете!!!
Екипът2-руните говорят:
Борислав Стамов
Мила Салахи
Патриция Кирилова
Стефан Ганев
Николай Иванов
Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments