ПЛОВДИВ ИЛИ

ИЛИ – ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,

ПЪРВОТО СЕЛИЩЕ  НА ТИРЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Въпросът кой е първият град в света, къде се е зародила човешката цивилизация преди Потопа е занимавал много изследователи.

В своята изследователска дейност върху конкретни обекти и анализи палеоархеолози, историци, езиковеди, антрополози,  а напоследък и генетици стигат до различни изводи и хипотези, които понякога са сходни, а в много от случаите те взаимно се изключват. Обикновено в публичното пространство надделяват писанията на изследователите от най-развитите икономически държави, т.е. където държавата финансира по-щедро развитието на научните изследвания. Последното обаче не означава, че публикуваните изследвания отразяват обективно получените данни за историята на човешката цивилизация, тъй като винаги има политически и геостратегически интереси, които надделяват над обективната интерпретация на същите тези получени данни от изследванията.

Най-новите изследвания на човешката цивилизация преди Потопа показват, че тя се зародила по нашите земи и когато говорим за нашите земите – това са земите на тиреите (името им е производно от името  на Божественият Тир) от онова време разбираме Балканите, защото е доказано, че всички други етноси се заселват по-късно на нашият полуостров. Понятието траки е неправилно от научна гледна точка и е добило популярност от чужди на българския етнос племена и от недостатъчно развити изследвания на това понятие до наше време. В тази връзка следва да отбележим, че в своето мнозинство откритите артефакти във всички съседни на България държави на Балканите от древността де факто принадлежат на тирахите.Същото се отнася и за Мистериалните култове на предците ни,които съвсем не са езически.

Данайците (а по-късни ахейците)   на практика започват  профанизацията на нашата култура и на свързаното с нея познание.

Езическа е всъщност античната култура на „древна” Елада, защото вече е загубила смисъла на тайното познание, което се е пазило в затворените общности на посветените,на ситите жреческата каста на нашите първи царе.

Преразказаното в митовете и легендите на данайците  познание на предците ни е лишено от своята сакрална същност и неговата действена сила. Не на последно място трябва да вземем предвид причината за миграцията на тиреите в Азия, Европа и Африка, защото те са положили клетва пред Великите учители да разпространят чисто учението, знанието,не само сред всички техни родове, но и сред другите, чуждите родове чрез сродяване.Мисията на тиресите е да бъдат учители на всички, да разпространяват знанието в древния свят.

Аристокрацията в лицето на царско-жреческите родове,е  носител на знанието,а пазители на учението са конниците, войните – историческите факти недвусмислено показват, че за опазване чистотата на знанието се водени войни, както им е поръчано от Божествените Бащи. Разпространението на знанието от тиреите винаги е ставало доброволно сред чуждите родове, понякога представители на аристокрацията се сродявали или давали посветени девойки за жени,отново с идеята да запазят чистотата на знанието. В изпълнението на тяхната мисия,възложена свише тиреите се сблъсквали с многобройни опити да бъде подменено, замърсено истинското учение (данайци, ахейци и пр.). Чужди родове и племена са се опитвали с коварство и измама, включително с войни да подменят словото,но тогава тиреите  изпълнявали завета на Великите учители -с оръжие  защитавали  учението. В повечето войни родовете на нашите предци са победители, но има и войни в които родовете ни  и техните царе са избити от враговете.

Разчитането на кунаите (руните от Или) от Ренета Джунова и Мила Салахи на тиреите ,а по-късно и на българите запазени до 10в.като сакрално писмо,използващи същите тези руни,разшифроването на скритите послания (криптирани в публичния текст) на велия Омир в „Илиада”, в „Аргонавти” от Аполоний Родоски,  артефакти от древността в земите на цивилизованият свят и особено на тези от Египет,култура предадена и ръководена от нашите предци  по категоричен начин доказват, че преди Потопа човешката цивилизация се е зародила по българските земи.

В скритите послания великият Омир ни казва, че в полето (Пловдивското поле)  до Ида ( Родопи) е райската градина Едем.Там е земята на Тир, царството на Конника. Там е съградено първото селище преди Потопа и първият духовно-образувателен център с името на слънцето Или-днешеният ареал на област Пловдив.

Първият цар-жрец на Или е Илис,Елис,Илос,Илес-на различните диалекти ,като печата на селището е обърнатият ипсилон с двете хасти отстрани.

От Или тръгват първите седем управляващи родове (родовете на пояса,дуло) на тиреите. Те са пазителите на кивота – кораба на живота (генетичния материал на живата природа). Управляващите родове от Божествените бащи Тир (символ на триединството, три)  и Тис (дървото на познанието, пишещия) са създадени и са помазани с мирото, на тях е предадено писаното, бяло слово на камъни (скрижали, по-късно глинени плочки), на родовете(гроздовете).

Посветените са научавали наизуст това знание, преминавали са през редица изпитания и всичко е завършвало с Клетва да пазят завета с танеца (хоро, което има ритъма на сърцето 7/8). Хорото и клетвата се изпълнявали след ритуално пиене на вино примесено с ароматни билки(тилчец,сминдух). На управляващите родове е даден Бал (окото) на Бога, кучето да извезват – родината на Боговете, ритмите да разнасят, дали са им конете, научили са ги строят градове (със свещената геометрия).

Войската, конниците полагали Клетвата и спазвали завета да защитават чисто Учението от Слънцето. Това са армиите на Божествените Тиреи.

Жреците-ситите от Ида (Родопа планина) след, като  получавали посвещението си,облечени в дреха, с качулка на главата (ямурлук),за да се познават са сеели знанието сред народите.Тиреите са ариите (пазители) на знанието,Раса Радапои(раса от Родопите), родът на белите, на сияйните. Деца на барса, коня и вълка, виси(виждащите),както те сами се наричат.

Божественият Тис е учител и творец. Той е предал знанието на нашите предци да строят кораби,да плават по  морето с тях, да ползват морските блага. Да разнасят Божествените кунаи и познанието по вълните из Черно, Тракийско (Бяло), Адриатическо и Средиземно море. Тиреите са преносители на учението,поверено им от Слънцето сред народите от древността.

Историята на Пловдивска област – на Или е началото на историята на тиреите, на българските родове, които са създали човешката цивилизация в древността след Потопа. Това е началото на историята на града на седемте хълма, а тя е дълбоко  запечатана в паметта на нашите деди и затова многократно са се завръщали в него да възстановят знанието на Великите учители или да съградят нов Или.

Автор:

Борислав Стамов

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments