Книгата О(У)ЧЕБНИК ЗА МЪЖЕ, чиято официална премиера бе на 27 юни (сряда)  в СПА Хотел Драгалевци, е повече от революция. За първи път се дава отговор на въпроса – защо всички религии, без българското духовно учение, правят геноцид срещу жените? Кой има интерес от това? Защо в края на 20 век Джон Ленън изпя песента: “Жената е негъра на света”?
Защо чак сега се заговори за същинската роля в Християнството на двете жени, които нито за миг не се усъмняват и Христос, и не го предават – Дева Мария и Мария-Магдалена?
Защо след като Бог е дал на жената най-висшата степен на Божествена изява – сътворяването на живот, мъжкият свят, в който живеем от хилядолетия, продължава да принизява жената, в някои религии унижавайки я по значение след кравата, козата, овцата и други чифто- и нечифтокопитни?
Свързано ли е всичко това с генетичната разлика между двата пола, както и със способността на жената да е съпричастна, грижовна и лишена от прекомерното его на мъжа?
И защо общества, в които жената е унижавана и унищожавана, са в най-ниското ниво на човешка еволюция?
Милиони жени днес, на различни континенти, нямат човешки права и са подложени на същински геноцид, подобно на тъмните католически векове, когато са избити над 1 милион от най-просветените, интелигентни и одухотворени жени в Европа.
На много от тези въпроси отговарят още първите страници на книгата “О(У)ЧЕБНИК ЗА МЪЖЕ” – в предговора на изследователката и преводачка от древни езици Мила Салахи, част от екипа РУНИТЕ ГОВОРЯТ.
 
Какво казват предците ни за ролята на ЖЕНАТА в Мъжкия свят?
„Мъжът, дори и да пожелае, няма да успее да отнеме власт-
та на жената, понеже тя управлява света с властта на де-
спот, макар и тази власт да е любов”.
И. Бентам
Вместо въведение – едно обяснение и нагледно приложе-
ние за Божествената същност на ЖЕНАТА, изречена от пред-
ците ни преди хиляди години:
„От Божествена енергия, от Господа е Утробата, потече и
дом е. В Утробата посяват се кодове и майстори построяват
се. В Ила са дадени двата живота от Божествената енергия,
а земната енергия от двамата вдъхната е. Потече и дадоха се
двата живота, от Божествената енергия в Земната полетя.
Вдъхна се живот в девойката и красотата. Водата заровиха
ситите да тръгне клона в дома, да тръгне през техния ботуш.
Даде се на девойката да посее езика на ситите, заровено в
дома е това!”.
Розетата от Плиска – XIII хилядолетие пр. Хр, според скално
светилище Чачин камък, гр. Белоградчик.
…..и въпреки, че в по-късни времена, за да се обезцени зна-
чението на ЖЕНАТА в обществото и бита, тя е наречена „дя-
волско изчадие” във всички религии, поради нейната безко-
нечна сила да ВЛАДЕЕ със силата на КРАСОТАТА И ЛЮБОВТА.
Ще поясня ключовите фрази в този древен текст:
1. Единствено ЖЕНАТА е дарена с божественето качество
ЖИВОТА ДА ДАРЯВА ЖИВОТ!
2. Според науката генетика 75% от митохондриалната ДНК
(женската) е боклук, но истината е, че това са ЧИСТИТЕ ГЕНИ,
КОИТО НИ ПРЕВРЪЩАТ В ТВОРЦИ!
3. „ Даде се на девойката да посее езика на ситите, зарове-
но в дома е това.”, КОЕТО АВТОМАТИЧНО НИ НАСОЧВА КЪМ

ТРИТЕ БОЖЕСТВЕНИ СЕТИВА: ОЧИ – ЗНАНИЕ, СЛУХ, ГОВОР
–СЛОВО.
Е драги мъже, запитайте се сами какво е ЖЕНАТА, въпреки,
че вашият мозък е устроен така, че сте подвластни на мате-
риалния свят или вие сте тези, родени за хамалската рабо-
та, доказано и от устройството на нашия мозък! Дали ще
видите невидимото:
Какво е тя жената:
… дар от Божията искра! Огъня поддържа на мъжа, изтъ-
кана е на Бог от любовта! Всесилната и вездесъщата жена,
господарка тя над мъжката душа! Богиня бяла, весталка
взима принца, мечтае с наследници добри да го дари! Те-
мел да е, стожер вкъщи, приятел…та и майка негова дори!
Мъже, да знаете в живота весталките са нежни и добри,
но настъпиш ли ги, ще видиш дух на дива амазонка да гори!
Такива притчи се разказват чак от дълбоки старини: Петелът
в къщата командва, по шията в посока се върти! Изводът
кристален е, нали!
Патриция Кирилова 
( Мила Салахи,
Изследоветел на древната българска история
Екип 2 „Руните говорят“) 
Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments