При тиреите символични жертвоприношения се извършват в есхари под форма на табла за играта на дама или като мандали.

Фигурите в есхарата са два квадрата един в друг и кръг в средата.

Есхарата основно изпълнява функциите на олтар

Мистериалната обредност върху есхарата се е извършвала от жрец с миро, вино, вода и огън- четирите стихии и елементи на живота- въздух, вода, огън, земя.

С обредът се постига единение с Бога.

Есхарите са два вида:

1.на равнището на земята;

2.изградени (високи есхари). Високите есхари обикновенно са изграждани извън храма;

Първоначално есхарата е изграждана извън храма до VIII – VII в.пр.Хр., а след това започват да изграждат есхари вътре в храма.

Храмовете са ситуирани на запад от есхарата (на изток). Участниците в мистериалния обред застават с лице към есхара (олтара) и с гръб към храма. Отначало култът е аниконичен или липсва  визуална представа за Бог.

След VIII в.пр.Хр. в храма редом с есхарата са се поставяли статуи на Аполон, Артемида и Лето.

Интерес представляват есхарите тип олтар-кератон, върху които са поставяни статуи на Аполон, Артемида и Лето.

Някои от мистериите са организирани в дома на владетеля, какъвто е случая с Евмолп в Елевсина, от чийто род е избиран хиерофантът в Елевсинското светилище на Деметра и Коре. В залата за мистериите (телестерион) има друга зала за посвещаване (анакторон).

Жертвоприношенията към Бог с  миро, вино, вода и огън са безкръвни и символични. Това са и четерите елемента на живота според всички Духовни школи. Например, когато си взаимодействат огънят и земята се получава лава, лава и вода- скала и т.н.

Тайнствеността им е  свързана с Мистериалната обредност на нашите предци!

Днес ще разгледаме един пример от нашата стара столица- Плиска, или както я нарича Омир –Паласа ( От старата звезда) ! Несъмнено е, че Плиска е по- стар град , а не както е  датирана от нашите историци!

ЕСХАРА ПЛИСКА 1

На пръв поглед есхарата, наистина изглежда като игра на дама, но нашите предци са Царете на кодираното Познани,  ако можем така да се изразим!

В центърът на есхарата се намира квадрат, като геометрична  фигура в духовните школи има значението на:  –

страните на космоса ;

четири са елементите на живота огън, земя, въздух и вода;

стихиите;

Следва улей- канала за връзката с Космоса;

От канала излизат осем лъча, които  образуват Слънце, но не земното Слънце, а звездата  Сотис (Сириус, както е видно от проекцията) . На всеки ъгъл се получава триглиф , своеобразният герб на древна Тирея( позната като Тракия). Триглифът е един от древнобългарските етносни символи и има значение на:

 1. врата към единият в символиката ;
 2. Утроба, Баща –превод чрез древнобългарските кунаи( руни);
 3. Трите същтности на човека:

Дух; Душа; Тяло;

ЕСХАРА ДВИЖЕНИЕ НА СИРИУС 1

 

Култа към Сириус  датира от 26 000г. пр. Хр( виж  най-старият календар от пещера Козарника, Димово) .

Във всички Духовни школи се проявява като Звезда на Съзнанието, разбира се ако има какво да осветява! Сириус се възприема за източника на Свещеното Познание във всички Духовни школи(виж материала ни на тази тема) .

За да разберем какво означават осемте лъча  се обръщаме към една от най-древните науки – нумерологията, където всяко едно число има своя духовен израз:

1-Единият бог; началото; единението; приемащо число;

2-женското начало; закон на равновесието; пресечна точка; врата;

3- закона на равновесието; надежда; вяра; любов; Дух; Душа; Тяло;

4-число на движението; Божията правда; човекът, който прилага; справедливост;

Божествен процес на пречистване;

5-човекът творец; отделен индивид; вземащо число;

Петте фази на развитие:

 1. Любов;
 2. Мъдрост;
 3. Истина;
 4. Правда;
 5. Добродетел;

 

6- закон на развитието; поляризацията на мъжкото и женското; създадено от 2 по 3-Майката и Синът; Закон на Еволюцията и саморазвитието;

7- божествената константа; съвършенството; изобилие;

8-безконечност; вечност;

9-трите принципа:

Мир; Светлина; Духът, чрез който ще видиш невидимото;

Портите на съвършенството; най-високото духовно ниво; Триадата –тройно триединство;

Текстът на ритуала гласи:

Водата е  божественета енергия( УО)   долу (свали) , през  Слънцето,  от  Господа излиза!

Мирото е,  божествената енергия  сияйна!  Мирото излиза с молитвата  и  завръща се  при божествената енергия!

От  земното Слънце очите излизат , от Домът  на Слънцето е  родът един!

Земният дом е купата и тръгни(излез)  ,божествената енергия,  от пръстенът , от Слънцето върви по водата!

Самият ритуал се извършва , като жреците се нареждат по лъчите хванати за ръце, за да затворят кръга от 1 до 8, такта на хорото е 7/8 ( раз, два, трии- сърдечният ритъм, ръченицата, такта на ядрото на нашата Галактика) , видно от подредбата, като на всеки лъч спират   -влизат към квадрата в центъра и излизат навън и пак сменят местата си докато не завършат там откъдето са започнали( повтаря се 4 пъти- Божественото пречистване)  . Тук важи максимата – началото на края или Вечността. Първожрецът се върти обратно на часовниковата стрелка.

Жреците се нареждат на разстояние :

365:8=45,625см,или по нумерологичният метод се получава 22- Божествено  число, Материализиращ Господар!

Според  екипът ни това е ритуал за пречистване  и молитва за дъжд! Подобен ритуал днес  е  Пеперуда и се изпълнява в село Герман, Софийска област!

Изводите, които можем да направим са:

 1. Всяка една есхара е указание за извършване на ритуал, съобразена с предназначението на Светилището И Е УНИКАЛНА САМА ПО СЕБЕ СИ;
 2. Есхарите са кодирани послания за жреческата каста;
 3. Всяка една есхара е мистерия от обредността на предците ни;

С  ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ НА ЕДИН НЕВЕРОЯТЕН ЧОВЕК, ТОЙ СИ ЗНАЕ!!!

Екипът2- руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments