Малко Българи в днешно време се замислят за значимостта на делото на Кирил и Методий и влиянието на създадената Българска Азбука върху нашата страна и нашите братски народи, които по-късно са наречени Славянски. Какво би се случило, ако Солунските братя, вместо да отдадат целия си живот в светото дело, което ще направи България културна сила […]

Read More →

Едни от най-устойчивите митове в българската история е този за ролята на българите (разбирай прабългарите), славяните (разбирай местни племена сродни на траки и българи) и траките(разбирай местните племена с обща култура и език) в образуването на българската държава и народност. Този мит е типичен случай за действието на политическата конюнктура. Затова постановките на мита са […]

Read More →

Според Българската Асоциация и Божидар Димитров, началото на Българската Държава не е 681г. Враговете на Кубратовата България, я наричат Стара Велика България. Според историците и Уикипедия – Стара Велика България е ранносредновековна държава с владетел Кубрат, съществувала около 30 г. след 632 г. в зоната на северното Причерноморие — днешна Украйна и Южна Русия. Ако […]

Read More →

Сарматската конница – изображение от Траяновата колона в Рим Къде е родината на Българите? Според широко утвърдена у съвременните българи представа, древните българи, наричани в науката прабългари, са номадски, чергарски народ от тюркски произход, добрал се до Югоизточна Европа след столетно митарство по азиатските степи от Монголия до долните течения на реките Днепър, Дон и […]

Read More →

Бележка на Българската Асоциация – Под Славянски Племена се има в предвид – местни племена. Доказано е, че Славянството е изкуствено създадено понятие, с цел разделянето сродните племена. Защо има толкова Грешки в Българската История Определено смятам, че филмът „Хан Аспарух“, гледан още при появата му от 16 милиона зрители (т.е. по 2 пъти от […]

Read More →