Писаното за етногенизиса на българи и гърци ни напомня мисълта на Наполеон Бонапарт, че:

 „Историята е изтъкана от лъжи, в които всички вярват.”

Първо се доверяваме на написаното от първия Управляващ Род Дуло, разчетено в артефактите от три техни съкровища: в Мала Перещчепина, Украйна свързано с Царя на царете Кубрат; във Вознесенк, Украйна свързано с Царя на царете Астир (популярен като Аспарух); и във Врап, Албания свързано с Княз Котар и Царя на царете Бриг Велики или А*Тила.

 

В разчетеното  на всички артефакти от цитираните по-горе съкровища е прокарано, като червена линия, че те се завръщат и обединяват  в изконната земя на Балканите, земята  на техните предци, завръщат се при техните родственици, т.е. те също са автохтонно население на Балканите от преди 7800 години (след миграцията при Черноморския потоп).

Това поселение от земите на Балканския полуостров, от където е възникнала стара и многобройна популация се разпространява по Европа, в някои части на Азия и най-вече в Мала Азия, както и в части на Африка – Египет и Либия (древните представи всичко на запад от Египет по крайбрежие на Средиземно море).

Нашите владетели пишат, че Царя на царете А*Тила е прехвърлил през V век живеещите български племена в Мала Азия, основно в Сирия, Палестина и Египет от т.нар. ”плодороден полумесец” с най-големия за онова време морски флот от пристанището на гр.Тир (днес Ливан) в три географски региона на Европа:

Кримски полуостров, Балкански полуостров и Апенинския полуостров.

С прехвърлянето на българските племена и обединяването им с местните племена, които никога не са напускали Балканския полуостров и територията на изконната ни земя   отново на родния континент нашия владетел Бриг Велики- А*Тила води изключително системни и последователни политики за:

1.За установяване на границите на Ариите –  Българската империя в Европа и нови граници на европейските  народи.

2.Използване на дипломатически и военни средства за отстояване на Учението на Божия син. Води войни с императорите на Източната и Западната римска империя, както с царе, когато се опитат да подменят учението на Исус и да наложат контрол на светската власт и на църковната власт. На практика българския владетел Бриг Велики е постигнал контрол на трите центъра на раннохристиянската църква – Ватикана, Константинопол и Александрия,  чрез издигане на близки на него Духовни водачи на ключови позиции.

3.Реформа на българската писменост. Царя на царете А*Тила под псевдонима Етикос Истрос създава глаголицата въз основа на партнянската и согдианската писменост, която е усъвършенствана от Св. Йероним. Никита  Изник  (популярен като Ремисиански) адаптира азбуката на Тот (позната още като коптска азбука) първообраза на днешната така наречена „ кирилица“. Княз Болг (популярен като Урфила) създава готската азбука. Реформата на българската азбука е извършена с идеята за по-добро общуване между завърналите български племена с местните българи. Има данни, че независимо от времето, в което са живели разделени завърналите се български племена са се разбирали с Ариите в Западната и Източната римска империя, т.е. тези които говорят на латински и ромейски (не гръцки) език.

4.Българският владетел Бриг Велики, като Етикос Истрос създава космографски и философски трактати. Княз Болг превежда Светото писания, без глава „Съдии” (това се повтаря и при превода направен от Св.Кирил).

  1. Царя на царете А*Тила работи с огромен на брой интелектуален кръг за създаване на богослужебна литература, повечето от които са известни като на Бащи на църквата.

Разчетеното от текстовете на артефактите на българските владетели се потвърждава от проведените генетични изследвания сред българите.

Според Я. Й. Шопов „Генетични изследвания за произхода на българите и близостта им с други народи. -Част IV (2007):

Балкански хаплотипове E3b1-M78, J2e1 (M102) Хаплогрупа E3b1-M78. Хаплогрупата E3b1-M78 е най-честата E хаплогрупа в Европа. Нейната честота е най-висока в югоизточна Европа (13%–16% в южните италианци и 17%–27% на Балканите (21% при българите). Почти 93% от E3b1 хромозомите в югоизточна Европа попадат в-групата.

В Европа най-високи честоти на тази група има при албанци, македонци, гърци, румънци и българи. Вероятно тя е възникнала на Балканите и от там е разнесена в различни посоки.

Времето на разпространение на този генетичен маркер (E3b1-M78) към Европа и близкият изток е оценено на 7.3 ± 2.8 хиляди години назад от Pericic et al. (2005) и на 7.8 (от 6.3 до 9.2) хиляди години назад от Cruciani et.al, (2004). Тази възраст съвпада с датировките на Потопа в Черно море, който според Шопов и др., (2005 в) е предизвикал мощно разселване на индоевропейците, живеещи в района към западна и северна Европа и Мала Азия. Това разселване на земеделци от Балканите към Европа е засвидетелствано и в археологическите данни (Tringham, 2000).

Според професор Иво Кременски (2005) “21% от съвременните български мъже носят същите генни характеристики като тези на древното” балканско” население от преди 7800 години, чиито скелети намериха археолозите.Те твърдят, че става дума за цивилизация, която се е разпространила в Европа. Това, заедно с нашите генетични данни ми дава основание да кажа, че всъщност ние сме дали цивилизацията на Европа”. На базата на този резултат не може да се идентифицират напълно българите с траките или дори с древните индоевропейци обитавали нашите земи по това време, но е очевидно, че ние сме техни преки наследници. Друго важно заключение до което водят тези резултати е, че древните българи (за разлика от повечето народи) са мигрирали заедно с жените си,т.к. българите имат равен процент от тези гени и по мъжка и по женска линия.

Прецизните ДНК-методи потвърдиха,че българското население се характеризира с черти на южно-европейския антропологичен тип. Средиземноморските хаплотипове са относително чести при българите.

Цитираните по-горе данни и анализи от  ДНК изследвания потвърждава написаното в артефактите от съкровищата на представителите на първия Упраляващ Род Дуло, което обобщено е, че Ариите са коренното население на Балканския полуостров и след Черноморския потоп част от тях остават по тези земи, а друга част мигрира основно в Мала Азия и Европа. Българският етнос започва да се формира след завръщането на значителна част от Плодородния полумесец (по-конкретно от пристанищния град Тир) и смесването им с българите, които не са напускали Балканския полуостров. Става дума за един същи етнос, част от който е напуснал Балканите и друга част, която никога не е напускала тези земи, и няма никаква разлика в техния произход.

Българите по произход не сме индоевропейци (този термин не се отнася за българите), а единствено европейци. Къде и как са мигрирали част от нашите предци е друга тема. Категорично сме преки наследници на Ариите,  тиреите, тирасите, тираките (популярно траки) и появилите се твърдения, че сме отдалечени по ДНК профил от Ариите, тиреите (траките) не отговаря на историческата истина.

Относно генезисът на съвременните гърци:

Какви са доказателствата, че Елада е гръцко царство? Омир в криптограма на поемата Илиада пише, че е царство на тиреите.

Магна Греция добре, грекои добре, по-късно наречени гърци от римляните, но ето какво пише Херодот в Истории”, 7.95:

„Еолийците са обзавели шестдесет кораба и са били оборудвани като гърци, преди това те били наречени Пеласги, както се казва в гръцката история.” (Herodotus, The Histories, 7.95: “The Aeolians furnished sixty ships and were equipped like Greeks; formerly they were called Pelasgian, as the Greek story goes.”).

Ако да изследваш историята е да лепиш етикети древногръцко на всичко, което принадлежи на Великата  тирейско-българска  цивилизация или съкратено Ариите  – това не е история. Нима историята на Източната римска империя т.нар.”Византия” е гръцка история? Няма един император от Източната римска империя, който да се е определил, като грък, няма нито един от  етносите в състава на същата империя, които да се самонаричат  гърци. Няма данни нито за гръцко, нито за данайско царство преди падането на Източната римска империя под османска власт. Как може да се  обясни топонимията с български произход на територията на днешна Гърция (вкл. етносното ни име), независимо от политиката на властите на масовите преименования на топоними.

Древногръцката история е изкуствено творение на Патриаршията в Константинопол и Ватикана за да се подмени Учението на сина Божий, което той е проповядвал основно сред българите и първия Управляващ Род Дуло са станали негови Пазители и Носители.

Написано е отново на артефактите от цитираните три съкровища на българските владетели, че Божията майка и Царя на царете Кубрат са от един и същи род. В уж изгубените години на Исус е обучаван от нашите есеи (книжовници и духовни водачи) край Харамийските езера в Рила. Ранното християнство първо се разпространява сред нашите предци, мнозинството т.нар. Бащи на църквата са от български произход. Първите християнски отшелници са с български произход, първите манастири са построени от българи.

Когато Учението на Исус започва да се разпространява масово в Римската империя отново от много хора с български произход и гонененията на имперската власт не могат да го изкоренят, тогава се променя политиката към Учението на Божия син да бъде подменено с канони, които обслужват властта на императора.

Основната причина за войните на българския Цар на царете Бриг Велики – А*Тила са да бъде опазено истинското Учение на Исус. С някои изключения от познатите ни духовни водачи на църквата, съвременници на българския владетел са от неговия интелектуален кръг, с всички тях той работи за разпространението на истинското Учение на Божия син, за създаване на богослужебна литература.

За нуждите на имперската власт в Източната римска империя започва да се работи по създаване на ромейска писменост (а не гръцка писменост) от представители на Константинополската патриаршия  въз основа на фригийската азбука, а тези земи са обитавани от българи и точно от земите на древна Фригия се завръщат мигриралите българите.

Процесът по създаване на общ ромейски език въз основа на новосъздадената писмеността започва през VI век и продължава до XII век – този език по-късно ще бъде наречен катаревус и за него ще се твърди, че е междинен от „древногръцкия” към новогръцкия език и писменост.

Етногенезата е „формирането и развитието на етническа група” (According to Merriam-Webster Dictionary), процес на самоидентификация, както и като резултат от външна идентификация. Нашата теза е, че мнозинството съвременни гърци са с тирейски произход, които са се обособили, като етнос  в резултат на институцианалната политика на патриаршията в Константинопол и на Ватикана, като са ползвали писаното от редакторите на Библията за да се представят, като единствени носители и пазители на християнството.

Неверна е тезата на Антъни Д. Смит (Anthony D. Smith, National Identity, University of Nevada Press, 1991), че има доказателства за съществуването на нация в древна Гърция на основа кулурно единство. Тезата на Джонатан М. Хол  (Jonathan M. Hall, Hellenicity: Between Ethnicity and Culture. University of Chicago Press, 2002) също е спекулативна, че древната гръцка етническа идентичност се основавала в голяма степен на родство, слизане и родословие, което се отразявало в сложните генеалогични митове.

“…От Управляващия Род  на Бриг(т)  са кутите, Сина е вратата. От  Вуйчото излезе   рода на Тукид, а клон от Тир е в  Балуд. Душата на Бриг(т) е от Управляващия Род на Т(Д)ион, от кръста на Сияйните е. От  Вуйчото(А*Тила)  излезе и  рода на Тукид, а клон от Тир е в  Балуд. Душата на Бриг(т) е от Управляващия Род на Т(Д)ион, от кръста на Сияйните, Свързани са с Усир(Озирис). От нашите е това, за хората  е  виното в съдовете,  разпръснати са  по  царството. От  чистите кодове три  Управляващи Рода  ще бъдат през дните…”

Цитат от втора тамга, българско съкровище открито във Врап, Албания 

ИМПЕРИЯ АТИЛА

константинопол

Един от потирите намерен във Врап, Албания

ЗА НАЛАГАНЕ ПОСЛЕДНА ТАМГА ВРАП

Църковна утвар от българското съкровище с родовите тамги открито във Врап, Албания

В заключение ще отбележим, че за разлика от българския етнос, който е обединен отново   по време на нашия владетел А*Тила в резултат на естествен процес на основа една и съща кръв, общ език и обща религиозна практика в състава на Българската империя (в която участват и други етноси), гръцкият етнос е формиран институционално, по изкуствен път в края на XVII в. и началото на XVIII в.   

Автори екип Руните говорят в състав:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Всички права запазени!

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments