Уважаеми сънародници в България и чужбина!

На 27 ноември се навършват 98 години от подписването на престъпния Ньойски договор – част от системата на Версайските договори върху които бе изградено устройството на Европа след Първата световна война. Насилственото откъсване на територии и народи от едни и придаването им към други държави доведе до Втората световна война с незапомнени дотогава материални разрушения и милиони невинни жертви. Европейският съюз бе създаден върху преосмислянето и поуките от грешките на тази политика. Версайското наследство бе отречено и осъдено. В Европа настъпи дългогодишен мир в резултат на големите културни промени, новите демократични държавни устройства и новите отношения между европейските държави. За съжаление днес, в сърцето на ЕВропа, върху анахроните остатъци на юридически несъстоятелния вече Ньойски договор, в Западните български покрайнини все още се провежда жестока политика на национална асимилация, обезлюдване на районите населени с българи и грубо погазване на човешките права. Това пречи на европеизацията на Сърбия и трайно омиротворяване на Западните Балкани. КИЦ „Босилеград“ протестира против политиката на изолационизъм на Западните български покрайнини и против бездействието на българските и сръбските правителства които не успяха да намерят решения за нормален живот и развитие на българите в новите условия след разпадането на бивша Югославия и появата на европейските интеграционни процеси. Обръщаме се към всички български културно-просветни организации и сдружения в България и по света, към всички български родолюбци, към всички хора на културата, изкуството и спорта, на 27 ноември да се солидаризират с борбата на българските организации в Западните покрайнини и навсякъде където се намират по света да изразят протест и да осъдят престъпният Ньойски договор който обрече българите в Западните покрайнини на гибел – за по-малко от един век загубихме четири пети от населението а останалите сме на доизживяване в условията на хуманитарна катастрофа и изолация. Подпис на организациите, които ни подкрепят :

СДРУЖЕНИЕ ВЕЛИКА БОЛГАРИА

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ БУДИТЕЛИ

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ  “ХАН КУБРАТ’

ЕКИПЪТ 2 – РУНИТЕ ГОВОРЯТ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

https://www.peticii.com/p/glasuvayte-za-ograbenite-ot-nyoyskiya-dogovor-zemi-na-mayka-balgariya/

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments