Република България щяла да бъде домакин и посредник на преговорите межу БЮР Македония и Република Гърция. По повод на бъдещето име  на БЮР Македония в Република Гърция бяха организирани две сборища от гръцката църква и опозиционните партии (по официални данни) срещу употребата въобще в името на държавата от Западните Балкани на Македония. Управляващите в Република Гърция били склонни да приемат в името името на държавата от Западните Балкани да включва Македония, но като географско понятие, с добавка например Горна Макаедония.

Тези данайски постановки, че упраляващите са склонни за ползване на географското понятие в името на  БЮР Македония, а опозицията и църквата в Република Гърция са против да не ни ги пробутват, както години на ред лъгаха МВФ, СБ и ЕС, тъй като:

1.Днешна Гърция е реализиран църковен проект на Цариградската патриаршия през XVIII век. Цялата теория за древногръцки етнос, царства, език и култура е просто една голяма бутафория, голяма лъжа наложена в историята. В древността има тирейско-български етнос, царства, език и култура, т.е. една Велика тирейско-българска цивилизация, която включва и царство Елада. Малкото, тъмнокожо племето на Дан са пришълци от Африка и никога не е имало собствено царство, а мимикрирало в тирейско-български царства.

2.Историята на древното Македонско царство е тирейско-българско царство и поизхода на Александър Велики е тирейско-български.

По-първа и втора точка имаме достатъчно исторически извори, които могат да докажат тази теза.

3.По време на преговорите в Ньой – предградие на Париж след I световна война тогавашния гръцки министър-председател Венизелус е използвал неверни карти за втората българска държава на учениците на В.Златарски и с тези „доказателства” са заграбили Беломорска Македония  от България.

4.В изявленията си днешния министър-председател на Република Гърция интересно защо бяга от историята на древното Македонско царство и неговия етнос и настоява да се водят преговори около географското понятие Македония. Ако управляващите в нашата страна не се сещат защо официална Атина бяга от историята и наследството на древното Македонско царство ще има кажем, защото знаят каква е истинската история на въпросното царство и неговия етнос, но не го признават официално.

5.В случай, че спорът за бъдещето име на БЮР Македония е на географски принцип защо в Република Гърция има министерство на Македония и Тракия? В Република България няма ли част от Македония и по-голямата част от Тракия? Или Република Гърция има теририториални притенции към Република България и други тяхни съседи?!

Позицията на Република България може да бъде само една:

В съответсвие с нормите на международното право държавната територия може да се разглежда в исторически смисъл. В географски смисъл – като отделна част от земното кълбо.

1.След като официалната позиция за преговорите на Република Гърция относно бъдещето име на БЮР Македония ще е в географски смисъл, нашата държава трябва да поиска да се разформирова в Република Гърция министерството на Македония и Тракия, тъй като го считаме за проява на териториални претенции.

2.На официалните власти в БЮР Македония трябва да е ясно, че Република България също признава бъдещето име на държавата в географски смисъл, а в исторически смисъл я разглежда, като част българската държава. В исторически смисъл приемаме днешния македонски език, като един от основните диалекти на българския език.

3.Република България да постави въпроса за историческото наследство на всички древни тирейско-български царства и етнос, включително за древното Македонско царство и неговия етнос пред всички съседни държави – по линия на смесените междудържавни комисии за учебниците по история и география. Това не е самоцел, а е необходимо за съхраняване в бъдеще на държавната територия на страната.

КОРИЦА ЗАВЕТЪТ

Екипът2- Руните говорят:

Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Поли Паскова, Стефан Ганев, Николай Иванов, Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments