АА ПРЪСТЕН КУБРАТ 3

за сайта смяна

Цар Кубрат покръства всички български родове. Всички са вкусили от виното,чрез мрежата на мъжете, т.е. през главите на семействата – по християнския ритуал – се е раждал Господа в тях.

Вречените в християнската вяра са видели ИИСУС (Слънцето) от Извора на Храма (Обителта), от Соти(Сириус) са пили (черпеха),от Учението по писаните камъни (скрижали) на Бесите.

Библия Бесика не е мит. Сред многобройните тирейски народи бесите са първи, които имат Библия Бесика, вкл.написана на пергамент и кожа.И за да не смятате,че това е лъжа ще ви я покажем:

БЕСИКА 1

БЕСИКА 2

БЕСИКА 3

БЕСИКА5

БЕСИКА6

БЕСИКА7

и ще ви дадем цитат от нея:

“Върви нагоре към Светлината,към Възнесеният от Бога.

Вечността е от Клетвата,а знанието е плода!

Слънцедатният  e на Земята от Вечността.

Виж Клетвата и мястото в Обителта!

Богатство е живота,даден ви от Бога,земна опора!

Светлината издигни по Земята!

Eла седни при Словото от Светлината!Дава то Вечността от Земята,извиси се в нея със Светлината!”

Книгата е намерена в гр.Алепо,в подземие на манастир и в момента се намира в Дубай.Изпратена ни е по електронна поща.Автентичното название е:”Писание за защита на Земята”.Написана е с Богатсвото на Тот!!!Снимките са показани в НИМ.Отговорът бе:

“Не разпознаваме езика!!!”

Има напластяване на текстове.Екипът работи и скоро ще я публикуваме.

Всички български клонове са куснали (отпили) от виното и кръстени са ставали от Името на Господа.  Така са се родили отново Мъжете в Родовете български!!!

За покръстването Цар Кубрат си купил нова роба и така се родил Тома -Учителят и със славата на първоапостола влиза Пазителят на християнската вяра! Според нас, Цар Кубрат е приел името на първоапостола Тома.

Изкопали (изровили) са този вал (най-вероятно става дума за кенотафа,мним гроб без тленни останки) поставили (засяли) са съкровището на владетелят от неговото покръстване за да тръгне името на Цар Кубрат.

Та, когато Тидор (никак не е случайно откритата иконата на Теодор Стратилат на 2 км от Велики Преслав около  Патлеинския манастир) –  това е християнското име на внука му Цар Тервел –  порасне да отвори гроба за възпоминание на покръстването на този български владетел.

Шумерските (Самарските) клони на българите В(Б)уто (това е ранно средновековно нарицателно име за Родина) са от създателите на Шумер и шумерската цивилизация – указано е абсолютно точно, че са трите племена под скиптъра на Цар Кубрат – те са частите на родовете, които е покръстил (събра) в християнската вяра легендарния наш владетел и Господът е влязъл(тръгнал) в живота на нашите деди.

Тук се налага да направим следните пояснения:

Безсмъртният Омир пише в скрития текст на „Илиада”,  Шеста песен -Среща на Хектор и Андромаха – „В домът на акадите (Акад, древно царство, Южна Месопотамия, Азия) е положена също клетвата да се пази знанието на Великите учители чисто. Мистериялният обряд се състоял в онази част на тяхната столица – Акад, където е роден техния предводител Омис. Най-голям разцвет Акад достига при Саргон I, който подчинява градовете на Шумер и завладява по-голямата част от Плодородния полумесец – от Елам до Средиземно море. Акадският постепенно измества шумерския като говорим език в региона.

Въпреки това акадците запазват и доразвиват клинообразната писменост,създадена от шумерите. В началото на ІІІ-то хилядолетие пр.Хр. се появили градовете – държави: Ур, Ларса, Лагаш, Ума, Шуропак, Исин, Нипур и Киш, на чиято основа възникнало Шумерското царство.

И до сега е загадка, от къде са дошли шумерите по тези земи. В легендите им се споменават високи планини и остров всред морето – тяхната древна родина, която те считали за прародина на всички народи.

Коренното различие от другите, бил езикът им, на който говорели. Въпросната легенда се отнася за Ида (Родопа планина), която първоначално е била остров сред морето, по време на Черноморският Потоп. Библията, както е известно дава на изначалния рай названието „едем” – термин, който е стара дума, означаваща „обработена земя, градина”.

В Библията се описва Пловдивското поле, което е наречено Едем, откъдето са първите царски родове на тиреите. Владетелите на Акад започват да се титулуват Цар на Четирите посоки и това не е случайно, тъй като волята на Великите Учители на тиреите е да пренесат гроздовете на знанието в четирите посоки на древния свят.”

В мит от Летописа Джагфара се разказва, че от незапомнени време в поречието на р. Кубрат (Ефрат) съществувала държавата Самар (Шумер), в която българите принадлежали към най-почитаното съсловие на военните, откъдето дошло името им. На самарски език думата „бал”/”бул” означавала „господин” , а „гар” – „воин”, „герой”.

Тези митове имат интересни сходства с древен Шумер. Първият мит по-горе със значението на името шумери – „черноглав народ” или черноглави хора (Дж. Камбъл, „Източна митология”, С., 2004), а вторият с приложения от Хари Сагс шумерски „Списък на царете (лугал)”. Буквалното значение на лугал е „велик човек” от „лу”-човек, и „гал” велик, което с времето придобива смисъла „цар” (Величието на Вавилон, С., 1998, стр.37).

В Шумер са се преселили хетите, а техни предци са хатите. И вече се знае, че хетите са говорили на древен български език. В Триполи (Тир, Сидон и Арвад) са открити статуетки и символи, както при хатите. В Триполи (и Аркаим – древният български град край Челябинск, Русия) са открити древни български символи – на хатите -, като тризъбеца (днес герб на Украйна) и двуглавия орел (герб на Източната римска империя, днес герб на Русия).

Българите са наричали младите жребци “имен шегор”, на санскритски и дардски – “имен шигор” и “иман гор”, на японски – “уму”. В Шумер магарето и съзвездието Кон се изписват с едно и също име – им.

Спираме до тук, тъй като е тема на друго изследване.

От синовете в царството е Слънцето, от чистите са иззидали християнското учение, родени са новите Пазителите.

Три извора – три племена – ще се възродят от писаните камъни (писаното слово) и лъва(сакралното животно на Цар Кубрат) за да се затвори (слепи) гроба.

Да се пречистят в Илу (Слънцето), където е Учителят на българите и всички тирейски народности Лин – приеман за създателят на древната писменост.

Учителят Лин сам е при водата (изворите) и пази рудата (родовете на българите, на тиреите). Ще се роди от Бога ще се застане (построи)  при ИИСУС (Белия) с писаните камъни. И отново ще се прероди в човек.

В Бароа (днешен Бари, древния Барион, Βάριον) Сидоре (Исидор) е пил от милостта на християнското учение, а Левент (Левит) сам е разбрал за извора – ИИСУС. Левент е повел (събрал)  медите (мидите) по пътя на Господа и ги е избавил от бедността, в смисъл на непосветеност в  Учението.

Излезе към Сурбо (Sybar, Лече, Италия) на Пуните (древно тирейски народ) и Тит покръсти рода и пази се извора при Садим (Σελινοῦς,  Selinus, дн. Селинунт, Сицилия, Италия).

Пояснение към предходният текст:

Сурбо или Sybar според легендата е съществувал по време на „Троянската война”, завладян през римляните през III в.пр.Хр. и прекръстен на Lupiae, а през II в.пр.Хр. император Адриан измества града 3 км на североизток, като с името Лицеа (Licea) или Литиум (Litium), днешно Лече, Италия.

Пуните са древно тирейски народ с главен град Картаген, основан като колония от гр.Тир.

Крепостите (Кулите) по пътя и Духовни Учители – техни са, в царството на Цар Батор, който е подвластен на великият  Цар Кубрат е извикан  владетеля на Масуд (щатаУтаракханд,  днешна Индия).

Българският владетел Цар Кубрат е разказал на владетеля на Масуд къде е дървото на учението (писаното слово), което било скрито в пристанищния град Самор (Саймур, Индия). Във великият Табор (днешният град в Южно Бохемски край,Чехия е изграден върху по-старо селище), който най-вероятно е столицата на Цар Батор се е вселила топлината на  Вярата.  Така са създали (позовавали) връзките по пътя от царството на Батор до царството Масуди (в днешна Индия).

КУТИТЕ ОТ БЕЛИТЕ СИНОВЕ СА ОТ ПЪРВИЯТ РОД НА МИСЗИТЕ (МАСЗО) – от бащиното царство. Те – мисзите – са положили клетвата в завета на християнството, идват от Самдора (днешна Генуа, Италия) и влезли са в ареала на първата им Родина – нарицателно име Б (В)орпу – и са се заселили тук.

На българите Аза(Душата,епифизата) е светлината – Азо Ра, съдбата си написаха през вековете с богатството (мъдростта, Писаното Слово) на Божият слуга Тот.

От Великите учители е дадено знанието за очите на българите – б(а)ласите – защото те произлизат от царския род (извор).

Пастирът(Патир) даден (отдаден) ви е от Бога и изписа (построи) божието слово при вуйчото на Цар Кубрат – Васил.

Той го завел при гроба на Елиса(Илиса)  където е извършен обреда при Великият Извор –  – врече се във вярата и е затворил  гроба – възстановил е връзката с Бащите.

Синът на Цар Кубрат – Алдсаи от царството Б(в)роти със съпругата си Мина е участвал (се събрал) с всички за да бъде покръстен.

Покръстването е преминало с раннохристиянския ритуал:

С водата от извора на Конника (Храмът на Мадарския конник – първият и най-значимият храм на древните тиреи – българите) са поръсени и са под покривалото (книгата с учението – Библия Бесика) над тях е от сита(ситите са първата жреческа каста,която тръгва от нашит земи и разнася учението в древният свят) Орв(ф)е – Орфей, според безсмъртния Омир – Тората е написана от Орфей – вторият Орфей  българите и ранните християни са наричали ИИСУС –  дали са клетва за вярност в християнството. В този текст има вградена символика от предхристиянската и християнската вяра на българите.

За нашите предци са изписани тонове хартия с данайските лъжи на Цариградската Патриаршия (смъртният враг на българите и българщината)  – варвари, безписмени,  неверници и пр. – но нито една от всички тези лъжи, които са тиражирани от чужди и наши „учени” не отговаря на историческата истина.

Българите и всички други тирейски народи – известни от древността до наши дни с различни нарицателни имена – са дали на другите племена и народи:

писменост и знания от всички клонове на древната наука – познанието, културата и изкуствата, мистириялната обредност и култ, Учението на Орфе (й), Учението на ИИСУС и ранното християнство в света.

Във фундаментът на човешката древна цивилизация е вградена Великата българска цивилизация – това са се опитали да ни откраднат и до скоро беше с успех, Цариградската Патриаршия и нейния проект за новосъздадената гръцка нация и държава в съюз и с помощта на Ватикана.

Политиката на Цариградската Патриаршия в над 1000 години е довело до отродяване от българският народ на немалко български народности;  лъжата, че Александър Велики и други български царе, а по-късно и императори са гръцки, че Елада и елинската култура е древногръцка – няма държава в древността с това име, няма племе или народност с това име, няма писменост с това име; накъсване и заличаване на огромни периоди от нашата история; представяне на българската цивилизация за древногръцка цивилизация; реформата в българската писменост за да я отдалечат от древният български език,наречие на първоезика Ватан и неговите производни диалекти, а почти едновременно с това създаване на предшественика на новогръцкия език,за да е сходен с древния български език  –  и въпреки всичките усилия не са успели до край.

Писаното по камъните и метал остава во веки веков,нашето свещено писмо-кунаите,руните оживя! То е в основата на всички древни писмени системи-така наречената Дунавска писменост,датирана от професор Харалд Харман като най-старато писмо в света.България е жива и до днес!Нашият Цар Кубрат разработва своята Доктрина за да се върне в изконната си земя-тук, където сме били преди хилядолетия, където сме и сега!

Няма да коментираме унищоженото и откраднатото наше Писано Богатство(слово),както го наричат  предците ни, и книжнина.Много добре знаем кои са крадците на нашата история!

Всичко е сътворено от данайците в Цариградската Патриаршия.

Накрая ще се обърнем към нашите изследователи:

Не се страхувайте да казвате истината за историята ни!

„Троянските коне„ подарени на българите от Цариградската Патриаршия, от данайците е време да се върнат, като кажем гласно:

„Недостойни!!!” – за да се чуе  навсякъде по света!

 

Трета част-пръстенът на Цар Кубрат:

 

Вкусваха виното родовете,сами го пиеха и Господа раждаше се чрез мрежата на мъжете.

Вречените в мрежата видяха Слънцето от Извора на Обитела на Соти.

Пиха от камъните на Бесите.Куснаха от виното.

Пилите клони родове ставаха(приобщават се към Цар Кубрат) в Името на Господа и Родиха се от Мъжете Родовете!!!

Купи си роба царят и роди се Тома Учителят  и славата влезе от Пазителя.

Изораха тоя бал да се засее,да тръгне името.Та когато Тидор порасне да отвори гроба

Самарските клони на Буто(Родината) са.Частите на родовете събраха и Господът тръгна.От синовете в царството и Слънцето,верига иззида се – Пазители родени са.

Три извора ще бъдат родени  от камъните и лъва за да се слепи гроба(да се възстанови връзката с дедите и бащите).

В рова при Илу де учителя Лин сам е. При водата на рудата е,пази я.

Ще се роди от Бога,ще се построи при Белите от камъните.И пак ще се прероди в човек.

В Бароа пи Сидоре от Милостта,а Левит разбра за Извора сам.Мидите(медите) събра и по пътя към Господа зави ги и тяхната бедност секна.

Излезе към Сурбо на Пуните построи рода и на Тит извора,пази се при Садим.

Кулите по пътя и Учителите техни са.

В царството на Батор Масуд го викат.Дървото на зида в Самор е.В Табор великият топлината всели.Връзките създадоха се по пътя от Батор и Масуди го зовяха.

КУТИТЕ(кучетата) ОТ БЕЛИТЕ СИНОВЕ СА ОТ ПЪРВИЯТ РОД НА МИСЗИТЕ(Масзо,родените да строят,великите) и от бащиното царство.

И те от клетвата са,през,Самдора(Генуа) дойдоха в Борпу влязоха и заселиха се тук.

На Аза за светлината(Азо Ра) и  съдбата писха през вековете  на Божият слуга Тот с Богатството(коптската азбука).

От Великите е даденото и потърсиха очи (знание) в(б)ласите за да бъдат от царският Извор.

Патир(пастир,падир,падар-правилни са и трите нарицателни)  отдаден ви от Бога е! Построи словото при Васил,вуйчо си(от вторият пръстен ще стане ясно кой е).

На вуйчо му Елиса(Илис,Елис,Илос,Илес-първородният син и Цар-Жрец на ситите) при гроба беше и при великият Извор врече се.Затвори го.

Алдсаи с Господа от царството в Б(в)роти с Мина всички събраха.

На Кобор съдбата от Бога е да пази по В(Б)есла пътя .Да не идват в Полсеб(в)о .И правеше го с душата си,Тозир също.

С водата поръсени са и покривалото над тях е от сита Орве.Клетва е водата от извора на Конника!

Котора убиха го и гробът в селото бащино е,в Невиа е душата му.

Мусуди тогава отиде да построи с камъни в гората ,изкопа за чичо си Пазителят, бащиният.

…………………………………………………………………………………………………….

(има информация,която не е за общо ползване от съображения за сигурност)

От Великите пазят се,с вика посети са.Нашата вода извая се от тях и от клоните вречени сме!!!!

Следва продължение

Екипът2-руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments