САЙТ 4 ИГНАЖДЕН

ЧЕСТИТ ИГНАЖДЕН! ДА ЗАПАЛИМ ОГЪНЯ НА ИСТИНАТА!

 

Много е важно в началото на статията да поясним, че всички Духовни Учения произлизат от едно. Това е единомислие за проявата на духа на физическо ниво. Границата между тези два свята е много крехkа и почти незабележима. Това проявление е тясно свързано с историята и археологията, без да приложиш  тази връзка в тези науки и да следваш логиката на космогонията на предците ни развитието им е невъзможно.

Единното Учение първаночално е било за избрана аристократична  прослойка :

Царско- Жреческата каста, Духовните водачи и избрани конници-войни.

С увеличаване на популацията и развитието на обществото това Единно Учение се осъвременява според епохата. Практикуването му се разширява, като до обредно- мистериалният култ  се допускат все повече хора. Основоположник на всенародната му практика е прочутият томир Орфей, както е известно вече.

От своя страна религията НА ТРИТЕ ДЕМОНА не е Учение, тя е изградена въз основа на изкуствено създадени канони и догми за контрол на масите на принципа:

Разделяй и владей!- в угода на императорската власт.

Нали не мислите, че при закупуване на Аудиенция при Папата ще ви се опростят греховете, че някой може да определя коя азбука е канонична и коя не, че някой може да застане между вас и вярата ви, да определя кое е правилно и кое не!? Това е първата уловка на двете църковни институции – нарушават замисъла на последното осъвременяване на Учението, познато днес като християнство-Свободната воля, която е превърната в  догма! Тези две конфесии Константинополската Патриаршия( включително и нейните правоприемници) , Ватикана  и редакторите на Библията не могат да бъдат морален стожер на БПЦ, която през  годините е била до народа си и се е доказала! Включително с днешна дата  Гръцката Православна Църква се опитва да диктува на нашата БПЦ кое е правилно и кое не!

Един любопитен факт:

Знаете ли, че в нашата южна съседка има пет Синода, защо ли!? Защото това е власт! 

 За кого българският Цар на Царете А*Тила е „Бич Божий”?

Единствено и само за псевдодуховните лица и за онези владетели в Европа, които са подменили истинното Учение на Исус! Битката на Царя на Царете А*Тила е за опазване на Познанието, предоставено на хората от Сина Божий!

Ранното християнство няма никакви различия с квалифицираното от т.нар. „Първи вселенски събор” през 325 г. в Никея( днес Изник, Турция), като арианство.

Българите са най-ранните последователи на Учението на Исус. Те са възприемали Исус, като Син Божий, а неговото Учение, като част от познанието и правилата, по които трябва да живеят и общуват със себеподбните и околния свят.

За тях Исус е Мисзия(от мисзи) и Спасител на човечеството. За последователите на Учението той е вторият Орфе(й) и това нагледно е илюстрирано в първообраза на по-късните икони. Паралелът, който правят ранните последователи на Исус с Орфе(й) не е случаен, тъй като двете Учения са сходни, нещо повече осъвремененото  Учение взима за своя основа познанието на орфизма и го надгражда за да съответства на потребностите на новата епоха. Орфизмът , както и всички останали в минали епохи Учения е на тирасите( познати като траки), по-късно български родове и етнос е основна предпоставка Учението на Исус да бъде възприето първоначално сред нашите предци.

Никакви години от живота на Сина Божий не се губят, тъй като в това време е обучаван в познанието от българските книжовници, наричани есеи в Рила. Друга предпоставка за разпространение на Учението на Исус е произхода на Божията Майка – Богородица от Първия Управляващ Род ( Дуло)  на българите. Дева Мария и Царя на царете Кубрат са от един и същи род, затова тя е наричана ЛЕЛЯТА от всички представители на Първия Управляващ Род на българите.

Богородица след кръстната смърт на Божия Син сама е събрала Писаното Слово от Исус, съхранила го е и по-късно го предала в ръцете на Първият Управляващ Род на българите. Всички Апостоли имат български произход, а не както след това са определени с еврейски произход.

Осъвремененото  Познание и Учение  е изучавано и тълкувано на ежегодни събори от Духовните водачи на всички български родове, които първоначално са провеждани на остров Фила на река Нил, Египет – до IV век,  след това на полуостров Крим и от времето на Царя на Царете Астир  в манастира до Мадара, в Пловдив и в Сердика. Кръщаване на българите е извършвано в действащи нимфеуми – светилища с термални извори.

Отличителен елемент от облеклото на духовните лица на българите е зейрата, позната още като ямурлук, поради свойствата на вълната и кройката на този тип дреха – запазва чисто енергийното поле на човек.

Напълно закономерно за  нашите предци е първи да приемат светото кръщение и   истинното Учение на Исус поради изложените до тук обстоятелства.

Това  Познание, което е проповядвал Исус много скоро след неговата кръстна смърт и Възкресението започва да привлича нови последователи извън българският етнос и най-вече сред етносите, които живеят в двете части на Римската империя.

В случаят трябва да отбележим, че Учението на Исус в първите векове от новата ера е получило разпространение основно сред българския етнос и някои други етноси в Мала Азия, Европа и в Африка.

Пълна измислица на двете основни хритиянски конфесии е популярната теза,че ранното християнство се е разпространило първо сред евреите  и сред т.нар. гърци. Защо?

Първо, защото има подмяна на историческата истина за Великата тирейска цивилизация с елинистическа цивилизация и пост- елинистичен  свят. Елада е едно от множеството, древни тирейски царства. Второ, както вече сме коментирали не веднъж гръцкия етнос е формиран окончателно едва през XVIII век, като църковен проект на Цариградската патриаршия. В древността няма нито гръцки, нито данайски царства.

През първите два века някои от  последователите  на Учението на Исус са живеели като отшелници в безлюдни и отдалечени от селищата места, отдадени на молитви и аскетизъм.

През 269 г. отшелник от Тива, Египет  Антоний (от български произход) създал братство на християни отшелници, което станало първообраз на бъдещите монашески обители-лаври, в последствие канонизиран за Светец от християнската църква.

Именно там  в този манастир, от червената му Светлина е пил Царя на царете А*Тила:

САЙТ 1 ЧЕРВЕНИЯТ МАНАСТИР

На 130 км южно от Асуит се намира китното градче Сохаг, Среден Египет В близост до него се издига Червеният манастир.

САЙТ 2 ЧЕРВЕНИЯТ МАНАСТИР

Тези цветове не са характерни за коптите, помислете си!

САЙТ 3 ЧЕРВЕНИЯТ МАНАСТИР

Примерът му бил последван от други българи в Сирия, Палестина, Мала Азия , Европа. Неговият последовател монах Пахомий, също от Египет организирал първото монашеско общежитие – манастир. Това начинание бързо се разрастнало в много страни, където впоследствие били създадени мъжки и женски манастири.

Когато говорим за отшелничеството като явление трябва да поясним, че то е характерно за тирейската култура и българския етнос от дълбока древност. Тук само ще споменем, че монашески начин на живот са имали отшелници на Серапис в Египет; аскети-будисти, аскети-привърженици на бога Митра, ЕСЕИ и пр.

Твърди се, че Никейския събор 325 г. или т.нар. „Първи вселенски събор” от 22 май до 14 юни са взели участие едва 318 епископи основно от Римската империя.

Общо са били поканени 2018 епископи, с императорска грамота на Константи Велики, повечето от които са с български произход, но не живеят в Източната римска империя. Историята с т.нар. „Първи вселенски събор” е сътворена след Константи Велики, тъй като епископ Урфила (Княз Болг) е личният духовник на Император Константи Велики да неговата смърт, а както се признава с половин уста епископ Урфила е „арианин”.Това обстоятелство решава спора с  произхода на императора.

Освен това е известно, че българските Духовни водачи провеждат собствени ежегодни събори, като преки носители на Древното Познание, първоприемници на осъвремененото Учение  и кръвната връзка с Исус няма нито една основателна причина да участват в някакви други събори, където участниците в тях дори не познават и не разбират  Учението.

Масовото приемане на християнството от населението в двете части на Римската империя е подтикнало лъжедуховни лица да подменят истинското Учение на Исус  в Учение, което обслужва властта на императора и да съградят собствена църква. Това са сътворили данайците в патриаршията в Константинопол и във Ватикана заедно с редакторите на Библията от IV век нататък.

Всички битки на българският Цар на Царете А*Тила са за запазване на истинското Учение на Исус. По тази причина българският Цар на Царете А*Тила е наречен „Бич Божий”.

„Ще си иде и ще дойде построеното, не ще се изгуби! В клоните посято е виното от Звездата!”  

Екипът2-Руните говорят:

Борислав Стамов

Мила Салахи

Патриция Кирилова

Поли Паскова

Стефан Ганев

Николай Иванов

Даниел Калчев
Всички права запазени!!!

Liked it? Take a second to support Българска Асоциация on Patreon!

Comments

comments