Малко Българи в днешно време се замислят за значимостта на делото на Кирил и Методий и влиянието на създадената Българска Азбука върху нашата страна и нашите братски народи, които по-късно са наречени Славянски. Какво би се случило, ако Солунските братя, вместо да отдадат целия си живот в светото дело, което ще направи България културна сила […]

Read More →

Българският Светец от Рила Планина Свети Иван Рилски е един от стълбовете на Българското Духовенство. Благодарим Ти, че те има. Чудех се, какво ли би казал Иван Рилски ако е жив и за какво щеше да се моли – “Господи Събуди Българите, Нека си отворят очите и започнат да търсят и Действат. Нека да станат […]

Read More →