През 30-те години на ХХ в. в бившето село Вознесенка (днес гр. Запорожие Украйна) където е било т.нар. Вознесенковското възвишение  е открит малък некропол под формата на правоъгълник със страни 82х51 м, защитен от каменна ограда са открити 30 гроба и множество артефакти: обгорени ризници, желязно оръжие: бойни брадви и саби, войнско снаряжение, колани с богати апликации по тях, конска сбруя и много повредени златни обковки на седла, колчани и калъфи за лъкове.

 

В некрополът е имало цилиндрична яма с дълбочина 90 см и диаметър 70 см, където са открити 20 железни стремена, метални части от конска сбруя, три забити в земята железни палаша (прав едноостър меч, предтеча на сабята). Също са открити около1500 златни апликации с орнаменти, токи от колани, златни накрайници за колани, силно повредени сребърна релефна апликация на бягящ лъв, както и слитъци от растопен метал, остатъци от амфори, брони, гвоздеи. предмети от благородни метали, повечето от които разтопени най-вероятно от огън.

Сред скъпоценните предмети е открит запазен от огъня сребърен орел с оплетена в краката му змия. На гърдите на орела има монограм(родова тамга), на крилото на орела има звезда и три „гръцки” букви според академичната общтност,вписани на гърба на птицата има 12 шипчета подредени в две успоредни редици по 6, на опашката – силно повреден двуреден надпис,на гърдите монограм(родова тамга) на българският Цар Астир.

Колкото и да е повреден надписът на опашката е запазена титлата на владетелят САР!Тази титла съществува от времето преди Шумер,както ни описва доцент Явор Шопов,но първо се споменава от Омир в скритият текст на Илиада:

„Тогава за първи път се употребява титлата „цар”, под формата „шар” в един надпис на кутите, където той самият се титулува: „Аз, могъщият шар на кутите, владетел на четирите четвъртини на света”. Тези глинени таблички са намерени от проф. Хил Предчет от Университета в Пенсилвания, към 1910 г. са публикувани в цяла книга и съдържат най-древната версия на библейската история за потопа, която е с около 700 години по стара от шумерската версия. Той твърди, че всички останали версии са преписани от този оригинал.”

ЗА САЙТА ОРЕЛ ОПАШКА 1

ЗА САЙТА ОРЕЛ ОПАШКА 2

ЗА САЙТА ОРЕЛ 3

ЗА САЙТА ОРЕЛ 4

Открита е и втора по-малка яма с диаметър около 45-50 см и дълбочина 1 м съдържаща три стремена и три ножници (кании) аплицирани със злато за палаши. Около ямите които явно са представлявали култово място за извършване на обреди е имало каменна ограда под формата на кръг с диаметър 9 м, а целият комплекс представлява правоъгълен площад с размери 62х31 м, обграден с вал изграден от пръст и камъни. Около ямите са открити повече от 800 фрагмента само от животински, предимно конски кости и парчета от счупени амфори

(Виж Ж.Войников, Орелът на Аспарух и митът за погребението във Вознесенска).

Нашата теза е, че откритите артефакти във Вознесенск, Украйна не са от истинският гроб на великият  български Цар Астир. Това е кенотаф свързан със значимо събитие за първия Управляващ Род, най-вероятно е свързано с негово възцаряване за Цар на българите. Гробовете на всички български владетели не трябва да бъдат търсени извън Балкански полуостров – изконната българска земя, за която са водени безброй войни. За българските владетели от първия Управляващ род тази земя е свещена и никой българин не би нарушил волята им да бъдат погребани в нея.Ако не имало възможност да се пренесат тленните останки на нашите владетели то са пренасяни техни вещи със сакрално за самите владетели значение!!!

Прието е азбуката, с която е изписан надписа върху сребърния орел да се нарича „древногръцка” азбука.  Независимо от приетите несъстоятелни постулати в световната история за „древногръцки” племена, за „древногръцки” букви и пр., нашата теза е, че в древността не съществуват „древногръцки племена”, а още по-малко древногръцки писменост, тъй като гръцката нация се формира едва през XVIII-ти век, като проект създаван от Цариградската патриаршия в сговор с Ватикана стъпка по стъпка в продължение столетия (Виж „Роди се Елада” от поредицата Илиада -Криптиада). Въпросните църковни институции са причината най-древната и древната световна история да бъде подменена и невярна по-същество за да прикрие удобните за тях редакции на учението на ИСУС( Орв(ф)е).

Много изследователи на историята са подценили мащабите на подменената история, поради деликатната религиозна тема, но колкото и да не желаем да коментираме я коментираме, за нас истината за българската история е най-важна.

Този проблем не го създаваме ние, този проблем е единствено и само на Цариградската патриаршия (днес Вселенска патриаршия) в сговор с  Ватикана.

Най-големите морални и материални щети от подмяната на световната история от двете църковни институции са нанесени на българският народ и на българската държава, създатели на Великата българска цивилизация.

Ние, не се страхуваме да казваме истина за световната история и най-вече за историята на нашите предци. Време е всеки да си плати за греховете, време е за истината  и Божието възмездие.

Надписът на сребърния орел на Цар Астир е:

От Господа на Астир е царството (купът) и от сидите.

Когато става дума за сидите се има предвид, че става дума за родословието на българите,  за третият  син на Адам и Ева – Сит.

Това е изключително важно за истинската история и родословието на българския народ, тъй като „трите демона” за които ни говори Преподобни Козма – бесът, ни подменят както историческото минало, така и родовата памет.

Първо, редакторите на Библията волно или неволно са записали името Сит вместо Сид. Името Сид през следващите векове в християнските и други писания , като цяло е отрицателен образ.

Второ, в Евангелието на Лука, когато се коментира родословието на ИСУС се споменава Сит (Лука 3:38).

Трето, ако приемем подмяна на името в библейско-археологичен план  раждането му, което съответства на началото на т.нар. урукски период  от историята на Месопотамия, а смъртта му съответства с Лагаш, където можем да говорим за историята на древни български царство.

Освен това Сит се свързва като праотец на анореите – български племена, т.е. народите на Вавилон,   Мари, Угарит , Финикия  и  Ханаан  трябва да се откажем от  историята на всички тези древни български царства, за да се обслужат редакторите на Библията за създаването на тяхното Старо царство.

Истината е, че тяхното Старо царство е създадено от куреши (qureshi). Куреши е  индийска подкаст, слизаща от Касби (Kasbi) в Северна Индия – по никакъв начин не сa свързани с арабското хашимитско племе, нито с неговите клонове – които първоначално,  във война с българското царство в Себа (Сана, Йемен) го превземат.

Във въпросната война от 33 български рода са избити изцяло три рода.

В Йемен курешите създават юдаизма, впоследствие  успяват да подменят в Египет династията на фараоните при вдовицата Таусерт, кралица или фараон Мернептах- Сиптаха чрез преврат оглавяван от военно началника Усерхаура Сетепенра Сетнахт съвместно с военният египетски елит, който се възползва от съперничество между Таусерт и сина на покойният  фараон.

Сетнахт е баща на Рамзес III( това се потвърждава и от ДНК анализа на Рамзес III)

. В библейски Ханаан (посолената земя) има войни между египетската армия – подчинена на фараонската династия на курешите и българските племе, в този ареал е и превземан Кааб (Йерусалим).

Старото царство за което пише в Библията не е имало, затова  изцяло споделяме тезата на израелския археолог проф. Израел Финкелщайн и Нийл Ашер Зиберман в бетселъра „Библията се разпада” („The Bible Unearthed”) издадена през 2001 г. и в следващата книга на проф. Израел Финкелщайн „Забравеното царство” („The Forgotten Kingdom”) издадена през 2005 г.

В случаят става дума за обективно научно изследване на двама видни учени и изследователи, затова ще се придържаме към него, а именно:

„Съдържащата се в Библията историческа сага за срещата между Авраам с Бога и неговото пътешествие в Ханаан, до избавлението от Мойсей на децата на Израил от робство, до разцвета и падението на царствата Израил и Юдея – е било не чудесно откровение, а блестящ продукт на човешкото въображение.”

Откритите за повече от 70 години разкопки основно от израелски археолози в тези краища артефакти са доказали, че огромната империя на Давид и Соломон всъщност не е съществувала. Тя е плод на въображението на редактори на Свещеното писание. Не са открити никакви археологични следи от съществуване на това митично царство в ранния железен век на Палестина. Пелешет това са пелазгите или българите, но те са в царствата: Ебла, Финия, древна Сирия, Села (Петра), Хегра (Madаin Sаlih) и пр. и не се отнасят за древна Палестина, както са мислели древните юдеи. Именно с Пелешет са назовавали „страната на филистимците“ или по-точно царствата, които отново твърдим, че не са в ареала на древна Палестина. Може би, както образно се изразява проф. Израел Финкелщайн за редакторите на Библията това Старо царство е  „на небесата, но не и в земята”.

Обективно разгледана историята в старозаветният „Изход“ някои събития реално са съществували, но в съвсем различно време.

В „Юдейските древности“ на Йосиф Флавий и в Трета Книга Царства се споменава за похода на египетския фараон от XII (вероятно либийска) династия Шешонк I или Шешенк (Шишак или Сусаким) към Йерусалим през 926 пр.Хр. Определено древна Палестина е била в сферата на влияние на египетската държава.

Създатели на царството в Крит са сияйните българи. Те са от Великият учител Тир, от виждащите се пада техният клон. Тръгнаха (потекоха) след потопа от Ида (Родопа планина). Царството – Кучето е кучешката звезда, която свързват с полученото познание от тях –  построиха в Крит.

Кут(р)ите – едно от названията, които ползват българите – са от ситите(първожреците), в бъдещето и през времето.

От познанието (пояса) са научени (посадени) в  мрежата на Великият Учител Тис и от вречените с клетва да пазят и разпространяват чисто познанието.

Цар Астир  е от кутите (българите), от петата династия на първия Управляващ Род (петият Соди се употребява за Управляващ Род или Българското царство), който е управлявал (построи) царството на българите. И тук беше свито петото царство на познанието (звездите,знаещите българи).

Българите са разбрали за помазаният ИСУС и в царството (Сидо) са се покръстили (напоиха). Отново са преплували Средиземно море и са пристигнали на остров Итака, а след това са се разпръснали тук – земите на Стара Велика България – където са създали петото Българско царство (петият Сидо) на виждащите (познанието) от кутрите (българите). Тук са създали (направиха) родовете (клоновете)  дошли от сияйният пояс –  наричан и златния полумесец (Месопотамия, Египет, Леванта).

На убитите (падналите)  и родените (потеклите) български владетели, които водят родословието си от Великия Учител Тис тук са гробовете – дебело подчертаваме в днешна България, защото това е свещената земя, за която са водени безброй войни, с изключение на Цар Самуил (знае се по какви причини).

Всички изследователи на българската история трябва да знаят, че независимо къде са починали или убити български владетели от първият Управляващ Род тленните останки са пренесени и погребани тук на родна земя, за която безсмъртния Омир пише, че е Едем! Това, че днес не знаем точните  места на техните гробове в днешна България не е толкова важно(…а може би ги знаем!!!?), когато времената станат по-добри за археологията и се появят съвестни български учени  и точните места на погребенията ще станат известни и ще бъдат оповестени.

Нека престанат някои „учени” да сквернят паметта на българските владетели, като носят пръст от чужди земи, нищо не ни пречи да се подбере подходящ терен и изгради в столицата Пантеон на велики български владетели, където можем да отдаваме почит по повод техни годишнини.

България е създадена (направени) от родовете (клоните)  на Великите Учители (колобри). От вуйчо им Прит са създадени (извити) родовете за да опознаят учението на Великия учител Тис. За да пишат за душите построени и подготвени (изпечени) от Великия учител Тир. Ръководени (посадени) и са покръстени (в кръста са извити) от времето, когато принц Астир е обявен за престолонаследник на петата династия на първият Управляващ Род.

От Родината (по-голяма от днешна България) по водата са се разпръснали (скитащите, скитите) до пояса на красотата – остров Кипър.

Преобразени(Сатир, получили познанието) ще вървят по пътя да предадат знанията на всички народи. За да спрат потеклото от звездата на иврита.

Написаното е на вати (ватана,нишката), че Българското царство (Сидо) ще се роди – ще пукне образно казано, както пъпката  на всяко растение. Българското царство (купа)  виж,  посят е и за него се грижат (затворено е) Исеите,есеите – учените хора, хората на писаното слово.

Огънят(Сати) – символ на познанието – по земята на Илирик – Тив(б)ро е едно от наименованията на българската земя през ранното средновековие – се роди (пукна).

На Орве – Орфе (й) – от българското царство, от земята (купа) се разпространи (посяха) познанието – звездите са наричани символично различните клонове на познанието и българите. Тогава се роди(пукна) Учителят  ИСУС – Исе  е от гроба на Орве – символично казано е прероденият  Орфе(й). И преплува словото за да се събере за клетвата пред Бога,  де само той може да развали и да я даде беса – Исе.

С  Вати (ватана,нишката) е изписана историята (нареден е) на българския народ (купа)  да се прочете (потече).

Израсна Учението на ИСУС (порасна Исе) и баща беше за събраните, от кутите ( кучетата,българите) и разпространяваше се (върви) – клетвата пред Бог (бесата) от този Цар. Той, от петата династия на първия Управляващ род ще бъде Око (Ириса) на вуйчото от рода (клона) и потече знанието (окото) на Адиб и пояса на слънцето.

Цар Астир  идва с познанието на звездата  Сириус (Соти) и той е от рода на вуйчото. Израсна (порасна) с учението на ИСУС (Исе) и ще бъде съчетана (събрана) с  познанието на Бащите: Великите учители Тис и Тир. А*Тила е родът на вуйчото,  Царят на царете – Тоад – А*Тила на бесите стана (тръгна) цар.

Тоад е титла в различни царства на български царе в различни епохи и много древна българска традиция на Управляващия род, среща се като Върховен цар, например: Шахиншах (Персия), Махараджа (Индия), Върховният крал (в Ирландия, в Шумер – Нам-Лугал), Висок крал (в Шотландия, Англия, Литва), Най-могъщият крал (в Етруски царства, Грузия), Най-великия цар (в Корея – Тайван) Върховен Бог (Янг ди Пертуан Агонг в Малайзия), Великия крал на Ямато (в Япония), Император на Етиопия, императорската монголска титла Каган и пр.

Уточняваме, че в някои случаи народът може да не съвпада, като етнос с управляващият род.

Българският Управляващ род от неговото създаване е известен с познаване най-висшите тайни на Познанието, а не с претенции за „синя” кръв – имаме достатъчно сведения за това обстоятелство.

Българският Цар от петата династия на първия Управляващ род е Око (Ирис) на познанието от рода (клона) на вуйчото – Царя на царете А*Тила.

Разпространи (потече) знанието в Адиб, древен Египет – днес е популярен с неговия гръцки вариант на името Абидос – и създаде царството (направи пояса) – тук ясно е посочена връзката между първия Управляващ Род на българите и Управляващия Род на Древен Египет,т.е. че са един и същи Управляващ род.

Тази тема естествено подлежи на самостоятелно изследване, тъй като историята на Древен Египет независимо, че за нея е писано изключително много има артефакти, вкл.папируси със списъци на фараони от пред-династичния период, които умишлено се избягват, защото в артефактите недвусмислено се говори, че древните египтяни (също както древните българи) смятат, че тяхната цивилизация всъщност е наследство от Богове (древните българи ги наричат Велики Учители), които не са от Земята, а са дошли от небето (древните българи посочват Сириус).

Има някои публикации на наши учени, които с уговорки коментират, че ранната обредност и култ на Древен Египет и обредността и култа в Древна Тирея (популярна, като Тракия) са сходни, зад която теза и ние заставаме, без да твърдим, че има обстойно и задълбочено изследване по темата. Ще отбележим само, че когато разглеждаме тема за Древен Египет  отново се сблъскваме със  зловредната подмяна на имена и като цяло на обредността и култа от Цариградската патриаршия – най-злия „демон” от „трите демона” за които пише преподобни Козма евнух – покръстил в учението на ИСУС българския Управляващ Род при Цар Кубрат и българите.

От виждащите са даровете изписани (построени) чети по съдовете, за да знаят родовете (пият клоните). От ИСУС (Исо) е  дадено учението, от  единствения Бог (единият).

Не сменяй  и не унищожавай (пробивай) построеното! От ИСУС – Исо е даденото да пият! На  Великите Учители, виж учението на ИСУС, от радостта е напълненото! За Патира  прочети от Соти (Сириус), от Бащите идва!

На виждащите  българи по кодовете прочети. За Орво – Орфе(й) сита(сидо) разбери, по съдовете прочети. Върви през морето (водата) и с питане кодовете събери от всички български родове!  Цар Котис де Рим (първото име на града-пристанище е Остия, но с течение на времето наносите на река Тибър са го отдалечили от морето на 70 км) е построил помощта на свещената геометрия (с въжето), за  писаното слово по съдовете прочети. И запечатай прочетеното за вречените в Учението на ИСУС през морето (по водата) и опознай – тръгни към – себе си и се усъвършенствай!  И на Орво – Орфе(й)  знанието (съшия път)  посей в българските родове (клоните)!

Създаден (посят) бе ИСУС – Иса за да изчисти подмененото (смененото) учение! Патир от висите е  по съдовете прочете и записвайте ! Знанието на Великия Учител Тис е подменено (смени), но пак в българските родове (клоните) има останали (запечатани) остатъци (трици) от това знание! Съхранено (оградено) е от висите(виждащите,еквивалент на бесите)  знанието, което са написали Бащите за ушите на българите!

Тогава дадоха от писано слово – учението за четене, през  морето (водата) е словото от съда! Ще бъде съшито знанието,  ако на Учителите излезе словото за Бащите. През границите на българското царство (оградата) ще тръгне знанието и ще се даде за да  се построи отново!

Построеното да не се изменя! Девойка ще прочете това, което идва от Господа! Виж ИСУС – Иса е от домът на Тот(връзката на Тот с българите)  и в домът е посято знанието за българските родове (клоните) е посято от Тот(с азбуката му) знанието.

Във Великото Царство (Туад) да не се подменя учението, пази го! От същият български народ (дърво) е и попа Сотир прочети даденото знание.

Започна да се променя от попа посятото знание за българските родове (клоните) от великият бащин дом.

Опростено ще бъде, ако съберете и съшиете събраното(купа) знание от Соти. И ще се възприеме от ума ви и ще изчезне тъмнината и ще се разпръсне то. Ще ви прости Бащата Тис и знанието ще се разпространи. И разказвай за прочетеното от окото ( знанието от звездите.Някои текстове се четат с проекции) това е!

Превод:

Монограмът се чете във всички посоки(от цар на четирите посоки), като се върти по посока на часовниковата стрелка и е с двупосочно разчитане(от ляво на дясно и обратно,начин на проверка).

Писмото е комбинирано между азбуката на Тот и древнобългарските руни(вати).

Това позволява на много малко разстояние да се записва максимум количество информация.

ЗА САЙТА ТАМГА АСТИР 1

ЗА САЙТА ТАМГА АСТИР 2

От Господа на Астир е купът и от сидите.

Водят се от Крит и сияйните те на Тир са. От виждащите пада им се техният клон. Потекоха в Ида. Кучето построиха те на Крит. Кут(р)ите са от ситите(първожреците), в бъдещето и през времето.

От  пояса посадени са в  мрежата на Тис и от вречените са тук .

Царя от кутите  петият Соди построи. И тук беше свито петото царство на звездите. Разбраха за помазаният и в Сидо се напоиха(покръстиха).

И пак преплува и разпръсна се тук от Итака в  петият Сидо на виждащите от кутрите. Тук направиха клоновете дошли от сияйният пояс.

На падналите и потеклите от Тис тук са гробовете.

И тук  де са направени от клоните на адептите са.

От вуйчо им Прит са извити за да се отдадат на Тис. За да пишат за  душите построени, от Тир изпечени са.

Посадени са от петият и в кръста са извити.

По водата от Родината е, от разпръснатите са, де пояса върви.

Преобразени ще вървят по пътя. За да спрат потеклото от звездата на иврита. Написаното е на вати(ватана,нишката) и от Сидо ще пукне(отвори).

Купа  виж посят е и затворен от Исеите. Огънят(Сати) по Тив(б)ро пукна. И на Орве от купа пося се за звездите. Тогава Исе  от гроба  пукна(роди) се и Учител е. И преплува словото да събере за клетвата пред Бога де само той може да развали и да я даде(беса).

С  Вати(ватана,нишката) нареден е купа  да потече. Порасна Исе и баща беше за събраните,от кутите върви бесата на тоя Цар.

Петият ще бъде Ириса на вуйчото от клона и потече окото(знанието) на Адиб и пояса на Слънцето.

Астир от Соти иде и  той от вуйчото. Порасна с Исе и ще бъде събран с Бащите.

От вуйчото е Тоад, на бесите тръгна цар. Петият Ирис  на вуйчото от клона.

Потече от знанието на Адиб и пояса направи. От виждащите са даровете построени, чети по съдовете, за да пият клоните!

От Исо е  даденото, от  единият.

Не сменяй  и не пробивай построеното! От Исо е даденото да пият! На  Великите, виж, от радостта е напълненото!

За Патира прочети от Соти( Сириус), от Бащите идва!

На виждащите по кодовете прочети. За Орво сита(сидо) разбери, по съдовете прочети.

Върви по водата и с питане кодовете събери!

Котис де Остия построи с въжето за  съдовете прочети.

И запечатай прочетеното за вречените по  водата и тръгни към себе си(собиси) и пробйи!

И на Орво съшии пътя и посявай в клоните!

Посят бе Иса за да изчисти смененото.!

Патир от висите е  по  съдовете прочете и записа!

Тис смени  се и пак в клоните триците запечатаха се!

И оградата  от висите е за ушите писали за Бащите!

И тогава сипаха  от четеното,при  водата е словото в съда!

Ще бъде съшито знанието, ако на Учителите излезе словото за  Бащите.

През оградата ще тръгне и ще се сипе да се построи! Построеното да не се изменя! Девойка ще прочете идва от Господа!

Тот виж на Иса е от домът и в  домът посято е за клоните, посято е от Тот.

В Туад да не се измени затвори го!

От същото дърво е и попа  Сотир прочети даденото. И тръгна да се изменя от попа посятото  знание за клоните от великият бащин дом.

Опрестено ще бъде ако съберете и съшиете събраното(купа) от Соти.

И ще тръгне в черепа(главата) и ще се пукне тъмнината  и ще се разпръсне!

Ще ви прости Тис Бащата и знанието ще тръгне. И кажи за прочетеното  по окото( знанието) това е виж, и тогава ще бъде и ще се разпръсне.!

И ще ви повърне Тис кода от Соти и за царството ще прочетете.

Шурти  от питото,потече от дъщерята и от ситите пази се да се бие!

Опростени са покланящите де ще бъдат  от Тис. От ситите построеното  чети по водата и не сменяй!

Построени са три съда,по тия чети и кодовете запиши!

По земята сипи ги дъще,смени и запечатай клетвата на виждащият!

При Асирите виж от Господа ще потекат съдовете и пии от знанието!

Построеното запечатай и зарови. От тук тръгни към гроба на Иса!

За Прит прочети той е от Учителите и дадени са му очи от Соти.

И това от Адит де преплува построи,прочети и за виното.

Потира бъди прочети за водата и поклони се днес! Това е писано за очите ти и от прочетеното тръгна гроба запечатано е!

На Астир Управляващият Род прочети и пии от потеклото.

За заровеното ваше пей да издържи Светлината на Звездата.

Писалката даде ти се (доби) в полето на помазаните от Исо.

Клоните ще тръгнат и  затвори построеното с писаното богатство.

Клоните на Управляващият Род ще пеят за девойката от ситите.

И Тис водата ще скове от разстояние в хората ще посее Иса.

Да опрости  Управляващият Род на Кабе клоните.

И Иса ето ще се завърне от сърпа. Завръщането идва  и ето преобразен върви Исео! От написаното прочети за Слънцето на Тасид от рода.

В Асириа ще се завърне Пития и ще потече. Клоните в дома дадени са от белите прекадени  са с тази орис.

В царството на Белите прочети ще се даде (ще добиат)от заровеното на ситите. Ще ги напълни Тис  и ще построи.

И бии се за прочетеното за да издържи на блудството(безчуствието)!

Премина по водата в родовете и написаното ще  потече.

Клоните на Исе ще издържат водата добита и дадено им е да се затворят.

Половината ще бъдат от помазаните ето.

Свише ще се разбере Управляващият Род и за клоните на  виното.

Исо преди разрушените хора съши. Орво от ситите Управляващият Род пише го вечно. Където единият сипеше хората на Тис обираше.

Прит построи Сидо прочети за завърналите се исеи.

Записа за родовете и да пробива вървеше ,да ги свие с виното.

За Патирите от Управляващият Род четете за да потече.

Имат власт заровените да разхлабят и Слънцето да запечатат.

Половината от  родовете построени прочетоха  от заровените сити .

От вашият Тис потече,пробождаше ги да извият с ръцете си и да затворят.

Ще бъде прочетено и разбрано за ириса от половината клони.

От потеклото ще се затвори  Есир и от Итак(а) ще ви пробожда и помага да строите. Ще се завърнете и ще четете от Исо. На клоните ще се помогне да играят индивидуално  и да се преброят.

Събира се от Небесата към дома и Управляващият Род по Аксио.

Вашите нямат хора от Пазителите построени. Написаното ще се построи от Управляващият Род ,от гроба ще се пише.

От едната   ще тръгне разпръснатото и за Управляващият Род да се чете!

На  Царството клоните ще прочетат в полето. И ще се затвори с Исе и приятелството ще расте.

Ще  добият кожа чиста  половината клони. От затвореното потече езика да се радвате в боя.

Свити от  Господаря са чистите подобия.

Прахта ще си тръгне и от закопаното хората ще построят.

Огънят на Исе прегъна Слънцето! Долу прочети и пиши!

Клоните прободени са  от рода,в подобие на  девойката(Бела)  пося се звездата! Съшит от  чистите клони е  Управляващият Род по Пано.

От оня поп по хората тръгна езика в главата(черепа).

На Луната пишеха,с огъня четяха и излезе даденото от ръцете.

Роди се звездата след дъжда и написа се за единственият род.

В заровените съдове съшитото виж половината е за единствените.

Затворено  на метри е   и да се запише!Ще излезе виж с очите си и затвори.

Астир пети е прочети при построеното от Соти при белите камъни.

Влез слепи това.ситите ще те прободат,затвори и посей го!

По пътя построен е Шедро, от родовете са при езерото. С

ина войн и ордите съшиха Китаба и преброен е. Попа дари им луната за чисти пътища.

На Исо приши се болест направи го на Дан родът и поповете!

По потира прочети –за Управляващият Род от Господа на исеите  заровен.

Ще потече написаното и войните ще прободат и вречени са преброените!

Има(постои) разбери за исеите на Сидор е прошепнато.

При Лун на Ашер иде от Сиеси в  Итака бащата събра ги.

От Петият Управляващ Род прочети и в царството сипано е.

Описано е и обгрижва се   и войска дадоха им и пояс.

Опрости и пречисти ги  от камъните е душата им.

Прочети при Денаите там пропита е болестта  и тръгна по сърпа. За Сотир от сидите попитай ги завърналият се от нашите.

Болест замърси пояса ,да помага виж пося се в клоните.

Коладу е от мъдреците прочети за петият клон. Потече пояса от  прободените отдаден е в купата.

Пулиа построена е от Сидоре в Пан виж. Синът прободн бе и врече се и тръгна да пише от знанието на Каи вълка.

На Кедъра родът съшит е от Исо ,от Питиа сипа им.

Описа върви по ситите като смирна(растение) над страстите!

Прости ви Исо,разбрахте,че Белият е наш. Болестта разрушена е и пося се от сърпа!

(следва продължение)

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев

 

 

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments