Picture 184
 В третата песен от ИЛИАДА основното скрито Слово е непрекъсната битка. Битката,  която водят нашите предци за разпространение на чистото учение. Тази битка за запазване на Словото дарено от Боговете автентично на сияйните родове (по-късно народ) продължава не векове, а хилядолетия,та дори и до днес.
Царството на данайците е посочено, като източник на заразата на Знанието, метафорично е казано, че от тях е болестта в учението. Данайците не само го профанизират, нещо повече те са заличили и изпилили камъните, глинените плочици с писаното  Слово. Племето на Дан,чийто произход е Додон, Етиопия са искали да унищожат изцяло делото на нашите предци за да се представят за Богоизбраният народ, да покажат техния род за Божествен, да разпространяват изопаченото и осакатеното от тях  Слово. С измама създават рода на ахейците, което е подмяна на практика на техния произход. Нашите предци не са се примирили със „заразата” и „болестта” от данайското племе, а са повели непрестанна битка за съхраняване и разпространение на истината.  Не може да не предизвика възхищение поетичното майсторство, с което е написана поемата Илиада от безсмъртния Омир, но още повече ни изненада скритото слово на нашия сънародник отправено не към данайците и ахейците, а към насНе е случайно, че точно българи успяхме да разчетем тези скрити послания на Омир, защото автора е пожелал да познаваме нашата истинска история. И нека никой да не сравнява поетичните достойнства на Илиада с шифрования текст на историята ни, защото са от различен порядък и стил. Със скритото слово Омир е разказал истинската история на нашите предци. Авторът на Илиада е успял да ни представи и част от  мистериалната култура. Това е онази част от духовността ни, с която могат да се запознаят непосветените от родовете на сияйните, защото пълният достъп е даден само на царските родове и жреците – те са просветители и учители на своя народ. Има достатъчно доказателства и в средновековната ни история, които потвърждават Божественият произход и познание на българските царски родове – достатъчно е да си припомним живота и делото на Боян Мага.Тук само ще отбележим, че той не е изучавал чуждо тайно познание, а е събирал даденото ни знание от наши родове в други земи.

ТРЕТА ПЕСЕН

ЕДИНОБОРСТВО МЕЖДУ ПАРИС И МЕНЕЛАЙ

От царството на данайците  болестта  е в сияйния Лемно, дариха я на нас. Тихо разпръснаха Словото, от техните ръце изпилени са камъните. От плътта на Тир и Словото  направиха  се клон-ахейците, омагьосани преминаха през заир в Дома. 
Битката и пътя  са за Тир,  да се очистят Управляващите Родове от мърсотията. За името при коня , за  Горната Светлина, за пръстта е, та в Кими (Египет) думите от милостта да не заразят, че от  Светлината тяхна земята напои се, понизаха се градовете,  от пътя им излязоха.  
В земята на Титиа направиха небесните игри ТИРЕИТЕ.  Тогава,  с магия  от обитела ЦАРЕТЕ даваха се, а  мъже вървейки сееха  ги! Войските на Тир разбраха за Словото в Атина,че пълни се с името ТРАКИ , че СЛОВОТО заровено е, че  викат им РОБИ-ПОМОЩНИЦИ, че името от Светлината скриха по камъните. 
Войските са на майсторите, от мирото са, от ТВОРЕЦА. Войските на Светлината от Майстори на  хе(к)тите са. Искаха свободно да се изрича Клетвата в селищата на Афро, де дадена бе и тръгнала от Великия Тир. 
Предвидиха Пазители, тяхното писано богатство от Извора в паметта си (на изуст) научиха,  преди да дойдат в Дома  на Тиби. Слънцето продължи да върви,  по земята пълно е с глинените съдове на Тир и с конници. Думите, единствени са от нашата Светлина,от Бога е дадени. Обгрижват се от него, за да се опрете на Дома! Посяха Клетвата вървейки, вричаха части,  даваха им светлината към върха.
Вашият Сидо от Твореца посветен построен е, за да се обричат, тия заровиха, да не се брои на лидите  рода,  де имаха. На мястото за посвещение, при арката и боровете законните надхитриха ги, хвърлиха ги надолу, на дъното отидоха от армията на Тир в Сидо.
В дома с лицата си врекоха се, в дома с небесните лица пред  Слънцето, с танеца посветиха ги. Промушиха се мъжете в дома,  между камъните, балсам от Слънцето да имат,  да останат живи. Мърсотията да смажат, мърсотията , де престъпваше Клетвата. 
За Дома е битката,за извезаното куче, за същото богатство! Писано е с болка да тръгне за посветените  пред Слънцето, за земята и Дома, за ръцете де измениха Светлината! Преминаха с одеждите, Светлината да защитят  и нас от заразата и болестта. На нашите родове от милостта  в Лемне зарови се рода, войските го разпръснаха.
От Дарке царя родове със Светлина минаха в Села, кимае (египетската). Пазителите достатъчни са дадени от Тис, а земята Пела  от камъните на Тир е.  От камъните на Тир е Орфа, потече и врече ги с думите, от тая красота е по цялата земя. 
Писаното богатство в Мартара пази се, от Слънцето и Клетвата са клоновете на войските, част са от бащиния дом  Пазителите са на съдовете и камъните, от коня прогонват, но и с милост поят!
Мидите в Тетиа от пътя са. Част от началото са и Атир, пазят дома. На африте от Светлината и Клетвата, вречени с думите са и с майсторски ръце. Вречени са от мъжете в Сидо с Клетвата, от Светлината са. На карийците пръстта (земята) от танеца е, братовчеди с мидите са. Великите миди дадоха им Енки огнения  и Словото. Виж,  затворените богове! Векове Управляващия Род пееше за божествените им лица, но да предвидят не можаха, седят имената на Светците единствено при акаите. 
Великите построиха камъните и името на мъжа Дид в дома. В Ило бяха пили, но замърсиха се. От клони през Вит е клона  на карите  даден, де вървят  лицата на маговете.
Направиха и дадоха Тие. Фиргия направена е от Титиа и принадлежи на хектите. За танеца казаха на аралите от Меон и част от куаните (руните) тръгнаха, де началните от Ила имаха ги.Излезли бяха от лидите, де избиха рода им. Управляващият Род от Тир отиде в Тиби. Излезе Мариам великата. Азон от истината полетя с думите, от клона на Слънцето и рудата е. Преродиха се бащините гроздове в малките (децата),  от Слънцето,  както бе предвидено. От  тази светлина е Рес преминал с войските направил за ден черните кораби. Построи се Надрур с барсовете (лъвовете).
Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Стефан Ганев, Даниел Калчев

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments