ББ ДЕНДЕРА ТРИ ИЗМЕРНО

Шеста песен – Среща на Хектор и Андромаха – е разказ за историята, за географията на разпространението на учението  на предците ни. За войните, водени в негова защита в Азия, Африка и Европа. Това е разказ за невероятната воля, непоколебимя дух и за саможертвата на дедите ни да сътворят Новата цивилизация в древния свят . Точно българската  цивилизация стои във фундамента на днешната човешка цивилизация, което е предизвиквало и продължава да предизвиква възхищение и преклонение, но и завист,  омраза сред чуждите племена, етноси и народи, което може да обясни причината за откровените лъжи за нейното сътворение и непрекъснатите опити от най-дълбока древност до наши дни за присвояването й.

Благодарение на най-големия поет от древността Омир днес можем да разкрием истината за величието на Българската цивилизация.

ШЕСТА ПЕСЕН:

Сим,  вашият е от Тис, а Каман искаше царство, от иксите е Каман. Тогава на медите в града Арис рудата на коня посяха и завряха войските на Идрис във Фелти, от клоните на Зеп и дадени са му берберите  ваши. Хляба не стигаше и ония армии в полето завряха, пет войски от астите влязоха на Тев(б)ко. В царството пазеха ги тия. Ония от антите, де в сияйната Блера са с думите от паметта на хадите(хетите) и Села(Петра) са. От тези на Сати, от техния път при Тефи езерото ври. Пил от великите за пътя ,от даденото в дом клетвата смени.  Искаше Тир да надрасне, но надрасна го Атир дошъл от красотата на светлината, изучил се от Рес във неговата Хекуба(Хатуша) даде му се.

Бащите нападнаха в Тидея, но даде се Дид. Старият Хеле от вечността оглави и царството Газе напълни, напълни го с думите пазени в лидийският Фирас.

Изиф, белия даде Словото във Фонти на антите, преди това тия бяха Майсторите ликийци, но поискаха царство и в полето и излезе Дамиа . Тръгна рудата и пазеха кубаните в гласа си словото и напълни се с плочи на Каманд от  царството. Астите докараха камъните с кораби от царството на Сандо.

Болесттта за нашите царе е от канаите (кенаите) направиха се царе от нас. В писаното богатство скалъпиха се. След време умря и буковият клон на витите в техният Мадо . Затвориха го войски от нашия род. От тях е Илай търпеливият. Бързо тръгна през Нофора. На Лебфизи небесените царе са управляващ род. С лице и ръце затвориха се, тръгнаха да защитят Дид. Те му помогнаха. Затвориха домът на В(Б)алем, за да не излезе там построеното от първия конник,да не излитне. Нитовете  в сияйния  Талес са. Даде му се да пази паметта по Ебла и издържа. Тогава полетя Ное, врече се.  От неговите ръце Тала  тръгна. Затвори се пояса с в(б)ените.

Ило на куб(в)аите направи се , посади се семето на братята при стария извор,  де имаха Сердите. Тръгна небесната клетва и направи се селището Кабсира. Армиите на Кадем великият дадоха им от старото, да пазят писаното от нас и новите родиха се!

Сам Сим им даде род и име на кеноите в акайския  Ксанти, при  великата обител е името им.Имаха го те от Дан.

Пазеха иксите Бал от утробата виждащия,  от Елфския род, от дял  на Сотис ,де преди от тях раздели  се  на три Извора. Господарят помогна в Беба на Светлината да се вречат и либите се направиха, завърнаха се в Онти за кучето пееха по пътя. За Теб(в)а и царството по реката, за мъдреците и пътят на анкха(живота)

От писаното богатсво на Бал и любовта е Седон, От небесните птици прочете за гроздовете,  де обгрижват ги в дома,и че ще се прероди цар от Титиа,бащината. Есир е и род ще се даде.Царят ще врече хетите .  Словото от вечността на тиреите  даде. От вечните кунаи вати и танеца на боговете!

Дид падна ,бащиният. Влетяха в Тиа хедите,  главите им изклаха. По век е царството на Рез. Иле е,  царството на Извора.

Небесната светлина от Лида е в думи  от Тиб(в)е, от лидийски  гроздове в  Тир е Тифон великия. Врекоха се анеите преди това.В селището на карийците влязоха дорийците,по сияйното поле тръгнаха и  Хам посолиха го. Написаното замърсиха, те другите са. Бяха роби от  Хам на  господаря.  Пламна мъката и заровиха царството. Тогава армиите на Сати  тръгнаха за Сана и заровиха я.

Бяха доволни от красотата посята от дъното. С красотата влезе Камам, Алпите в Пам напълни. В Бора вечната витите имаха гората,но затвориха се по това, армии  идеха към царството да замърсят Илис .Изтърпяха техните, от  Пазителите. Отново Слънцето тръгна с танеца и клетвата. Издържа  и Управляващият род на Баан и  вашия  Ену,  вуйчото  от това Слънце на Хор ,от вречените е.

Написа с ръцете си за Бога и милостта литна с един от пазителите към Раве. Талит великия попита дали може да пие от Слънцето на родът.

Беше неговата светлина в Беба, де пазеше се от полета на боговете със Сосер, педя от написаното ,от дядо му Орфе. От учителя и клетвата при  коня, де гравираното   от светлина е  и помага .

Над това Знание е Знанието в  обитела. В дома на акадите клетвата положена е,  в онази част, де се роди Омис .

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments