АТИЛА

ПЪРВО:

Кой е А*Тила? А*Тила по произход е българин от българския народ, който в IV-V в. е обитавал района на днешна Сирия, Ливан, Израел и Йордания, части от Ирак, Египет  и Турция. Съществуват различни нарицателни имена на А*Тила поради разнообразието на диалектите и традицията при смяна на местоположение да има преминаване на звукове от един в друг.До момента са ни известни неговите имена както следва:

Бриг, Брит,Прит,  Тилос, Тилус,  Тиле(и), Тилис, Етикос Истрос;

ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ СА ГО НАРИЧАЛИ ВУЙЧОТО, ТЪЙ КАТО СА В РОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ!

В този период от ранното средновековие българите от описания регион са подложени на силен натиск от Римската империя, арабски и други племена.

ВТОРО:

А*Тила е от първият Управляващ Род на българите и по тази причина носи тилата Цар на царете.

ТРЕТО:

Българският Цар на Царете А*Тила е с рожденно име Бриг.Той е получил солидно образование за онова време. Самият Бриг е проявявал голям интерес към историята и познанието на своите предци, както към учението на Орфе(й) и особено към учението на Исус. Обучението на Бриг е включвало изучаване на българската история в духа на томирските традиции(устната традиция). Негови настолни книги са били „Илиада” от бащата на българската история Омир и „Аргонавтика” от Аполоний Родоски.

ЧЕТВЪРТО:

Българският Цар на Царете А*Тила предприема дълги пътувания по морета, Атлантическия океан и големите европейски реки по примера на аргонавтите за да събере старото познание на тиреите от разпръснатите български племена и народи.,Преди него тези походи за събиране на Познанието извършват легендарният Цар Дионис и Александър Велики. В този период Царят на царете Бриг е получил признанието „Крал на моретата и океана”. Той е използвал морските традиции и карти на своите предци и най-вече тези на финикийците (едно от многото български царства). Мнозинството български царе са били впечатлени от интелекта и ерудицията на Бриг и са препознали в него българският Цар на Царете от пъвия Управляващ Род.

ПЕТО:

Българският Цар на Царете А*Тила след като е приключил с мисията по събиране на старото Познание на своите предци е предприел безпрецедентна по своите мащаби в световната история операция по завръщане на българия народ от региона на Мала Азия, Египет и Либия в изконните български земи в Европа и на Балканите. За преселението на българите Царя на царете Бриг е използвал огромен морски флот базиран в пристанището на гр. Тир (днешен Ливан). Местата в Европа, до които е прехвърлил многобройното българско население с кораби са пристанищата  в Атика (днес Гърция), Урдовиза (днес Китен, България), Вльора (днес Албания), където извършва първият в историята десант и основно на полуостров Крим (днес Русия).  Това преселение на многобройното българско население Царя на Царете Бриг е извършил в продължение на няколко години. Местата, които той е подбрал за преселението на българите от региона на Мала Азия, Египет и Либия са определени въз основа на обстоятелството, че те са обитавани от местни български племена и народи и няма да се отнесат враждебно към завръщащите се техни сънародници.

ШЕСТО:

Българският Цар на царете А*Тила е бил кръстен и е приел учението на Исус, като се врекъл да бъде Пазител на чистото учение на Исус. Царят на Царете Бриг,  като високообразован и просветен владетел  е разбрал, че трябва да уеднакви езика с нова писмена система за кодиране и декодиране на информацията на многобройните български племена. Поради исторически сложилите се обстоятелства той е решил да бъдат създадени три азбуки (писмени системи), които са близки по между си, но отразяват и богатството на основните български наречия. В тази поредна своя духовна мисия Царя на Царете Бриг е привлякъл българския Княз Болг – известен, като Урфила. А*Тила, с псевдонима Етикос Истрос е създал две глаголици и е написал въз основа на събраното от него старо Познание на предците ни и учението на Исус философски и космографски трактат, а Урфила е създал една глаголица и съответно на нея е превел Библията (без главата Съдии) и други богослужебни книги от истинското учение на Исус.

СЕДМО:

Българският владетел от първия Управляващ род Бриг е основател на Българска империя, която е изградена на конфедеративен принцип. До днес този принцип е използван в Швейцария.  Нашата империя се е противопоставила на деградиралите две части на Римската империя и на подмяната на истинското учение на Исус от двете кофесии в Константинопол и Ватикана.

ОСМО:

Българският Цар на Царете А*Тила в множество победоносни битки с двете части на Римската империя е създал новите етнически граници, с незначителни във времето корекции на днешните национални държави в Европа. Нещо повече, именно А*Тила е определил и подредил Управляващите Родове в мнозинството средновековни, европейски държави.

ДЕВЕТО:

Българският владетел Бриг, наречен А*Тила е премахнал окончателно робовладелските отношения на нашия континент, създал е нова, по-справедлива данъчна система. Разпространявал е Познанието и истинското учение на Исус в Европа.Управлявал е огромната Българската империя с помощта на Народно събрание и декрети писани на създадеените от него и Урфила глаголици.

ДЕСЕТО:

Българският Цар на Царете А*Тила, независимо от големите богатства, които е притежавала Българската империя е водил скромен живот, изцяло в духа на учението на Исус.

Само подлото убийство с отрова на великия български Цар на царете А*Тила от шпионин на императора Марциан в Константинопол и патриаршията е спасила от пълен разпад на двете части на Римската империя и приемане на истинското учение на Исус в цяла Европа.

Делото на А*Тила е продължено от българския  Цар на Царете Кубрат, който възстановява Българската империя на федерален принцип сред родовете на писаното слово вкл. унгарците, а не славяните.

Всички т.нар „славянски” държави и унгарците до IX в., а някои до XV в. имат български велики князе и князе, тъй като са в състава на Българската империя.

Царят на Царете Кубрат сам приел светото кръщение и е покръстил всички български родове в истинското учение на Исус в с. Мала Перешчепина, Украйна. Всички български владетели след Кубрат до XI в. на Българската империя са следвали завещаното от великия, български Цар на царете А*Тила.

Всички писания на хронисти и летописци на патриаршията в Константинопол и Ватикана за великия български Цар на Царете А*Тила, които са  преповтаряни повече от хилядолетие не се основават на историческата истина, а са най-обикновени лъжи и измислици за да оправдаят подмяната от тях самите на истинското учение на Исус и историята на всички европейски народи и някои народи от Азия и Африка.

Няма да е пресилено, ако заявим, че сме в състояние да опровергаем всички лъжи и измислици на главите на двете основни християнски конфесии.

Ние, българите трябва да се гордеем, че сме имали за своето време в Европа най-образования, най-големия стратег и войн Цар на Царете А*Тила, наричан още Бриг и Етикос Истрос!

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

(Всички права запазени!)

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments