САЙТА 6 06

Обредно блюдо от символичният гроб на Царя на Царете (Туад) Кубрат

Обредното блюдо намерено в кенотафа- символичен гроб БЕЗ ТЛЕННИ ОСТАНКИ е малка енциклопедия на седемте български рода под скиптъра на Царят на Царете Кубрат и определен космологичен цикъл.

Закодираното знание в традицията  е  СВЕЩЕНО. То е било достъпно за определен кръг от хора  с високо духовно ниво на Познание:

Царят-Първожрец ,Жреческата каста и избрани конници-войни.

Тази писменост не може да бъде разчетена с мисленето на съвременния човек. Трябва да вникнем в системата на Познание на древните, да разберем тяхното мислене; как са възприемали света и тогава можем да стигнем до сакралното Познание  , т.е. до неговото разчитане.

Методът, използван от екипът ни е изцяло иновативна собствена разработка  и за момента си запазваме авторското право.

 

САЙТА 1 01

Географска проекция

САЙТА 2 02

Африка, Европа

САЙТА 3 03

о-в Лемнос

САЙТА 4 04

о-в Крит

Украйна 01

Велика България

за сайта смяна

Украйна

САЙТА 5 05

Звездна проекция

На обредното блюдо са изобразени сакралните животни на родовете. Ясно е показан лъвът- тотемът на Царя на Царете Кубрат в РОБА, това означава, че блюдото е от периода преди приемане на Учението на Исо( Исус)  и името Тома.

Публикуваме текста в автентичният му вид. Разяснения към него в новата ни книга  “Заветът- Доктрината на Туад(Царя на Царете) Кубрат”

Цикълът:

Посяти сте и разпръснати от Бащите-Царе, но видя ви Хам и клоните ви съкрати. Направеното Слънце в Гелал с тъмнината разпръсна ,де имаха пелав( пеласгите, белите) и пося се на пиадестал! По ден в Ебве думите извикаха ,напарви го Рес петият, знаеха тайните на мислите. Побързаха да си послужат, свързаха се и поклониха се на Арес. Имаше той от преброеното на Учителите от Светлината, с покривало бе и пазеше времето. Завърна се като Баал от Небесата, от Слънцето Повелител.

 Светлината на  Ефлааб е от родовете на Бенра и градът на Слънцето, от Тсуаса (Туад) е Светлината на Аксе и тръгна от милостта на Лемеш, гроздовете слязоха от Рес .Посади се и тръгна Лаагев, Бенед разпръснаха и хвърлиха се надолу към Алеп. Тронът на Господа издялаха, сложиха арката на Реиа, построиха словото. По камъните посято е! Това от Рес оня е, преброй го по Ириса!

Чу за тях царят Ирот , де Суси пазеше, разбра за Маре . От словото и знанието беше на Халдека , на бал от Светлината на камъните и словото! Словото на Хефрен в Карнас видя. Закона на клетвата  научи и за пояса! Със Светлината влезе Занубе от земята, от лозата на Рес. С Писалката преброи, че Мара в щалите  царя ще направи, част от рудата преброена. И с вати( нишката) ще се завърнат  и ще направят клетвата им от Звездата и в Леда ще се дари!

Фера(т) даде се на лелята от царя и Домът , тавите събра и заключи ги. Преплува със служителите  от карите в градът на Светлината. Земята на Раме изсъхна от сушата. И от  царя са гроздовете в Тебу, на тях Рес пазеше пътя. В горите са вените, от пътя на хедите-майсторите. Поклони се Нерфе на Хор, единствен бе от русите(плавак) и помогна им с  клетвата в Хели(Украсата). От  гробът излезе и направи се Матакра до Гиса.Това Слънце е от Ре синът на Омос.

Завърна се в ума им и арката на времето преброиха! Учители разпръснати са! На Земята войските на вярата са! Свързани са мъдрите със Слънцето! Белите Майстори, но Слънцето напълниха с воня!!! Но видяха него Светецът и вярата скована е с Орва на белите, и пълен е коня и на педя са Бал(око) Гари ( пазя), направените войски са! Разпръснатите
Пазители построени от Маре и клоните им с коронота царска построена им е от Орвис!

Сибро върви от Крес , от оня Ре де от Светлината на Матак чист  бе на трона. От Ларита  Светлината  полетя на Древните, част от заровеното е тя! В Алеп е дървото на Ф(С)окар, на трона е направен. От рудата на светците е, Хена де изви я! Принц(семир, самир) на Селеп вречен с клетвата пред Бога е, де само Бога може да развали! Илат сам пазеше Суса , преплува Бога и накрая дар му бе на небесата да го заключи!

Окото (Знанието) върви долу от Изворът на великите родове , от знанието на Управляващият Род . Управляващият Род ще се завърне , извикано е името от окото(знанието) на Илос( Слънцето) , от окото( знанието) де е вратата на Ило. Вратата долу ще даде Сияйните Учители от Извора!
Богът ще преплува през водата , ще свърже пътя, на дъното е Вратата и от Окото( Знанието) ще се разпръсне! Знанието (Окото ) ваше и Домът велик от клетвата са, в Ило се завръщат, в Домът от пръстенът излизат, завръщат се чрез водата, та родовете да се дадат и излязат!!!

В пръстенът на Бела ( виж материалите Бела-Българска Царица) се казва:

“Астир от Божият Дух е и чети  с умът си, дишай!  

Кръвта от Домът ви, в четири групи  е построена, от Звездите с покривалото е засадена!

Свише вижте кръвта на Пазителите на Божият Дух (Богаро) ,от Господа  е дадена!”

Първа група:

Имаха Белите  от началото престола, от небесата направени са  и от нас са  по Денеб – реката и тия извикаха петият Цар!  И записани са при Рес! Записани са при  Рес от Слънцето ваше! И богатството е по пътя от Бенед, при майсторите на словото (Х) Ефран,чистият в Алеп. При земята на белите по Арда разпръснати са, но от небесата спуснаха се БАЛГАРИТЕ от Села по пътя на Рес!!!

Корабите са от петият Арес, направи видяното с думите от гроба поникна  Белият(пелек) и пази се в престола му клетвата!

Войските му разпръснаха омърсените и слепиха закона с кръвта,в Агене са от Брис( Бриг- А*Тила) , вреченият от Пояса и Звездата! 

Втора група:

Петият цар преплува с лозата и изтънчени са войските, единствен е даден от Арес. Има го в Саес и с  Преброените  Тир  напълни! В градът на Слънцето Тсуас( Туад) на Аксе Светлината е, и тръгналата милост от Ламеш, гроздовете ето са от Рес! Сезар възпя доброто  в Села, прочете в Матар записаното и свърза се с клетвата царят!  В градът прочети по Пръстенът, свален от времето с руните на Господа, Майстор от Ила е. Бащата Рес Т’суасу в  душата на Бенра  от Белите има всичко, записано е ! Излезе Знанието , в Перне, в Бузак от Саус де вречените са от Тис и полетя на Лин звездата!

Трета група- НАШАТА:

Богатството направане е от Тис , разпръсна ви с корабите по Афар, дари ви времето и да се завръщате! Наградата ви е да сте Учителите от нежността и Светлината! Градът на Слънцето е през водата на Тис, и записа се в Кабму от затвореното в Бенра, от Светлината на Ефлау.  Ириса от ситите е, за да потече в Името на Слънцето!

 В Симор занесоха Усор(Озирис), Тис пазеше Бенра, в Афлаад завърна се Муса от Заровеният Тир. На Великият Илас с  корабите по водата сееха и пълнеха! Звездата е в ума им, на родовете е дадена Алфата и пазят времето! Пазители записани на Словото са и записано е, че от тях ще е Синът, виж мъжът!

Мъдростта имат да пазят Управляващият Род, заровен де е в Аксу, в царството Бенра, де даде Асири.

Преплува Слънцето  от дядо им Тир и от Сеис.  Сиесо от Слънцето е вашият дядо, тръновете от палмата на  Усири(Озирис) са.  Дадени са  времето да пазят,а  Звездата я има при Сокола. От  Господа извикан е със Знанието за вас!

Четвърта група:

От Градът на Слънцето от Царя на Царете (Тсуасу) тръгна милостта по царете от Ламеш де са по Непрес(Днепър). От Суза и Бенра са майсторите, от  Пелеш са извикани! Част от Звездата са тия, в царството на Астир кораба виж! В Градът записано е и посятото ще полети и Пазители ще тръгнат! Сиянието ще изникне,Клетвата на Знанието (Ми Ла)  ще се прочете.

Ще слепи царете по волята на Бога! От Илас царя пазят я  Учителите, от камъните де имат. И взе ги през времето, лозата съши и Майстор е от сърпа!

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Всички права запазени!

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments