Връщайки се назад в славната ни история виждаме, че за да бъде една държава силна, трябва да бъде управлявана от силен човек, мислещ за народа си. От човек, който е обучаван през целия си живот за тази роля, който не е марионетка и проводник на чужди интереси. Човек с морални качества, тактически знания, изявен лидер, […]

Read More →

Това е Цар Тривелий, Канас Български, спасителят  на Европа Български Царе. Канас Тервел Спасява Европа от Арабската инвазия осми век Името на свети българския цар Тривелий Теоктист – цар Български е записано в „Списък на българските православни светци”. Приносът му за запазването на Европа Християнска е голям и това трябва да се знае от всички Българи […]

Read More →