Резултат с изображение за Saida Libanon

Сидон(Сайда),Ливан

Войските на светлината – посветените на цар Есид създават при Моидрои знаменитият град Сидон (царство Сидония,  днешна Сайда, Ливан). Там майсторите на Знанието са изградили обител и са се врекли в словото.

„Сидонците се обявяват от историците, че имат превъзходство в различни видове изкуство, както говорят и думите на Омир.Освен това те култивират науката и изучават астрономията и аритметиката, към които са ръководени от прилагането на цифрите (в сметките) и  плаването през нощта, всеки от които (клонове на знанието) се отнасят до търговеца и моряка” (Страбон, география, книга XVI.).

Сидон  и Тир са най-древните финикийски градове. От пристанищният град Сидон и други финикийски градове се създава великата търговска империя в Средиземно море. По сведения от Омир в Сидон се е произвеждало стъкло и различни стъклени изделия, оцветители за лилав цвят, а жените са били изкусни в бродерията. В Сидон започват да секат едни от първите монети,първите пари в света.Според Диодор за т. нар. „таласократии” (владетели над морето)  финикийците са  оставили най-трайни следи в мореплаването в историята на цивилизацията. Финикийските мореплаватели са стигали до всички брегове на Средиземно море, до Испания както и отвъд Гибралтарския проток до океанските крайбрежия на цяла Африка.

„Големият брой и величина на колониите и градовете им са доказателства за морските им умения и мощ.” (Страбон, география, книга XVI.).Те са известни в древността, като леуко-сирийци (или бели сирийци) и с това име са ги отличавали от останалите сирийци, което не е заради цвета на кожата, както е известно.Трите града Тир, Сидон и Арад са се наричали Триполис или Триполи.

Белите сирийци са почитали едни същи богове, както останалите тиреи. В ареалът на Триполис е имало светилища на целия Пантеон от богове (повечето от тях обожествени тирейски царе-първожреци след смъртта им), включително на Асклепий и на Джоув високия дъб-свещено дърво за нашите предци миСзите(родените да строята), но:

“На всеки девет години, както казва Платон, се изкачиха в пещерата на Юпитер (Зевс б.м.), получаваха обреди от него и ги предадоха на хората.” (Страбон, география, книга XVI.).

Царете са се допитвали и до Пития – това е името на всяка една  посветена жрицапророчица на бог Аполон в неговото светилище в Делфи, в подножието на планината Парнас,какви обреди и норми би трябвало да следват или обнародват на управляваните от тях тиреите.В тези мистериални обреди са кодирани както духовната култура, така и обичайното право на всички тирейски родове и племена независимо от името, с което са известни в древния свят. Уеднаквяването на мистериялната обредност и повторното усвояване  на знанието от автентичните писани камъни и реална заплаха в родната земя са причината за периодичното завръщане на отдалечените тирейски колена на Балканите, в Едем.Много пъти обаче те са придружени с военни сблъсъци с техните пазители на родна земя.

Пития когато е давала предсказания е сядяла на триножника на Аполон в храма,според някои древни автори дъвчела дафинови листа (само това са успели да видят данайците), а най-вероятно  предварително е пиела вино с билки и след това е изпадала в транс (изпратен й от Аполон). В състояние на транс е  давала предсказания на тирейските царе дошли да се допитат до бога. Речта на Пития била „неразбираема и несвързана”, думите й са ги тълкували „специални жреци-тълмачи” – тук отново се сблъскваме с неосведомеността  на данайците-  т. нар. „жреци-тълмачи” са от най-висока степен посветени и е било необходимо тяхното колективно познание да даде верния отговор на всеки един цар на тиреите.Как следва да управлява своето царство и какви обреди да изпълнява. Избраната за Пития  е трябвало да бъде девственица до края на живота си – смисълът на избирана пожизнено жрица-девственица е символ отново на чистотата на учението, на нейното вричане в завета да пази учението чисто.

Едва ли е изненада за някой, че тиреите от Сидон (това се отнася за всички тирейски народи) са последвали Исус Христос, тъй като тяхното учение и мистериялната им обредност е изключително близка да Божието слово.

Дълбоко вкоренената невярна представа, че сме опознали  Божието учение от Константинопол е същата опашата лъжа,както и за българската писменост  на наследниците на данайско-ахейското племе – за „Вавилонската кула” от лъжи на това племе има безброй исторически факти, които днес  я сриват до основи.

Който има очи да види и който има уши да чуе  от българските учени!Нека казва и пише истинската българска история!

„Мнозина от Сидонското окръжие, станаха последователи на Христос” – Мк. 3:8. „Самия Исус посети страната им” – Мт. 15:21-28; Мк. 7:24-31. „Много от тях дойдоха при Него в Галилея” – Лк. 6:17.

За ранното християнство и българската писменост на предците ни споделяме написаното в трудовете  на проф. Ганчо Ценов, проф. д-р Асен Чилингиров и проф.Георги Сотиров относно историческата истина.

Когато говорим за покръстване на българите от цар Борис I – Михаил или за популяризиране на азбуката от учениците на Св.Св.Кирил и Методий по нашите земи става дума единствено и само за реформиране на нашата Църква и съответно за  книжовна реформа по вътрешно- и външно политически причини, което не е предмет на нашето изследване.

По повод на българската писменост само ще отбележим, че т. нар. „древногръцка азбука” се състои изцяло от древнобългарски букви (познати ни  от коптската азбука като „кирилски букви”).Това са разновидности на финикийската азбука и по аналогичен начин стои въпросът за латинската азбука (взета също от финикийският вариант на българските букви) – това е обяснението  защо всички  тиреи  могат да си служат с „древногръцки букви” или защо могат да ползват латинските букви, а не поредния мит на плагиатите на нашите предци, че тиреите  (етруските, келтите, галите и пр.) са безписмени.

Това обяснява, че българският език и съответно писменост са аналитични,т.е. усъвършенствали са се хилядолетия наред  или казано по друг начин са много стари.

 

 

КОПТСКА АЗБУКА 2

Патриция Кирилова в своята статия „Защо нашите букви са по-древни от солунските братя ?ни съобщава интересн факт от лингвиста Майкъл Еверсън,който работи в сферата древните езици да влязат в компютъра: „ Работейки с приложения, които са базирани на коптско – гръцката езикова връзка, прехвърля един и същи надпис от коптски на гръцки и на кирилица. Резултатът:На гръцки текстът е нечетим, на кирилица е четим”. Изводът на автора: “Коптски читател би намерил текста на кирилица далеч – далеч – по-лесен за четене, отколкото гръцкия. Не предлагам Коптския да се обедини с кирилицата. Но предлагам връзката им с гръцкия да бъде отменена.”

Екипът2-руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments