dsci1810

Характерен и запазил се до наши дни обичай е кукерството. Обичаят води началото си от траките, където се празнувал по време на дните на тракийския бог на веселието Дионисий и посрещането на земеделска нова година, свързана със заораването на нивите. Етимологията на думата „кукер“ разбира се е с тракийски произход и означава маскирани високи хора.
Източнобългарски са кукерските обичаи и игри на Сирница, докато само за Западна България са характерни новогодишните сурвакарски игри. Могат да се очертаят и други по-малки области.

kukeri-v-blagoevgrad
В ритуала участват само мъже – главно ергени. Всяка кукерска дружина включва: водач на дружината – кукер (хаджия), баба или кукерица, цар, берберин и т.н. Кукерът е облечен в кози, овчи или сърнешки кожи, с козината навън, има кожена маска на главата или е с начернено със сажди лице. В ръка държи дървен фалос, обагрен в червено. На кръста е с окачени звънци. Бабата е облечена в парцаливи дрехи, има кошница с прежда и хурка и се подпира на патерици. Обикновено тя носи дете от дърво и парцали и симулира раждане. Останалите участници ловят хората със синджири или стрелят пепел по лицата им. Преобладават дрехите, направени от кожа.

karnaval4

Кукерите носят маски, които са предимно от дървена конструкция. Върху нея се налепят разноцветни конци, лепят се парченца разноцветни платове, огледала, лъскави пайети и други елементи. Кукерите трябва да са страшни, за да изплашат злите сили. Те обхождат домовете с пожелания за здраве, благополучие и плодородие. Представят различни битови комични сцени и събират подаръци (брашно, боб, яйца, пари). Накрая на селския мегдан кукерите играят буйни танци. В някои населени места (обикновено в села със запазени автентични традиции) кукерите танцуват под звуците на уникалното Мечкарско хоро, с характерен ритъм в пет осми, с втори удължен такт.

В наши дни кукерството има за цел да покаже фолклорните традиции сред обществото и да допринесе за съхраняването на традицията през поколенията.

Изготвил за вас: Диляна Стоянова

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments