Екипът2 Руните говорят с ново сензационно откритие- в съкровището от КЕНОТАФА на Цар Кубрат. В кенотафа са намерени според “учените”:

за пати обяснение

за саита византийски монети

Но какво се крие зад тях!?

ЗА ПАТИ НОВОТО ОТКРИТИЕ

ЗА ПАТИ НОВОТО ОТКРИТИЕ 2

ЗА ИЛИАН НАДПИС КУБРАТ

САР ПАТИР КУБРАТИ ОНАА ДУЛО (НА ЦАРЯ ПАТИР КУБРАТ Е ТОЯ УПРАВЛЯВАЩИЯТ РОД)

Както се вижда, въпреки, че снимките са с лошо качество КУБРАТ Е С ЦАРСКА КОРОНА!

КОРОНИТЕ СА ТРИ И ВИ ГИ ПРЕДСТАВЯМЕ :

Корона на Тоада-Царя на царете:

за сайта корона меч 1

На главата на централната фигура)

за сайта корона меч 2

Войнската корона ( на главата на лявата фигура)

за сайта корона съд 3

Модела на короната на Духовният водач

за сайта корона съд 4

Короната на Духовният водач ( на главата на дясната фигура)

Както сами разбирате, триединството е залегнало и в държавното управление имаме три рода:

1.Управляващият Род-Дуло;

2.Жреческата каста- духовно грамотни за да просвещават народа;

3.Избрани конници войни;

Това  е казано от  великият Т’ Омир, велия (Т’) Омир много векове преди възкачването на Царя на Царете  Кубрат!

 

Още ли ще се ханосваме и каносваме питаме ние!?

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

(Всички права запазени!)

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments