ИМПЕРИЯ АТИЛА

В нашата историография има теза, че единият чичо на българския Цар на царете Тервел (Трибелий) се казва Кубер, а на другият името не е известно. Тези чичовци управляват „долната земя” (Охридско) и паралелно съществуват две български държави.

Истината обаче е различна.

Отговорите на тези въпроси дават разчетените надписи върху артефактите от трите съкровища- едното открито в Малая Перешчепина, Украйна и другото, открито във Вознесенка, Украйна и третото открито във Врап, Албания.

В надписите върху артефактите от съкровището в Малая Перещепина, Украйна екипа ни установи, че българският Цар на царете Кубрат има най-малко трима братя.

1.Единият брат е Княз Батор, стратег на българската войска;

  1. Другият брат е Княз Котар, стратег на българската войска;

3.Третият е Княз Боян (популярен, като Бат Баян), стратег на българската войска.

Третият брат на Царя на царете Кубрат, Княз Боян не е приел Учението на Божия син Исус, не се е съгласил с промяната за унаследяване на трона направена от българския владетел Кубрат и се е противопоставил с военна сила в съюз с хазарския каган Кабан срещу възцаряването на Царя на царете Астир (популярен, като Аспарух).

От разчетените надписи върху артефактите в братската могила във Вознесенка, Украйна се разбира, че в сражение между армията на Българската империя, водена от Царя на царете Астир (познат като Аспарух) са победени обединените армии на Княз Боян и Каган Кабан, като княза и кагана са загинали.

Княз Батор е управлявал т.нар. „отвъддунавска България” в частта й „Среден Дунав, Тиса и Банат” до земите на аварите, а Княз Котар е управлявал в почти целите западни Балкани до земите на Солун. Тук е редно да уточним, че е изключено между управляваните територии от Българската империя от двамата наши Князе да има друго държава. В артефактите от съкровището открито във Врап, Албания  изришно е зписано, че Княз Котар е от Българската империя управлявана последователно от Царя на царете: Кубрат, Астир и Тервел.

Няма две български държави. Споменатите български князе и стратези на българската войска са Чичовци на Царя на царете Астир (популярен, като Аспарух) и респективно на неговия син Тервел.

В надписите на артефактите от съкровището открито във Врап, Албания не срещаме името Кубер, но не изключваме възможността това да е син или потомък на българския Княз Котар и стратег на българската войска.

Българският стратег Княз Котар е кръстен на почитания в Леванта (Угарит, Ебла, Финикия,  Сирия и пр.) египетски бог Котар-ва-Касис, което указва местата, в които са живяли преди някои от български племена. Името Котар означава “Умен и мъдър” или “Угоден и възприемчив” или “Пъргав и умен” и “Пъргав-с-двете ръце”. Бог Котар е ковач, занаятчия, инженер, архитект и изобретател. Той също така е гадател и магьосник, създава свещени думи и магии, в много култури обработката на метал е свързана с божествена магия. В Митът за Баал (Светъл “Бог”, бог на урагана и плодородието), бог Котар помага на бог Баал в смъртоносната битка с морския бог Ям за престола, като създава два магически жезъли, наречени Ягруш и Аямур, с които Баал побеждава противника си.

Това е част от непозната до днес българска история.

Честит празник от  Екип 2 Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

( Всички права запазени!)

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments