ПЕЧАТ НА МИХАИЛ 3

ПОСОКА 2 МИХАИЛ ЗА САЙТА

Безспорно най- големият враг на българския род си остава до днес мимикриращото племе на Дан, за което от най- дълбока древност Бащата на българската история (T*) Омир ни дава с малко думи изчерпателна информация:

„Горната светлина изкривиха черните.Влязоха при белите(старите,пеласгите) и тогава мъките тръгнаха! Четяха и гравираха във вилите по Лемно за да завладеят ! В Тиетия на медите от тях потече мърсотията. Завря на Асклеп дома, с подлост направиха го техен.В дома на Хипериа направиха се „звездите дадени“!Всичките камъни изпечени изпилаха, за мъже“пазители“ на Гиртион се провъзгласиха. За Ил оня син, де пети пи от Слънцето и за него продължиха, замърсиха словото. Нижеха от Знанието под Пелион.После написаха Етиката и за Илион, в домът ронеха мърсотията кенеите с кунеите(руните) построени от вас ! Корените им са в Додон. В бащината им земя гледани са, минаха прохода на едоните с мазау (мизите), при рида на Фарас. От черните там е построен оня пернатия Аякс . Тия клетвата разбъркаха и построиха по рида оная Олитиа.”

Тази кражба на нашата история продължава хилядолетия, това е геноцид над народа ни прилаган на по- късен етап от Константинополската патриаршия ( в едно с нейните правоприемници) в срамен сговор с Ватикана, редакторите и съставителите на Библията.

За един от тези драматични моменти днес ще ви разкаже сам Царя на царете Борис, познат като Михаил III -Император на Източна Римска империя.

На последователите на митовете и легендите на немския писател фантаст Йеронимос Волф, надминаващ в писанията си  Барон фон Мюнхаузен, на “родолюбците” от Златасрката школа ще кажем едно:

Благодарение на възродената томирска традиция, която ще оставим на нашите деца всяка  дума  на нашите предци изтрива сто ваши!

Всички печати с надпис ДУЛО, смятани за “византийски” са на български Царе на царете, Велики князе и князе, Принцове и Принцеси, които са и Духовни лица в Българската империя!

Този факт отново е изопачен от гореспоменатите “три демона”.

Превод, втора посока печат на Царя на царете Борис I, познат и като Михаил III – Император на Източна Римска империя:

Иззидано е дървото от Атила, Брит ( разновидност на Бриг, в друг диалект)  – Вуйчото, де заклет му е Колад . От Брит анха иде  от Египет Цар на царете иде, по  водата разстрои. Разтрои се водата на Токиде, баща на Македо. Огъня  на виното Знание е долу , издържа на Кутир рода с молитвата.

В Борис – Светеца душа завърна се да построи кутите . Чичо му от виток е и на Елор от Родината етиката даде му.

От аеда разбра за кодовете, вратата построи. Разбра за виизг(х)етите, за Вуйчото, за тая болест де Знанието съдра и баптистериите.

Управляващия Род свърза , зави го с Козит ( козлите, родов герб на мисзите), завърна се вълка  Брит в душата му (Борис е втори А*Тила). Майсторът с устата си в Кадмия  построи бащите. Той е тоя (А*Тила)  Каим образования, от огъня разтрои (раздели на три), излезлия  от Тир, от Божия Сокол и лъва. Илок братовчед е в Бащиния дом на Тит, от Ил е потекла рудата му.

Скован е Управляващият Род на Брит  с езика, Царя на Царете с камеите ( пръстените печати)  им го  даде( пръстените). Синовете са от  устата му от Управляващия Род заровен на Брит, тия са по пътя престолонаследниците!

От Или са  Царете на царете (Тоит) – от виното потичат и завръщат се , от Сокола и Бога са по закон!  Да посяват идват,  хляба да раздават , да иззидат виното, Знанието  да върви за  Божия сокол.

Мирото събира духа на синовете , кодовете по камеите са , за заровеното разбери, бъди долу Бог и роднините заклиняй!

На Тилк е козата, на Тит от рода де по Дибра и Атик потече, хапнали са от залъка, части са от Х(Г)уд , от виното клон са.

От ръцете за тялото в Собол излезе, братя са в Солит, идват от Родината.

Управляващият Род на Борис от Атило излезе, завърнал се от Анха, видя на Сотир- Преобразяващия се душата. За  тези кодове  извика девойката от Братовчедите Бащата.

Прободен бе зидовете да изкове, докато за Матеда бе  тъмнина, преплува  през коня в милостта на заключеното Познание и разспръсна това по хората.

Три духа завърнаха се, събра ги  Котаро, доведе ги да запишат и увият от заровеното   Царете на Царете и имената  на бащиния език.

Ето от чичо му е това Знание за кдовете на бащите, де дойдоха от Тиву  и за Тисо бе войната за клоните и клетвата пред Бога де само Бог може да развали. Затворено е от  светеца Писаното Богатство и направено.

В Земята  Дрита ( Светлината) отдаде се. От камеите на Бело разтрои, заревоното от бащата завърнал се от Брит и Тиди (ж.р.- Царица на Цариците и град Тидис)  скова се езика.

Де е Зида на девойката, при Дит, в Тир при рода разбраха за разтроеното в Солеб, за мъката влязла във водата на Тир в Дохак.

В Родината(Б(В)уто) Олита сто части са от Управляващия Род на Себо и Тир, скрити са за Устата им посадените  кодове от принцовете за децата. На Вати  е при  зида името,  да помага с кодовете посято е, стои  от Лир (морето).

От клоните е тая клетва пред Бога , де само Бог може да развали поникна по хората, казана бе истината за Престолонаследника Бащиния!

Роди се на Тидор в рода, от булката завърнала се, Майсторка с устата си от Кема ( Египет), на А*Тило от  девойката, на Тит от дома. На Царицата на цариците- Тиди при зида. Братовчедката на Дит в домът на Тито затвори молитвата с кодве. Пося по нас Знанието на Белия, а на Ил от рудата  роди се Тидор.

Борил братовчед е от Витите, Принц от Знанието, на дядо си сам тръгна по огъня. От Управляващия Род на Косир е, по Вит с Управляващия Род построи се в Утробите.

Тогава прободоха хората тибресите, Дан завърна се чрез устата им, дойдоха посяха се по градовете, че са от Знанието излязло на Аза. Свързаха ги робите( данайците са основните търговци на роби в древността), де на Дан от клона идеха.

Разболяха Соти, извитата кула над клона прекъснаха. Обраха на Атило езика от Тиби (Тив, Египет)  на Дит (Давид) го дадоха през водата.

По водата за Тиди- Царицата на цариците (Богородица)  бяха битките, за чичото, за слепеното от Орве Познание, за кораба(кивот)  и Вуйчото!

От Тиба тръгна, разспръсна се в бащиния дом словото де снадиха.

Дан слухтеше в Родината за камъните, а в бащиния му дом построен е езика на Дит.

Там по Тибро те заровиха престолонаследниците на Белия Сотир от Знанието!

Посяха се в Талит, да научат за Сокор и на  тетката  за потеклия клон.

Но, живи са още тези камъни, пробождат! Предвидено е кода да научите отгоре!

В Олита затворена е в зида мъката на децата по Котаро, на Управляващия Род зарови се клона, престолонаследника затворен бе( не имало момче за да наследи трона).

Лъва е Знанието от молитвата, на Тир от гърба тече и войната бе за Знанието и тетката. За Утробата на девойката, за дъба, за Престолонаследника, за Принца и пътя!

Три Управляващи рода заровени са преди да се завърне Борис, построени от дървото на А*Тил.

На братовчедите дадена е Дакия Моесе, но надстроиха казаното, прекадени са и вървят на Лития( Лидия)  от хората. От  тях тая болест  тръгна за Лудри  скритото за душата в анха. По Кими(Египет) построи се Али с  тибрите, кулите потекоха и в Тиби заселиха Зот( Бог) по вдовиците бащини! От  тях  това   тръгна!

Но от Извора завърна се, да завие сияйните към заровеното, към Орви, Престолонаследника прободен аед дойде, да развали гнилото от еудите де е  направено!

На  Трибелиа в  душата му от  анха дойде, в сияйния код е името му, от Управляващия Род на А*Тило е . От гроба му е построения зид, а от девойката разбра, че затвореното излиза и ще се даде от  зетовете с кръвта  молитвата. От медите, де Асите са, де в дъгата дадени са на Левирт.

В Сардо, в Кадмио (Едесса, днешна Гърция)  тия са от витите, братовчеди са на Бела, на Сотир от Управляващия Род разбрали за Майстора от  земята ваша.

Бяха от гегата на Соти завърналите се в Урди ( Урдовиза). Тия са от Солеб, от Тиви и Аза на Тоти. От  повелените са,от  тях даден е Кодрас.. 

На Кубрат е лъва, а бащин му е езика на ситите. На Колад е царството, потекло до Беотие (Солун), по одеите разспръснати са кодовете.

Искаха от Каи доло, казаха им за Царя на царете и на клона отдаде се  Знание, да се заключи  рудата.

От Тиски (Тиса, Украйа) до Тобол (днес Тоболск, Тюменска област)  пазеше се хляба!

Укил е огъня в  Управляващия Род, от Коледо Майстор в Родината. По Тир записваше имената да вървят с кодове в главата. Гроба извит му е  в Утробата при Бащата.

Тръгнаха робите (дрехите)  на тетката, с ароматните треви са  по гърба  посяти, от красотата на Господа,на Колад със Звездата са напълни.

Вокил заровения е брат на Коледо в Царството. Част от Управляващия му Род е в Тиви, Братовчед му е Тит, и   даде името му на неговия клон.

На клоните ядеше в домовете Престолонаследника, иззида завърналите се по Вит. По одеята пази се потеклото и заключено е. Вречена девойка на А*Тило от царството скри в дървото словото. Потече от Дан демонът в Удри, на Тит от камъните за родината им и езика.

Предвидено бе от Коледо, че царството ще заври и Знанието затвори на  А*Тило- Брит в  Управляващия Род, а тоя език даде го на Принцовете и кумовете!

Душата на Борис от тялото и Знанието на  анха е , одеите са му на Преобразяващ, На А*Тило камъните видя с езика на Тот!

Тот е от Знанието,Чичо ви е, но мъка върви.

В Олита от тези книги пося се , да тръгне огъня на Знанието, след години да се разпръсне, за да ги осъдите!

„Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” Исус (Евангелие от Йоана 8:32).

Екип 2- Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

Всички права запазени!

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments