ПЕЧАТ НА МИХАИЛ 3

“Тия са от Управляващият Род , Звездите!Борис от Управляващият Род на Учителите е! От А*Тила Вуйчото! От Бащата Котис потече, от виждащите в Пулии( обл. Пулия, Италия). От Домът на Вълка построен (Рим) , от заровените сити! Тръгнаха  де е Олита, от преплувалият род на сирите( белите сирийци). Записа Управляващият Род (Дуло) при гроба на Илос , по пътя скова ги и тръгнаха клоните на кутите! Кулата на тиата конника е, Учителите от  Ариите са,  де бяха по пътя на Илос,  вълците от  Тис са!От ръцете им бяха  в Солуб, от Пития разделени на три бяха. В  Солуб  от Царя на Царете дървото им потече и  от Титиа. Тиодора от Вуйчото дадена е, от вълците е, от Тиди , от разделеният на три род в Солуб на Пития. В Царството разпръсана пътищата до Вида  съедини ги, напряко (скос) през Вито( Витиня) .Посади от  Учителите тук , по утробите, на бащите мрежата да дирят! Разбраха Управляващите Родове на Борис за водата, че е от сидите( еквивалент на ситите) , от водата на Илос, на Пития от кулите , от разпръснатите икси. Беше в Солуб,  за записаното разбра . В Остия Учители от Управляващият Род очите (Знанието) му  отдадоха! От Сати( описва подмяната на Египетската династия при Сети V)  pотече огънят. Дървото  изпилиха( заличиха)  потекло  от  рода на Борис, даден  тук от Господа,  иудите. Дувара( стената) построи при Домът на Илос. Учител е от Управляващият Род( Дуло), Знанието изви и преброи полето! Тидора от кодовете на тата е, от Управляващият род на Усир дървото в Солуб изви отново от заровените клони!  Девойката от Учителите в Пилос записа мирото на дървото, Роди се от Вуйчото тиата на сидите!  При вратата на Солуб виж, там са свитъците половината! Потече Управляващият Род (Дуло) от Бога. За ситите, за Вуйчото, за Бащиният Дом, за Тир  изви се.

Дит (Давид) Учителите от Управляващият Род открадна, построи градът на Орви( Построеният в Йеросалим „Божи” гроб). Похулиха ви тия, от  кастите са клоните им(куреши,  курейши). Извика разпръснатите родове на  Тис яздейки.  В Рила построи се Управляващият Род  от Слънцето ( ИУИ- IYI) при  гроба! Във Влиора (Вльора, днешна Албания) разспръснатите от Пулия са, за виждащият разбраха, от клона на А*Тило, Вуйчото от Тис и Орви. Построи се Словото , записаха го от  Олита( Полша) , де от клоните в Итака (Крим) построена бе , от Ил  са в Плоси( Плиска)  на сияйните от  Словото! Направиха кандилата с камбаните половината клони да пишат, та  да бъдат от Атома , иудите прободоха молитвата . В домът на вълка крепости разспръснаха заровиха се де е Олита водата потече им и прескочиха ви иудите.Те дойдоха тук обратно на човека зверове бяха за Божият дух , да пишат различното за мирото с робите преплуваха шестимата слуги. На Тис ситите със  словититите различиха,  свързаното  уби   държавата, обратно на човека зверове са  , на сияйните честта нямат. От  ъглите на устата на Дит е  заровеното , изви че е от Исо и с булото( плащеницата) сля се с рода му! Раздели се на три  тръгна за  булото разспръсна се от  домът на Дит със словата и така водата му се роди! Но гроба е при рида тоя на кутите , преплува през Ида и от Соти раздели се на три  и записаното запечата се , на три разделено е. Да пишат в Плосоди( Плиска)  засяха се. От всяка стрна на  Мило потече от ъгълчетата на устата й , с пръстите си разспръсна  в Домът за Господа и Иси, Усир със вилата ще дойде за иудите , които Тир разболяха, за   Дит е   водата. В  Итак потеклите  клони от Итак в  Таскос  извиха се, Продължиха да хулят да вият за клоните и да мърсят, пишеха слугите на Дит . Преплували шестимата разспръснаха в Домът , в домът тия чекорите бяха!  Потекоха касетите(елкулпионите)  в Тива за булото на Орви , преплувало с хората и Таита(кивота)  докаран от Дит. Тогава слитъците де във  водата са с ръцете си ги извиха , от мърсотията мазна  преброеното слепи се, Тис  е Аков( Яков) ,  Тис заковаха.  В Домът е гроба, на отишлият Отис, слуга отиде та клона да замърси с пръстите и силата,  да се затвори мрежата на сидите(ситите) .  Във Влор потекоха тръгна част  преброени със стоманата(мечовете)  , в полето събраха се с тръбите  да прободат идеха с  конете Дит.  Преплуваха от Тид, Рови през водата. За замърсените служители при Илирите в Саола , е  записаното, за  белята  построена на иврит. Записаното излезе от Олита , в клона на Итако построиха пръстенът на Плоси та сиянието да бъде разспръснато!”

Всичко това е описано в новата ни книга преди да излезе информацията от печата на Царя на царете Борис Михаил!

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов, Мила Салахи, Патриция Кирилова, Поли Паскова, Стефан Ганев, Николай Иванов и Даниел Калчев

Всички права запазени по действащият закон!

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments