Екипът2-Руните говорят срива пясъчните кули на конвенционалната наука! Недоразумението в нея  идва от това, че “българските учени” са верни последователи на един  немски” учен”-фантаст Йеронимус Волф от XVI век, създател на кабинетното понятие Византия и „Корпус на историята на Византия” в поредица от 34 тома – надминал барон фон Мюнхаузен в неговото творение по измислици и фантазии за историята на Източната римска империя.
Тази история на Източната римска империя, която е създадена от Цариградската Патриаршия в срамен сговор с Ватикана за да бъдат разединени и владени държавите на изток и на запад на тирейските(българите) народи (на практика почти цяла Европа, част от Азия и северна Африка), да бъдат противопоставяни една на друга, да се заличи историята на българите – наследници на първият царски тирейски род, на Орв(ф)е (й), Богородица и ИСУС. Трябвало е да бъде заличено кой народ е създал Великата тирейска цивилизация(позната като тракийска), която е фундамента на човешката цивилизация.

Но, както са казали старите хора :

“Шило в торба не стои!”

БЪЛГАРСКИТЕ “УЧЕНИ” ТРЯБВА ДА СИ ПРИПОМНЯТ:
1. КОГА СЕ СЪЗДАВА ДЪРЖАВАТА ГЪРЦИЯ!
2.КОГА СЕ СЪЗДАВА КАТАРЕВУСА- ГРЪЦКИЯТ ЕЗИК!
3. КАКЪВ ЕТНОС Е ИЗГОНЕН ОТ БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ОСМАНСКО РОБСТВО И ТОГАВА МОГАТ ДА СЕ ИЗКАЗВАТ” ПОДГОТВЕНИ” СРЕЩУ НАС !

Последните открития на екипът:

„Кубрат сроди братята. Роден и завърнал се от Царството е! С водата заключен е и сам на Хляба пазител е.
Кубрат Царя и Хляба от селището на Извора е.От Мизите, пелите(белите),от разстроеното семе записан Пазител (Па(с)тир) на хляба е!
……………………………………..
Иракли, царя победи Кубрат при извора с мъжете.И свързаха се да пази хляба.В крепостта на блудният пази се Звезда от пътя на Пазителите.”
(цитат от превода на пръстена на Цар Кубрат)
И за назидание на Живко Войников и един “учен” от Великотърновският Университет, които си позволяват да се изказват неподготвени ОТКРИХМЕ още една монета сечена от нашият Васал Иракли, която изобразява СЕДЕМЛЪЧНАТА ЗВЕЗДА НА БЪЛГАРИТЕ И ЯСНО ПИШЕ МИЗИЕ(естествено не на “гръцки). Това наше откритие е пряко потвърждение на превода ни!

патир 1

патир 2

(http://www.wildwinds.com/coins/byz/heraclius/sb0855.txt)

ЗА ИЛИАН НАДПИС КУБРАТ

ЗА САЙТА МОНЕТА КУБРАТ

КУБРАТ ПЕТИ АТИЛ ПАТИРА ИСУС

ТРИБЕЛИА 1

Реверс: Вис Тоаит- Виждащият Цар на Царете

 

ТРИБЕЛИЯ 2

ТРИБ(В)ЕЛИА Въпросът е към Живко Войников и “ученият” от Великотърновският университет : КАКВО ПИШЕ НА МОНЕТАТА С “ГРЪЦКИ” БУКВИ!?

Историческата наука, най-вече в България е време да се сбогува с догматиката и комплексите за малоценност, защото днес се пише истинската история за Великата българска цивилизация. Не трябва да се робува на фалшиви тези за историята на българите не само в България, а за всички днешни народи с български произход, написани  от „авторитети” у нас и в чужбина. Никой не може да има „монопол” върху истинската история на българския народ, никой не може да си присвоява повече нашата история. Световните музеи са пълни с артефакти от Великата българска цивилизация и е време да се каже истината за техните творци.Размислите за вас:

„…отнеми от народа неговата история и след едно поколение ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение можеш да го управляваш като стадо.“-Гьобелс
…..това ли искате да бъдете!!!

Екипът си запазва правото да коментира на по-късен етап.

Автори:

Екипът2-руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

 

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments