Отдавна е известно, че нашите предци съвсем умишлено не са записвали знанията си на “простонародно писмо” (известно в днешно време като “древногръцко”), защото са били убедени, че:
1.Ще бъде прочетено от неграмотни люде;
2.Ще  бъде разбрано погрешно;
3.Ще бъдат извършени големи злини;


Започваме да разбираме това…
Посветените ни предци са писали само с КУНАИ (РУНИ), КОМБИНИРАНИ ПИСМЕНИ СИСТЕМИ, ГЕОМЕТРИЧНИ ПРОЕКЦИИ  или както е достигнало до нас “ С ЧЕРТАМИ И РЕЗКАМИ ”

изложба кубът на метатрон

изложба човешко око
Те представляват СТИЛИЗИРАНИ СЪЗВЕЗДИЯ ( които бележат КОСМОЛОГИЧНИ ЦИКЛИ)  , ЗВЕЗДНИ И ГЕОГРАФСКИ ПРОЕКЦИИ  и т.н трансформирани чрез т.н Куб на Метатрон, Властелина в Свещената геометрия.

за смяна на трета страница изложба
Тъй като ЧОВЕШКОТО ОКО  има АНАЛОГИЧНА СТРУКТУРА , ние сме на мнение, че след определена тренировка те са можели да правят трансформацията “НАУМ” и директно са четяли слоевете информация.

Не трябва да забравяме, че ИНФОРМАЦИЯТА  върху  артефактите е МНОГОПЛАСТОВА, което от своя страна налага повторни аназали на извадения информационен пласт.

С разработените от нас СОБСТВЕН  ИНСТРУМЕНТАРИУМ И МЕТОДИКА, извлечен от ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ  на ПРЕДЦИТЕ НИ, днес, нашият екип достига до няколко пласта информация, чрез БОЖЕСТВЕНАТА ПИСМЕНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ- КУНАИТЕ ( РУНИТЕ) и разкрива неизвестни, неочаквани, понякога и шокиращи факти от живота, Духовния мироглед и на първо място  БИТКАТА НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ КАТО ПАЗИТЕЛИ НА ПОЗНАНИЕТО! 

Не си мислете, че това се прави с МАГИЧЕСКА ПРЪЧКА !Изисква се САМОДИСЦИПЛИНА,  ТРУД, ТРУД И ПАК ТРУД!

Никак не е лесно ШЕСТ РАЗЛИЧНИ ХАРАКТЕРА ДА СЕ ОБЕДИНЯТ В ЕДНО КОЛЕКТИВНО СЪЗНАНИЕ (доказано по- продуктивно от самосиндикалното, което бихме нарекли ЕГО), както е случая с изследователския ни интердисциплинарен екип! 


… но за да достигнем до тях, днес все още ни трябва компютър, а за в бъдеще …

Екип Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Всички права запазени!

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments