за страницата 333

Символика върху мечът на Туад (Царя на Царете) Кубрат приел името Тома

Посланието:

От пътя в четирите посоки на бащите от седемте рода са трите същтности- Дух, Душа, Тяло  на човека . Триединството от Бащата на Бащите е, чрез седемте стъпала за усъвършенстване на душата!

От трите същтности на човека е кръста на земята в Единият, от Слънцето е Колелото на Живота, а Короната дава се през вратата на Единият( Бог) чрез утробата и триединството.

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Всички права запазени!

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments