Розетата от Плиска е седемлъчна звезда,свързана с всички аспекти от  Познанието на нашите предци.Открита през 1961 година от археолога Станчо Ваклинов в старата столица Плиска и е датирана 7-9век.Представлява медальон с диаметър 38мм във формата на седемлъчна звезда.На всеки от лъчите са изобразени рунически знаци. Нейната функция до днес е загадка в научните среди и е обект на много спорове. Една от най-ранните интерпретации на надписа е на Е. Сачев, който смята, че розетата представлява част от конска сбруя. С помощта на чувашкия език той прочита следния текст:

“Тази амуниция за ездитен кон да се знае носи печатните знаци на дома. ”

Днес това мнение и прочит не се приемат от научните среди.

В. Бешевлиев допуска, че знаците и лъчите на розетата са свързани с познатите в древността седем планети, а розетата е служела за гадаене.

Неговата хипотеза е най-общоприетата към момента и съгласно нея различни изследователи дават свои четения на знаците върху лъчите на розетата.

Прякото обвързване на звездата на българите с планентите е приета в научните среди,но се пропуска важен елемент,че в същността си  тя има два аспекта на изследване физически и духовен. Тя е Енциклопедията на  нашите предци,завещана на нас!

В идеен план Звездата на българите , единствената  седемлъчна звезда сред познатите от древността ( Звездата на Маговете- Вавилон, Шумер, Звездата на Давид, Звездата на Изида и т.н.)  означава:

  1. За небе – Бог и придружаващите го Ангели ;
  2. За Земя – нейните седем същтности ;
  3. Човек – възвишен, богуизбран , възвисен ;

Розетата от Плиска е многопластов артефакт. В нея е кодирана цялата информация за нас  българите. Тя е Енциклопедията на нашите предци!

На 16.01.2016 година екипът на Руническите надписи-Тайната история обяви, че е открил тройната ДНК верига в Розетата от Плиска:

за сайта днк архив Руническите

Структурна формула тройна ДНК

Геном матрица

Първична ДНК матрица

Геном матрица 2

 

Както знаете ние сме продължението на тази платформа -Екипът2-Руните говорят. Новият стар екип стигна до смисълът на изображенията и първата информация, която е само насочваща. Предстои ни дълга  и упорита работа в следващите няколко седмици за да изведем информацията до край!

ЗА СТАМОВ ТРОЙНА ДНК

ЗА САЙТА ДНК ТРОЙНА СЪТВОРЕНИЕ

2017-12-28 at 12-54-39

По случай настъпването на Новата 2018 година  и изпращането на старата 2017г.  искаме да ви пожелаем по  наш уникален начин:

Да бъдете здрави, честити и благословени! Да разнасяте нашият БЪЛГАРСКИ ДУХ , да осветявате с него където и да сте по света, защото да си БЪЛГАРИН  означава да носиш:

КОРОНАТА НА ИСТИНАТА И ЧИСТОТО ПОЗНАНИЕ, кодирано в самите нас!

ПЪРВА ВЕРИГА:

От кулите построи се 2О(кислорода), от УО-Божествената енергия, скован е с водата по пътя и ОУ(земната енергия) . Кодовете от водата са , в клона на Тис, бащата на Утробата.  Свърза се Y(мъжкият енергиен аспект)  с Лилит (Луната) и морето.  От Сотис потече родът на Тис, М(матрицата) с О(кислорода) свързва се, прочети по У( игрека) .Родът потича от М( мРНК)  и У( мъжка хромозома)  долу се свързват, през кулата съединяват се със ОУ(земната енергия). Построява клона от кулата М, единствено с И(I) върви, М направена е от целувката.  В клона Ф(фи златното сечение) Т и И е извора, потича М и извива се на виждащите е Извора. Ил роден е от бащата, с утробата. В Идите де девойката потече И от У и пътя на 2О(кислорода) по тимоса.Потече М,И,Т , в Утробата земната енергия ОУ потече, скова се и тръгна.  Т,О,И,И, това е Домът,Т е връзката с Бога, и свързва се с Бога,! С и И крепостта на М са, клона ИИ , дом от Бога и Тис е! И, вашият И от Тис! Оста Ф виж на Слънцето, в Мидина(Магурата)  М от нас иде!  М извиква да се влее И( иРНК), пробива се с УО-божествената енергия от Тис.  Т(тРНК)  виж и И, Т оксит е на Л. Клон С(въглерод) де е към И няма от УО-божествената енергия.  Кислорода от Ило Л( лимфата)  и У кине(разделя).  Л,С,Л слот(хранилище) на ума са и сливат се с Т.  У, М, А( Аденин) сливат водата. Разбива(разделя)М   Л ,У записва . Посятото снема се по пътя. На Ил пътя брои се по О(кислорода) свързващ се с Т .От Или е Т, клона Т потече от Слънцето докато божествената енергия УО свързва се с Т и У(игрека) през времето, през окото построи се Земната Енергия -ОУ .2О(кислород), И,Т,О са колелото и завръщат се(кръговрат).

ВТОРА ВЕРИГА:

От домът на Божествената енергия ( УО)  потече ви Т и О(кислорода) , на Сотис от дървото потече на Тис дървото, на бащата от Утробата Т  излезе. Построи го и раздели го на три, разби У (игрека) . Той е бащата на

Утробата и онова Т е  водорода . Завръща се по клона Т в Земната енергия (ОУ) от кулите потеклото.

На душата код е кислорода (О). Потече от Божествената енергия( УО). Заровено по костите е знанието за У(игрека). От Господа построен е Л (лимфата). От Т и И построен бе Ил, от М бащиният кусна, от лозата в Кулите, от Л е извора, дели  се на три  Т в Ил, по пътя на Земната енергия( ОУ) извиха Ил, направен от М (мРНК) и преброеното разби се (раздели) .  У ( игрека) слят е с М, по сока се чете и обгрижва! Разбива(разделя )

се по костите, заровен е М, извиква( контролира)  потеклото М, събира костите , свързва ги! Т дели ги на три, извиква У казва( кодира)  на Л(лимфата). Единствен проход за И, Т, Л, А, М  е свързването на ( лимфата и информацията)    Л и И. .От свързването на Л и И излизат Т и У. Божествената енергия  (УО)  на У през окото поточе в Земната енергия(ОУ) . У в кост е заровена( гръбнака), с кислорода върви де И потича, което с потта( с течността)  се разпръсква по съдовете. По гърба текат де О (кислорода)  . От Т потича в И, Л . Кислорода с водорода строи, това е Божествената Енергия (УО) в локуса заключена е по клоните. Събира Л  и дели се на три   от И, Т. О( кислорода)  пробожда Т и с 2О( кислорода) влива се и записва по клона Т. Построява ОУ(Земната енергия) заравя по костите месото в мрежа.

ТРЕТА ВЕРИГА:

От Ил е дървото на девойката, от клона на Илос потече. Свърза с У(игрека0 чрез атома( Божията искра) . Построи се Х , в земната енергия е. От атома в Утробата  на У( игрека)  душата е! М пося се от Ила , И в Л е А(Аденин) . 2О (кислорода) и водата клона на М ( мРНК ) са, от Кислорода (О) сиянието на А потече. Свърза се У с А  в Утробата,М очите(знанието) заключва, М е мирото за У, а тимоса Л(лимфата)  е диска на водата! Водата записва, У( игрека, гръбнака)  чете и обгрижва! М извиква го, разбива го(разслоява) , завръща се от кулите по водата! Т от Ил с И, Л завръща се. Земната енергия (ОУ) свързва се с Божествената( УО) , сокът построен е с О( кислорода) и  И( иРНК). С Л(лимфата)  и 2О( кислорода) излизат костите заровени(обвити в месо) . Земната енергия свързват с Божествената. Заключват се с Т( тРНК) . От Слънцето е луковицата, заключва се с М(мРНК) , извиква У, разбива У . Т и И виж оксид са на Л.потичат в Утробата , потичат очите. Знанието от Т в Л е, от Божествената енергия( УО). От Ило в М завръща се, с О(кислорода) , Кислорода с А се свързва, мъжът виж е У(игрека) .Словото е,  М  и Д е водата му в Т. Кислорода е в  атома, нямат  го в Т, М,. Кислорода в М е , от Или е атома, в Л виж водата. Заровена е в костите, Ц(въглерода) от Ил потече, от силата на Кислорода(О)  излезе. , Дървото  от водата е, 2О( кислорода) е дървото на А и И,  в мрежа е.

Честита и Благословена 2018 година!

Екипът2- Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

( Всички права запазени по действащият Закон за Авторско право!)

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments